7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayıncılık 4. Ünite Zaman İçinde Bilim Geçmişten Günümüze Bilginin Serüveni Etkinlik Soruları Sayfa 128, 129, 130, 131, 132, 133 Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayıncılık 4. Ünite Zaman İçinde Bilim Sayfa 128, 129, 130, 131, 132, 133 Geçmişten Günümüze Bilginin Serüveni Etkinlik Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Geçmişten Günümüze Bilginin Serüveni Metni Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları  Sayfa 128 Cevabı 

 

Aşağıdaki atasözüyle anlatılmak istenen nedir? Açıklayınız.

Cevap:

Bu hayatta konuşulan her şey günü gelince uçar gider. Halbuki geleceğe kalmasını istediğimiz bir şey olduğu zaman muhakkak onu yazmamız gerekir. Çünkü yazı insanın hafızasıdır. Bu asla silinmez ve sonsuza kadar kalır.

Kütüphanelerin bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasındaki önemi nedir? Tartışınız.

Cevap:

Kütüphaneler bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında çok önemlidir. Çünkü burada yazılı kaynaklarımız yüzyıllar boyu kalabilir. Burada kitaplar ve kitap gibi işlem gören malzeme olmuş her şey güvenli bir şekilde saklanabilir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 129 Cevabı 

Aşağıdaki ifadelerden ne anladığınızı ifadelerin karşısına yazınız.

Cevap:

Bilginin korunması : Bilginin yetkisiz olan kişilerin eline geçmemesidir. Bilgi güvenliği denildiği zaman akla gelen kendimize ait olan bilginin başkasının eline geçmemesidir.

Bilginin yaygınlaştırılması : Bilginin ilgili veya yetkili kişilerce ulaşılabilir ve kullanılabilir durumda olmasıdır.

Bilginin aktarılması : Bilginin yetkisiz kişiler tarafından değiştirilmemesi durumudur.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları  Sayfa 130 Cevabı 

Kâğıdın icadının insanların yaşamına katkıları nelerdir? Değerlendiriniz.

Cevap: 

Kağıt icat edilmeden önce insanlar kil tabletler kullanmışlardır. Bu kil tabletler hemen kırılıyor veya kayboluyordu. Bundan dolayı yazıya geçirilmek istenen çoğu şey kayboluyordu. Kağıdın icat edilmesi yazılı belgelerin sayısının artmasına ve bu bilgilerin kalıcı bir şekilde saklanmasına yardımcı olmuştur.

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. İlk Çağ’da insanlar yazıyı hangi ihtiyaçları için kullanmışlardır?

Cevap:

Yazı, kulak ve jest yardımı olmadan belirli değerdeki şekillerin aracılığıyla dilin anlatımını mümkün kılan tek araçtır. Yazı bu fonksiyonuyla kültürün korunması, edinilen tecrübelerin kaydedilmesi ve gelecek nesillere aktarılmasında çok önemli bir rol oynamaktadır. Her toplum, gerek kendi keşfettikleri yazıyı, gerekse komşu ticaret ilişkileri, sosyal, kültürel ve siyasî ilişkiler sonucunda diğer uluslardan aldıkları değişik yazı stillerini hayatlarında kullanmışlardır.

2. İnsanlar İlk Çağ’dan günümüze yazı yazmak için nelerden yararlanmışlardır?

Cevap:

İlk çağdan günümüze kadar yazı yazmak için birçok ürün kullanılmıştır. Bunların ilki Sümerlerin plakalar üzerine yazdıkları Çivi yazısıdır. Bu teknik aynı zamanda ilk yazı türünü oluşturmaktadır. Çivi yazısının varlığı Papirüs kağıdını bulunması ile birlikte sona ermiştir. Yazılan tabletler fırınlarda piştikten sonra güneşin altında tutuluyordu. Bu tabletlerin bir çoğu zarar görmeden günümüze kadar ulaşmış ve tarihi belgeler olarak geçmişimize ışık tutmuştur. Daha sonrasında ise Papirüs kağıtlarından faydalanılmıştır.

3. Mezopotamya, Mısır ve Fenike medeniyetlerinin kullandıkları yazı çeşitleri nelerdir?

Cevap:

Kullanılan yazı çeşitleri şu şekildedir:

 • Çin Alfabesi
 • Sümer Çivi Yazısı
 • Ugarit Alfabesi
 • Arami Alfabesi
 • Mısır Hiyeroglifleri
 • İlk Keldani Alfabesi
 • Latin Alfabes
 • Eski İtalik Alfabe
 • Fenike Alfabesi
 • Antik-İbranî Alfabesi
 • Güney Arap Alfabesi
 • Yunan Alfabesi

4. Günümüzde ülkemizde kullandığımız alfabe hangi medeniyetlerin katkısı ile meydana gelmiştir?

Cevap:

Günümüzde ülkemizde kullanmış olduğunuz alfabe Helen, Roma ve Yunan medeniyetlerinin etkisinde gelişen ve Latin bir kültürün araçlarını barındıran Latin Alfabesi şeklinde bilinen bir alfabe türüdür. Batı merkezli olarak ortaya çıkan ve zaman içinde dünya geneline yayılan ve en çok kullanılan alfabeler arasında yer almaktadır. Batı toplumları genellikle Latin alfabesi kullanırlar. Batılılaşmaya çalışan toplumlar bu şekilde yaparlar.

5. Gelecekte de yazının önemini koruyacağını düşünüyor musunuz? Neden?

Cevap:

Evet, gelecekte de yazının önemini koruyacağını düşünüyorum. Çünkü ne olursa olsun hangi malzeme kullanılırsa kullanılsın yazı her zaman var olacaktır. Bana göre ateş ile birlikte insanlık tarihini değiştiren ve hala da yönlendiren en önemli şey yazıdır.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları  Sayfa 133 Cevabı 

“Geçmişten Günümüze Bilginin Serüveni” konusunda anlatılan gelişmelerden hangilerini günlük yaşamınızda kullanıyorsunuz? Bunlardan ne amaçla yararlanıyorsunuz?

Cevap:

Burada anlatılan gelişmelerden neredeyse hepsini günlük yaşamımızda kullanıyoruz. Örneğin; fotokopi makinesi , CD, bilgisayar, radyo ve matbaa bugün en çok kullanılan materyallerdir.

Günümüzde bilginin korunmasında, yaygınlaştırılmasında ve aktarılmasında başka hangi araçlardan yararlanılıyor?

Cevap:

Günümüzde bilginin korunması, aktarılması ve yaygınlaştırılmasında bilgisayar sistemleri kullanılmaktadır. Bilgisayar, tablet, telefon, akıllı cihazlar, usb bellek, taşınabilir hard disk, dijital arşivler, e kitaplar ve dijital kütüphaneler yeni nesil bilgi araçları olarak kullanılır. Bunlar kolay taşınabilir, uzun süre saklanabilir olmalarından dolayı bilginin güvenliği açısından çok önemli yarar sağlar.

Gelecekte bilginin korunmasında, yaygınlaştırılmasında ve aktarılmasında hangi gelişmelerin yaşanacağını düşünüyorsunuz?

Cevap:

Bence gelecekte insanlara çip takılacaktır. Bu şekilde herkes bir çok bilgiyi enselerine monte edilen çiplerden hazır bir şekilde öğrenme şansına sahip olur. Ayrıca göz için ince bir zardan vericiler takılacak. Bu şekilde aranan her şey o verici sayesinde kolay bir şekilde yüklü yerlerden yansıyarak görülmüş olacak.

A. 131-133. sayfalarda yer alan gelişmelerden size göre en önemli beş tanesini seçerek tabloyu doldurunuz.

Cevap:

Gelişmeler Bilginin korunmasına, yaygınlaştırılmasına ve aktarılmasına katkıları nelerdir? Bu gelişmeler olmasaydı yaşamımız nasıl olurdu?
Bilgisayar günümüzdeki en önemli bilgi saklayıcısı ve taşıyıcısıdır Olmasaydı tıptan otomative bir çok alanda büyük eksiklikler olurdu
radyo haber alma kaynağı bir çok köyde insanlar habersiz yaşardı
matbaa  Bilgi yaygınlaştı Cehalet yeryüzüne hakim olurdu
cd  bilgi uzun süre depolandı günümüzde eskisi gibi kullanılmıyor yokluğu çok sorun olmaz gibi
fotokopi bilgiyi çoğaltmak için kullanıldı olmasa bilginin yayılması sekteye uğrar

B. Tabloya yazdığınız gelişmelerden hangisinin ya da hangilerinin gelecekte de kullanılacağını düşünüyorsunuz? Neden?

Cevap:

Tabloda yer alan bilgisayarın gelecekte de çok fazla gelişerek sadece insan hayatında olmayacağını aynı zamanda insan yaşamına hükmedeceğini de düşünüyorum.

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!