7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayıncılık 5. Ekonomi ve Sosyal Hayat Geçmişten Günümüze Üretim Araçları Etkinlik Soruları Sayfa 158, 159, 160, 161 Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayıncılık 5. Ekonomi ve Sosyal Hayat Sayfa 158, 159, 160, 161 Geçmişten Günümüze Üretim Araçları Etkinlik Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Geçmişten Günümüze Üretim Araçları Metni Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Sayfa 158 Cevabı 

Üretim alanında kullanılan teknolojik ürünlere ve bu ürünlerin yaşamımızı nasıl kolaylaştırdığına örnekler veriniz.

Cevap:

Üretim alanında kullanılan araç ve gereçler de teknoloji ile beraber gelişmiştir. Üretim alanında teknolojinin geliştirdiği makineleri tarım ve sanayi aletleri ikiye  ayırabiliriz. Tarım ve sanayi alanında geliştirilen ve kullanılan yeni aletler ve makineler  maliyeti düşürmüştür. Ayrıca ürünü artırmıştır.

Değirmenlerin yerini fabrikaların almasının sebepleri nelerdir?

Cevap:

Günümüzde eski değirmenlerin yerini yeni fabrikalar almıştır. Çünkü teknoloji ve teknik olanaklar hızla gelişmektedir. Her geçen gün daha hızlı ve verimli çalışan makineler elde edilmektedir. Buğday veya mısır öğütme işinde de çeşitli makineler kullanılmaktadır. Bu sebeple değirmenlerin yaptığı işi fabrikalar almıştır. Fabrikalarda üretilen buğdaylar yine endüstriyel olarak makineler tarafından paketlenmekte ve raflardaki yerini almaktadır.

Değirmenden önce insanlar buğdaylarını un hâline getirmek için hangi yöntemleri kullanmışlardır?

Cevap:

Değirmen icat edilmeden önce insanlar buğdaylarını un haline getirmek için daire şeklindeki taşların üst üste konarak bir hayvan tarafından çevrilmesini kullanmışlardır. Eşekler, taşların dönmesini sağlamak için kendi çevrelerinde dönmeye devam etmişler ve bu şekilde tanelerin öğütülmelerini sağlamışlardır.

Fabrikaların yaygınlaşması insanların yaşamlarını nasıl etkilemiştir? Tartışınız.

Cevap:

Fabrikalar, tedarik zincirleri ve mağazalar gibi birçok alanda Endüstri 4.0 teknolojilerinin kullanım oranı gitgide artmaktadır. Endüstri 4.0’ın etkileri ile kısa zaman içerisinde fabrika ve üretim ortamlarında insan sayısının azalacağı; robot, teknoloji, program ve vasıta sayısının ise artacağı tahmin edilmektedir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Sayfa 160 Cevabı 

Geçmişten günümüze tarım alanındaki teknolojik gelişmeleri aşağıdaki tarih şeridi üzerine kronolojik olarak yazınız.

Cevap:

Tarih öncesi çağlarda, tarımın temel ihtiyaçlarımızı karşılamada ne kadar önemli olduğu daha da iyi anlaşıldı. Bundan dolayı toprağa tohum atmak için çeşitli çubuklar kullanıldı. Bir zaman sonra taş ve çamurlarla bazı su kanalları yapılarak topraklar sulandı. Zamanla madenler işlendi ve bu şekilde kazma, orak, çapa ve toprağı sürmeye yarayan saban icat edildi. Hayvanların gücünden daha fazla yararlanmak için çeşitli koşum takımları yapıldı. Bazı hayvanlar yük taşımak, ulaşımı sağlamak için kullanılırken bazı hayvanlar ise tarım alanında kullanıldı. Günümüzde ise traktörler ve biçerdöverler başta olmak üzere diğer gelişmiş araçlarla büyük tarım alanları kas gücüne gerek duymadan ekip biçmeye, sulanmaya ve buralardan ürün toplanmaya başlandı.

Aşağıdaki cümleleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

Cevap:

Üretim teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde daha fazla alan ekilebilir hâle geldi. Bunun sonucunda üretim arttı.

Üretim teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde insan gücüne duyulan ihtiyaç azaldı. Bunun sonucunda işsizlik arttı.

Üretim teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde yılın her mevsimi ürün elde edilebilir oldu. Bunun sonucunda taze ürünler halkın ihtiyacı için sunuldu.

Aşağıdaki sanayi kollarında gerçekleşen teknolojik gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini yazınız.

Tekstil sanayisi

Cevap:

Makineleşmenin artması ile birlikte geniş kullanım ve uygulama alanlarına sahip olan bu alanın imalatı sadece giyim sektörü ile sınırla olmayıp, aksesuar ve dekorasyon malzemelerini de etki alanında tutar.

Gıda sanayisi

Cevap:

Gıda sanayi Dünyanın en büyük sanayilerinden bir tanesidir. Toplanan sebze, meyve ve tahıllar, çeşitli kaynaklardan sağlanan etler, süt, yumurta ve benzeri gıda maddeleri fabrikalarda değişik şekillerde işlenmekte, ambalajlanmakta ve piyasaya sunulmaktadır. Gıda sanayisinin faaliyetleri ile gıda maddelerinin ve bunların üretimi, satılması ve saklanması için kullanılan malzemenin sağlık şartlarına uyup uymadığı devletin denetimi altında bulunmaktadır.

Otomotiv sanayisi

Cevap:

Her şeyin tekerleğin icadı ile başladığı otomotiv sektörü; yedek parça, akaryakıt, servis, sigorta ve ulaşım gibi sektörlerle olan yakın ilişkisi dolayısıyla lokomotif bir sanayi dalıdır. Hatta gelişmekte olan ülkeler için bu sanayiyi adeta “anahtar” sektör olarak tanımlayabiliriz.

İnşaat sanayisi

Cevap:

İnşaat bina, altyapı, endüstriyel sanayi yapıları gibi insan ihtiyaçlarına karşılık gelen, üretime dayalı her çeşit yapının amacına uygun inşa etme sürecinin hepsi inşaat sanayisini kapsamaktadır. İnşaat yapı veya yapı çevresinin, altyapının projenin oluşturulma ve montaj işlemidir. Büyük ölçekli inşaatlar kapsamlı birçok görevler içerir. İnşaat, belli bir bölgedeki bina, altyapı, hava alanı, baraj gibi geniş anlamda yapı ya da yapı çevresinin oluşturulma aşamasıdır. İnşaat aslında birçok işin aynı anda yürütüldüğü kapsamlı bir süreçtir. Normalde iş, tasarım mühendisi, proje mimarı, inşaat mühendisi, mimar, peyzaj mimarı, iç mimar tarafından denetlenir ve bütün bu işler proje yöneticisi tarafından yönetilir

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Sayfa 161 Cevabı 

Haberi okuyunuz ve soruları cevaplayınız.

Çiftçi Robotlar
Çok kısa bir zaman sonra tarlalarda çiftçi robotları görürseniz şaşırmayın.
Amerikalı David Dorhout (Deyvit Darhut), tohum eken robot yapmayı başardı. Bu robotlar güçlü algılayıcılar sayesinde daha önce tohum ekilen yerleri tespit edebiliyor. David Dorhout, çiftçi robot yapmaya nasıl ve neden karar verdiğini şöyle açıkladı:
“2007 sonbaharından beridir bu proje üzerinde çalışıyorum…

1. Tarımsal üretimin geleceği hakkında neler söylenebilir?

Cevap:

Değişen iklim şartları, hızla yok olan tarım arazileri ve başta su olmak üzere tahrip olan yeraltı kaynakları ‘Dünya Gıda Günü’nü her geçen sene daha da önemli bir hale getiriyor. O yüzden bitkisel üretim, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık ve su ürünleri gibi tarımsal sektörler bu karışık zorluğun aşılmasında kilit rol oynayabilir. İşte ‘aile çiftçiliği‘ bu noktada çok kritik önemde yer alır. Çünkü küçük ölçekli çiftçiler, yerel şartlara uyarlanmış sürdürülebilir tarım uygulamalarını benimseyerek üretkenlik ve gelir açısından önemli kazanımlar elde edebilecek potansiyele sahiptirler.

2. Tarımda robotların kullanılıyor olmasının ekonomik ve sosyal hayata olumlu ve olumsuz etkisi nedir?

Cevap:

Üretimde makineleşmenin olumlu yönleri şöyledir:

 • Üretimde zamandan tasarrufu sağlar
 • Üretimde enerjiden tasarrufu sağlar
 • Üretimde kolaylıklar sağlar.
 • Üretimde insan gücünün etkisi azalır.
 • Üretimde maliyeti düşürür.
 • Üretimde kaliteyi arttırır.
 • Geniş alanlarda ve çok çeşitli alanlarda üretimin yapılmasına elverişli olur.

Üretimde makineleşmenin olumsuz yönleri şöyledir:

 • Çevre kirliliğinin oluşmasına sebep olur.
 • Canlı hayatının tehdit altında olmasına sebep olur.
 • Bitki örtüsünün bozulmasına sebep olur.
 • Toprak özelliklerinin bozulmasına sebep olur.

3. Robotların insanları işsiz bırakacağını düşünüyor musunuz? Bir örnek üzerinden nedenini açıklayınız.

Cevap:

Evet, ilerleyen yıllarda bence insanları işsiz bırakacak Çünkü bir insan potansiyel olarak bir robot gibi çalışamaz. Verim konusunda ve hata yapmama konusunda robotlar insanlardan çok daha iyidir. Bu da gelecekte robotların insanlara oranla çok daha fazla kullanılacağını gösteriyor.

4. Çevrenizde üretimde kullanılan teknolojik ürünler nelerdir? Bu ürünlerin ekonomik ve sosyal hayata etkileri nedir?

Cevap:

Çevremizde teknolojiden hemen her alanda yararlanmaktayız. Teknik imkanların gelişmesi aynı zamanda üretimin de  artması anlamına gelmektedir. Günümüzde özellikle tarım alanlarında teknik imkanlar kullanılmakta ve teknolojik ürünler üretimde yerini almaktadır. Teknolojik ürünlerin üretimde rol oynayanlar traktör, biçerdöver, kamyon, dozer, harman makinesi gibi teknik ürünlerdir. Bu ürünler ekonomik olarak daha fazla ürünü daha kısa sürede maliyeti düşük bir şekilde hasat etmeyi sağlamaktadır. Bu da sosyal anlamda insanların daha çok kazanması ve refah seviyelerinin yükselmesine sebep olur. Teknik imkanların artması aynı zamanda üretimi de arttırır. Üretim artarsa ekonomik kazanç artar ve ekonomik kazanç da güç getirir.

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

<

error: Content is protected !!