7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayıncılık 4. Ünite Zaman İçinde Bilim Türk-İslam Medeniyetinde Bilginler Etkinlik Soruları Sayfa 134, 135, 136, 137, 138 Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayıncılık 4. Ünite Zaman İçinde Bilim Sayfa 134, 135, 136, 137, 138 Türk-İslam Medeniyetinde Bilginler Etkinlik Cevapları

Türk-İslam Medeniyetinde Bilginler Metni Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Sayfa 134 Cevabı 

Minyatürleri inceleyiniz. Minyatürlerde yer alan insanlar ne yapıyor olabilirler? Sizce minyatürler hangi döneme aittir? Neden?

Cevap:

Türk-İslam medeniyetini oluşturan bir çok alim bu döneme damga vurarak 9. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar bilimsel gelişmelere öncülük etmiştir. Bu süreçte Müslüman bilginler deney ve gözleme dayalı bilimsel araştırmalar yaparak tıp, coğrafya, astronomi, kimya, matematik ve fizik gibi bilim dallarında çok önemli buluşlar yapmışlardır. Birinci minyatürde tıp ile ilgili, üçüncü minyatürde ise astronomi ile ilgili çeşitli çalışmaların yapıldığını görüyoruz.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Sayfa 135 Cevabı 

Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.

Avrupa, bilimsel çalışmalar açısından karanlık bir dönemdeyken Müslüman bilim insanları bilgiye, deneysel uygulamalarla ulaşarak bilgiyi insanların hayat kalitesini artırmak için kullandılar. Her biri canlı birer ansiklopedi olan Müslüman araştırmacılar, bulgularını büyük bir hızla yazıya aktarmakta, ciltler dolusu kitaplar, geniş kütüphaneleri doldurmaktaydı. Bu medeniyetin altın çağı, yani 8. yüzyıl ve 13. yüzyıl arasında kalan dönem, geçmiş dönemlerin bilgilerini yok olmaktan kurtarıyor, değiştiriyor, yeni keşifler ilave ederek daha geniş ve zengin bir hâlde tüm dünyaya yayıyordu…

1. Orta Çağ’da Avrupa medeniyeti ile Türk-Islam medeniyeti arasındaki farklılıklar nelerdir? Tartışınız?

Cevap:

İslamiyet, yaklaşık olarak 700 yılından 1300 yılına kadar ekonomik, bilimsel ve sosyal alanlarda büyük bir gelişme göstermiştir. Bu gelişmenin etkisiyle birlikte Helenistik dönem ile Rönesans arasında bir köprü görevi görmüştür. Bu dönemde İslam dünyası Batı dünyasından çok daha avantajlı bir konumdaydı. İslam dünyasında çok yoğun bir ticaret hakimdi. Bu şekilde Çin ve Hindistan kültürü ile bağlantı kurulmuştur. Fakat 7. yüzyıldan itibaren bilim ve teknoloji alanında Avrupa daha çok gelişmeye başlamıştır.

2. Müslümanlar bilimsel gelişme sürecine hangi katkıları yapmışlardır? Tartışınız?

Cevap:

Müslümanlar, keşiflerin kendilerine ne kadar yarar sağlayacağını, insanların hayatında ne etkiler yapacağını başlangıçta anlamışlardı. Metal sanayii ve teknik aletler alanlarında birçok değerli keşifler yaptılar. Boyaları ve metal karışımları keşfettiler. Esans çıkarma, optik camlar yapma ve damıtma gibi usulleri onlar keşfetmiştir.

3. “İnandığını ispatla!” ifadesi ne anlama gelmektedir? Tartışınız?

Cevap:

Her insanın doğasında inanmak vardır. Her insan birbirinden farklı olarak farklı şeylere inanabilir. İnanmak bir hisse sahip olmak, bir fikre sahip olmak anlamına gelir. İnandığını ispatla ifadesi inanılanı somut delillerle göstermek, inandırmak ve ikna etmek anlamına gelir. İnsanın inandığı konuda ispata başvurması, inandığı konuların gerçekliğini daha da arttırır. Onun gibi başka insanların da inanmasına yardımcı olur. İspat edilmedikten sonra inanılan şeyler zamanla yok olup  gidebilir.

4. Avrupa’da bilimin gelişmesinde Müslümanların rolü nedir?

Cevap:

Avrupa’da bulunan devletler Müslümanların en gelişmiş olan dönemlerinde bir müslüman kaleyi fethettikleri zaman buradaki bilimsel zenginlikleri görmüşlerdir. Avrupalılar bu şekilde kendilerini geliştirmeye başlamıştır.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Sayfa 137 Cevabı 

Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginler daha çok hangi alanlarda çalışmalar yapmıştır? Neden?

Cevap:

Bu bilginler daha çok fizik, tıp,  matematik, astronomi ve felsefe gibi alanlarda özellikle çok büyük buluşlar ve araştırmalar yapmışlardır.

Konuda tanıtılan bilginlerin hangi çalışmalarının bilimsel gelişme sürecine daha çok katkı yaptığını düşünüyorsunuz? Tartışınız.

Cevap:

Özellikle tıp alanında İbn-i Sina’nın yapmış olduğu çalışmaların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü İbn-i Sina tıpta çığır açan bir bilim insanıdır. Ayrıca o modern tıbbın babası olarak kabul edilmektedir.

Siz bir bilim insanı olsaydınız hangi alanda çalışmalar yapmayı düşünürdünüz? Neden?

Cevap:

Ben bilim insanı olsaydım özellikle genetik ve teknolojik alanlarda çalışmalar yapardım. Çünkü hastalıklara son vermenin tek yolu insan genetiğinde yer alan hatalı olan genlerini ortadan kaldırmaktır. Ayrıca teknolojiyle de her iş kolaylıkla yapılır . Bundan dolayı bu alanlarda çalışmak isterdim.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Sayfa 138 Cevabı 

Ders kitabında tanıtılanlar dışında Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerden dört tanesini araştırınız. Bu bilginlerle ilgili edindiğiniz bilgilerden yararlanarak tarih şeridini kronolojik olarak doldurunuz.

Cevap:

Adı: Farabi

Yaşadığı yıllar: 870-950 yılları arası

Çalışma yaptığı bilim dalları: Astronomi, felsefe, müzik, mantık, astronomi.

Bilime yaptığı katkılar: Felsefe alanında yaptığı çalışmalarıyla “birinci öğretmen” kabul edildi. İlk Çağ filozofu Aristo’dan sonra “ikinci öğretmen” olarak tanınmıştır.

Adı: İbn-i Heysem

Yaşadığı yıllar:(ö. 1038 ?)

Çalışma yaptığı bilim dalları: Matematik ve fizik gibi alanlar çalışmalar yapmıştır.

Bilime yaptığı katkılar: Fotoğraf makinesinin geliştirilmesinde önemli  çok önemli bir yer vardır. Ayrıca “karanlık oda” da deneyler yapmıştır.

Adı: İbn-i Sînâ

Yaşadığı yıllar: (ö.1037)

Çalışma yaptığı bilim dalları: Kimya, astronomi, tıp, felsefe ve matematik gibi farklı bilim dallarında iki yüzden fazla eser vermiştir.

Bilime yaptığı katkılar: En önemli çalışmalarını tıp alanında yapmıştır. Mikroskobun icadından önce mikropların hastalıklara sebep olduğunu bulmuştur. Tıp alanında bilimsel deneylere çok önem vermiştir. Bunun sonucunda ilk defa sonda aletini kullandı ve damar içi şırıngasını yaptı.

Adı: el-Cezerî

Yaşadığı yıllar: (ö.1206 ?)

Çalışma yaptığı bilim dalları: Çağımızda birçok alanda kullanılmaya başlanan robotların ve otomatik makinelerin ilk örneklerini o yapmıştır.

Bilime yaptığı katkılar: Kısa ismi “Kitabü’lHiyel” (Mekanik Araçlar Kitabı) olan eserinde kendi icadı olan su saatleri, otomatik kontrol düzenleri ve fıskiyeler gibi aletlerin çalışma prensiplerini açıklamıştır.

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

<

error: Content is protected !!