7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 Cevapları

Adını Göklere Yazdıran Çocuk Metni Etkinlik Cevapları 7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı

7. Sınıf Türkçe Meb Yayınları 5. Kişisel Gelişme Sayfa 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143  Adını Göklere Yazdıran Çocuk Metni Etkinlik Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

İnsanların başarılı olmalarında etkili olan faktörler nelerdir?
Cevap:

Bir insanın başarılı olmasında etkili olan birçok faktör vardır. Fakat en önemlisi düzenli bir şekilde çalışmaktır. Bir kişi disiplinli ve düzenli bir şekilde çalışırsa ve yeteneği doğrultusunda ilerlerse muhakkak başarılı olur. Başarılı olmak isteyen bir kişi öncelikle azimli bir şekilde çalışmalıdır.

Sizce başarı, şansa mı yoksa çabaya mı bağlıdır? Açıklayınız.
Cevap:

Başarı kesinlikle çalışmaya bağlı olan bir durumdur. Çünkü tesadüf eseri bir başarı elde edilemez. Bir kişi çalışmazsa hiçbir şekilde başarılı olamaz. Başarılı olsa dahi bu geçici bir süreliğine olur. Bundan dolayı başarı kesinlikle çalışmaya ve çabaya bağlıdır.

Kuyruklu yıldızlar hakkında neler biliyorsunuz? Anlatınız.
Cevap: 

Güneş sisteminin meydana geldiği sırada gezegenlerde yoğunlaşamamış ve kozmik toz karışımlarına kuyruklu yıldız ismi verilir. Fakat bunlar gerçekte bir yıldız değildir. Kuyruklu yıldızlar buz ve kozmik toz karışımlarından oluşurlar. Hale Bopp, Halley Kuyruklu Yıldızı, Swift Tuttle Kuyruklu Yıldızı gibi bazı önemli kuyruklu yıldızlar vardır.

1. ETKİNLİK

7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Sayfa 139 Cevabı

Aşağıda anlamları verilen kelime ve kelime gruplarını ipuçlarından hareketle bularak sarmal bulmacaya yerleştiriniz.
Cevap:

1. Gök (1-8) Gök Kubbe

2. Sonsuzdaki bir nesnenin gerçek görüntüsünü, içbükey bir aynadan yapılmış merceğin odak düzleminde veren ve gök bilimiyle ilgili gözlemlerde kullanılan optik aygıt, gözlemci, ırakgörür. (9-16) Teleskop

3. Fizik biliminin ışık olaylarını inceleyen kolu. (17-21) Optik

4. Parlatma, parlaklık verme. (22-27) Perdah

5. Yüz rengi (28-31) Benir

6. Bir işi meslek veya alan uzmanı olmadan yapan. (33-38) Amatör

7. Ustalaşmış, uzmanlaşmış. (39-49) Profesyonel

8. İlk defa yeni bir şey yaratma, icat. (50-54) Buluş

9. Telgraf aracılığıyla haberleşmeyi sağlayan resmi kuruluş. (55-65) Telgrafhane

10. Belirli bir iş için gerektikçe harcanmak üzere ayrılıp işletilen para, kaynak. (66-68) Fon

11. Güneş çevresinde dolanan, ondan aldıkları ışığı yansıtan gök cisimlerinin ortak adı, seyyare, planet. (69-75) Gezegen

2. ETKİNLİK

7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Sayfa 140 Cevabı

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Kaoru İkeya kimdir?
Cevap:

Bu kişi kuyruklu yıldızı bulan gök cisimcidir. Kendisi Japonya’da yaşamıştır. 1963 yılında ilk kuyruklu yıldızı bulmuştur. Bulduğu bu kuyruklu yıldıza kendi adını vermiştir. Küçük yaşlarda bazı araştırmalar yapmıştır.

2. Kaoru’nun gök bilimine merakı nasıl başlamıştır?
Cevap:

Kaoru İkea, henüz altı yaşındayken gök kubbede neler olduğunu merak etmeye başlamıştır. Gök kubbe ile ilgili sorular sormaya başlamıştır. O, gök kubbede neler olduğu çok merak etmiş ve gök bilimine olan merakı bu şekilde başlamıştır.

3. İkeya’nın yaşadığı zorluklara rağmen hayallerinden vazgeçmeme nedenleri nelerdir?
Cevap:

Kaoru İkea, çok sevdiği ve merak ettiği bir işi yapmaktadır. Ayrıca araştırmacı olması onun yaşadığı zorluklara rağmen hayallerinden vazgeçmemesine sebep olmuştur. O emeklerinin boşa gitmeyeceğini bildiği için inançlı bir şekilde devam etmiştir.

4. Kuyruklu yıldızı keşfeden İkeya’nın hayatında ne gibi değişiklikler olmuştur?
Cevap:

Kaoru İkeya, kuyruklu yıldızı keşfettikten sonra ünlü bir gök bilimci olmuştur. Bunun yanı sıra maddi durumu düzelmiştir. Bu keşfinden sonra medyanın ilgi odağı olmuştur ve herkes tarafından tanınmıştır.

5. Kaoru İkeya gibi sizin de gerçekleştirmek istediğiniz bir hayaliniz var mı ? Varsa hayalinizi gerçekleştimek için neler yaparsınız?
Cevap:

Ben pilot olmak istiyorum. Yükseklerde uçmak ve o uçağı kullanmak benim en büyük hayalim. Bu hayalime kavuşmak için her zaman sağlığıma çok dikkat ediyorum ve derslerimde başarılı olmaya çalışıyorum. Bunun yanı sıra düzenli bir şekilde spor yapıyorum.

6. İkeya hayallerinden vazgeçmeyerek bize nasıl bir mesaj veriyor?
Cevap:

Kaoru İkeya, hayallerinden vazgeçmeyerek Bize hedeflerimize ulaşmak için asla pes etmeden sabırlı bir şekilde çalışmamız gerektiği mesajını veriyor. Hayallerimizin peşinden koşarken önümüze çıkacak engellerin bizi bu hayalden çevirmemesini öğretiyor.

7. İkeya’ya soru sorma fırsatınız olsaydı ona hangi soruları sorardınız? Neden?
Cevap:

Ikeya’ya soru sorma fırsatım olsaydı ona neden başka şeylerle ilgilenmeyip gök bilimi ile ilgilendiğini sorardım.

8. Sizce Kaoru, kuyruklu yıldızları keşfettikten sonra neler hissetmiştir?
Cevap:

Kaoru İkeya, kuyruklu yıldızı keşfettikten sonra onca emeğinin boşa gitmediğini herkese göstermiştir. O zaman diliminde adını göklere üç defa yazdırmıştır. Böyle bir başarıya sahip olduğu için çok mutlu olmuştur.

3. ETKİNLİK

a) ” Bazen küçük şeylerden ne müthiş sonuçlar alındığını gördükçe içimden ‘küçük şey’ diye bir kavram olmadığını düşünüyorum.”Verilen sözdeki ana fikri olumlu – olumsuz yönleriyle ve tarafsız bir bakış açısıyla yorumlayarak arkadaşlarınıza anlatınız. Konuşmanızı yapmadan önce aşağıdaki formda yer alan özelliklere göz gezdiriniz.
b) Konuşmanızı aşağıdaki formda verilen özelliklere göre değerlendiriniz.

Konuşmama uygun ifadelerle başladım. (X)
Beden dilini etkili bir şekilde kullandım. (X)
Uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullandım. (Oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak ve son olarak gibi ifadeler) (X)
Kelimeleri anlamlarına uygun olarak kullandım. (X)
Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullandım. (X)

4. ETKİNLİK

7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Sayfa 141 Cevabı

a) “Adını Göklere Yazdıran Çocuk” metninden alınan bölümü ve “Uzaydaki Çöplerimizi Toplama Zamanı” adlı haber yazısını okuyunuz.
b) Okuduğunuz metinleri bakış açısı ve verilmek istenen mesajlar yönüyle karşılaştırınız.

Adını Göklere Yazdıran Çocuk

Bakış Açısı: Gözlemci Bakış Açısı

Verilmek İstenen Mesaj: Hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Elbet bir gün başaracaksınız.

Uzaydaki Çöplerimizi Toplama Zamanı

Bakış Açısı: Hakim Bakış  Açısı

Verilmek İstenen Mesaj: Uzayda yaratılmış olan ve insan elinden kaynaklanan çöplerin gelecekteki durumu hakkında bilgi verilmektedir.

5. ETKİNLİK

7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Sayfa 142 Cevabı

Aşağıdaki fiilleri yapısına göre inceleyerek uygun alanlara yazınız.

• hoşuna gitmek sayılmak kavuşmak açtırmak
• yapmak ilgilenmek doğmak kazanamamak

Basit Fiiller

kavuşmak, yapmak ve doğmak

Türemiş Fiiller

İlgilenmek, sayılmak ve açtırmak

Birleşik Fiiller

Kazanamamak, hoşuna gitmek.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki grafikte Buğra’nın Türkçe dersinden dört haftada çözdüğü testlerin konulara göre dağılımı verilmiştir. Grafikten hareketle aşağıdaki yargılardan doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” koyunuz.

Buğra, birleşik fiillerle ilgili testi en fazla birinci haftada çözmüştür. (D)
Buğra’nın çözdüğü paragraf testi sayısı her hafta birbirinden farklıdır. Buğra, imla ve noktalamayla ilgili en az testi ikinci haftada çözmüştür. (D)
Buğra, dört haftanın toplamında imla ve noktalama ile ilgili on iki test çözmüştür. (Y)
Buğra’nın birinci haftada çözdüğü birleşik fiiller testi, imla ve noktalama testinin iki katından azdır. (Y)
Buğra, paragraf testini en fazla üçüncü haftada çözmüştür. (Y)

7. ETKİNLİK

7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Sayfa 143 Cevabı

“Hiçbir başarımı tesadüfe borçlu değilim. Buluşlarım da tesadüfen değil, çalışmalarımın eseridir.” sözünden hareketle bilgilendirici bir metin yazınız. Yazınızda anlatım biçimlerinden yararlanınız.
Cevap:

Bir insanın başarılı olması çok çalışması ile orantılıdır. Bu gerçek tüm gençlere ilham kaynağı olmalıdır. Hiç kimse oturduğu yerden başarılı olamaz. Bir insan başarı elde etmek istiyorsa öncelikle hayal etmeli ve bu hayaline kavuşmak için çok çalışmalıdır. Çok çalışan bir insan elbet bir gün başarıyı elde edecektir.

Gelecek Derse Hazırlık

Grup arkadaşlarınızla birlikte şehrinizin tarihi ve turistik yerlerini turistlere tanıtmak amacıyla drama hazırlayınız.
Cevap:

Bu etkinliği sizin yapmanız gerekiyor.

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir