7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayıncılık 5. Ekonomi ve Sosyal Hayat Öğrendiklerimi Değerlendiriyorum Soruları Sayfa 177, 178, 179 Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayıncılık 5. Ekonomi ve Sosyal Hayat Öğrendiklerimi Değerlendiriyorum Soruları ve Cevapları

Ekonomi ve Sosyal Hayat Öğrendiklerimi Değerlendiriyorum Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Sayfa 177 Cevabı 

A. Cümlelerde belirtilen yargıların doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu cümlelerin başındaki kutulara “D” ya da “Y” yazarak belirtiniz. Yanlış olduğunu düşündüğünüz yargıların doğrularını cümlelerin altlarındaki boşluklara yazınız.

Cevap:

(D) 1. Sanayileşmeden önceki dönemlerde ekonomik faaliyetlerin başında tarım gelmekteydi.
(Y) 2. Sanayileşmenin artmasına bağlı olarak el işi üretim artmıştır.
(Y) 3. Kızılay, erozyonla mücadele etmek amacıyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.
(D) 4. Günümüzdeki meslek odaları ve birlikleri geçmiş dönemlerdeki Ahi ve Lonca Teşkilatına benzer görev ve sorumluluklar üstlenmişlerdir.
(Y) 5. Doktor olmak için en önemli şey el becerisidir.
(D) 6. E-ticaret, günümüzde hızla artış gösteren bir alışveriş yöntemi olmuştur.

B. Aşağıdaki cümleleri kutucukta verilenleri kullanarak doğru olarak tamamlayınız.

Cevap:

devlet, üretim, Ahilik, Türkiye Yeşilay Cemiyeti, e-ticaret, meslek, tımar sistemi, robot, senyör

7. Osmanlı Devleti’nde tımar sistemiile devlet bazı memurlarına ve askerlerine maaş vermezdi. Bunun yerine toprakların gelirlerini hizmetlerine karşılık olarak bu görevlilere verirdi.
8. Orta Çağ Avrupası’nda geniş topraklara sahip olan bir  senyörülke yönetiminde söz sahibi olurdu.
9. Geçmiş zamanlarda toprağın işlenmesinde kullanılan sabanlar en önemli  üretimaraçlarındandır.
10. Tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı konusunda  Türkiye Yeşilay Cemiyetikamu yararına çalışmalar yapan bir kuruluştur.
11. Esnaflar için bir dayanışma teşkilatı olan  Ahilik Teşkilatının kurucusu Ahi Evran’dır.
12. Dünyadaki gelişmeleri, yeni ortaya çıkan meslekleri tespit etmek ve  meslek tercihi hakkında plan yapmak önemlidir.
13. Bulunduğunuz yerden  E-ticaret yöntemi ile genel ağ üzerinden alışveriş yapılabilmektedir

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Sayfa 178 Cevabı 

C. Aşağıdaki I. grubu II. grup ile örnekteki gibi eşleştiriniz.

14. I. grup 

a. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçilere destek olmak için çeşitli

b. Sanayileşme ile birlikte el tezgâhlarında ve atölyelerde yapılan üretimin yerini

c. Dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan bir doğal afet sonrası ilk harekete geçen kuruluşlardan biri de

ç. Bir mesleği seçerken mesleğin çalışma şartlarının

d. Pazara gitmeden fabrikada üretilen bir ürünü bulunduğunuz yere getirtmek

Cevap:

II. grup

1. (c) Türk Kızılayıdır.
2. () meslek liseleri mevcuttur.
3. (a) krediler verir.
4. (ç) kişisel özelliklerinize uygun olması gerekir.
5. (d) e-ticaret ile mümkündür.
6. (b) fabrikalarda yapılan üretim almıştır.

Ç. Doğru cevabın bulunduğu seçeneği işaretleyiniz.

15. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde toprağın yönetimi ile ilgili yapılan eşleştirme doğrudur?

A) İkta sistemi-Osmanlı Devleti

B) Tımar sistemi-Büyük Selçuklu Devleti

C) Feodal sistem-Orta Çağ Avrupası

D) Çiftçiyi destekleme sistemi-Türkiye Selçuklu Devleti

Cevap:

C) Feodal sistem-Orta Çağ Avrupası

16. Devletimiz topraktan daha iyi yararlanmak için çeşitli çalışmalar yapmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu çalışmalardan biri değildir?

A) Sulama kanalları yapmak

B) Dışarıdan tarım ürünleri satın almak

C) Modern yöntemlerle tarım yapılmasını desteklemek

D) Ekilebilir alanlarını korumak ve artırmak

Cevap:

B) Dışarıdan tarım ürünleri satın almak

17. Üretim teknolojisindeki gelişmeler insanların yaşamlarında önemli değişikliklere neden olmuştur. Geçmiş dönemlerde bir kişinin bir günde el tezgâhında ürettiği kumaş günümüzde fabrikalarda çok daha hızlı üretilmektedir. Bu durum işlerin daha çok makinelerce yapılmasını ve yeni mesleklerin ortaya çıkmasını beraberinde getirmiştir.

Yukarıdaki metne göre hangi seçenekte verilen bilgi doğrudur?

A) El işi üretim tamamen sona erecektir.
B) İnsanların iş yapmasına gerek kalmayacaktır.
C) İnsanların yaptıkları tüm işleri makineler yapacaktır.
D) İnsanlar farklı iş arayışlarına gireceklerdir.

Cevap:

D) İnsanlar farklı iş arayışlarına gireceklerdir.

18. “Ne zamandır gidip üye olmak ve gönüllü olarak çalışmalara katılmak istiyordum. Nihayet üye oldum. Kimsesiz çocuklara yalnızlıklarını unutturmak ve onlara destek olmak için yapılan çalışmalara katıldım.”

Bu sözü söyleyen kişi hangi sivil toplum kuruluşuna katılmıştır?

A) Darülaceze

B) Kızılay

C) TEMA

D) Yeşilay

Cevap:

A) Darülaceze

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Sayfa 178 Cevabı 

Soru:

19. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi meslek liselerinin amaçlarından biri değildir?

A) Üniversitelere öğretim görevlisi yetiştirmek.
B) İş hayatını yakından tanıtmak.
C) Meslek edindirmek.
D) Yaparak ve yaşayarak eğitim vermek.

Cevap:

A) Üniversitelere öğretim görevlisi yetiştirmek.

Soru:

20. Meslek seçerken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

A) Çok zaman ve emek gerektirmemesine

B) Geçmiş zamanlarda yaygın olmasına

C) İhtiyaç duyulmayan bir meslek olmasına

D) Kişilik özelliklerinize ve yeteneklerinize uygunluğuna

Cevap:

D) Kişilik özelliklerinize ve yeteneklerinize uygunluğuna

D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

Soru:

21. Dijital teknoloji nedir?

Cevap:

İnsan gücüne ihtiyaç duymadan, insan eli değmeden, teknolojik ürünlerin programlanması sonucunda kendi kendine çalıştığı bir teknoloji türüdür.

Soru:

22. Dijital teknoloji üretim, dağıtım ve tüketim ağında ne gibi değişikliklere sebep olmuştur?

Cevap:

Dijital teknoloji üretimi ile birlikte günlük hayatta bir birçok kolaylık ta beraberinde geldi. Bu sayede dağıtımda ve tüketimde hızlanma olup ürünler hızlı bir şekilde makinelerde üretilmiştir. Üretilen ürünler genel ağ sayesinde dağıtılmakta istenilen yere kısa bir sürede ulaşmaktadır. İnsanlar alışveriş merkezlerine gitmeden ürün kendi kapılarına gelmektedir.

Soru:

23. Tımar sisteminin Osmanlı Devleti’ne sağladığı yararlar nelerdir?

Cevap:

  • En önemli katkısı üretimde süreklilik sağlamasıdır.
  • Vergiler düzenli bir şekilde toplanması.
  • Gerekli bölgenin güvenliği sağlanması.
  • Ordunun daima hazır bir şekilde bulunması.
  •  Merkezi otoritenin güçlenmesine katkı sağlaması.
  • Devletin maaş yükü azalmış ve ülke bayındır hale gelmiştir.

Soru:

24. Geçmişte önemli olan bir mesleğin günümüzde önemini yitirmesinin sebepleri nelerdir?

Cevap:

Geçmişte ve günümüzde şartlar gün geçtikçe değişiyor. Değişen bu şartlarla beraber ihtiyaçlar ve teknoloji de değişmektedir. Özellikle teknolojiye bağlı olarak değişen birçok olanaklar ve iş gibi fiziksel değişimler olmaktadır. Gelişen bu teknolojiyle beraber insan gücüne olan ihtiyaç ta azalmaktadır. İnsanların yaptığı işi gün geçtikçe makineler yapmaktadır. Durum böyle olunca birçok mesleğin önemini kaybetmesine neden olmaktadır.

Soru:

25. Meslek tercihine yönelik iyi bir planlama nasıl olmalıdır? Açıklayınız.

Cevap:

Kişiler ilgi duydukları ve özel yeteneklerini çok iyi bilmelidir. En iyi yaptığı şeyin ne olduğunu kavrama konusunda farkında olmalı ve ileri ki adımlarını ona göre atmalıdır. Bir meslek tercih yaparken bunu kendi özelliklerinin dışında seçeceği mesleğin özelliklerini de öğrenmelidir. Adım atılan meslek ile ilgili çok kapsamlı bir bilgiye sahip olup tecrübe sahibi olunmalıdır. Kişi kendi özelliklerine bakıp seçmek istediği meslek ile ilgili bir uyum içerisinde ise bu mesleği seçebilir.

Soru:

E. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

1. Âşık Veysel Şatıroğlu’nun toprak ile ilgili şiiri.
2. Günümüzde insanın yapacağı işleri yapmaya başlayan gelişmiş makinelerin genel adı.
3. Buğday, mısır, arpa, yulaf gibi tarım ürünlerinin un hâline getirildiği yer.
4. Tarım sektöründe çalışanlara devletin sağladığı imkânlar.
5. Çalışanların haklarını korumak üzere kurulan örgüt.
6. Güvenli kan teminini karşılayan, doğal afetlerde afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılayan kuruluş.
7. Osmanlı Devletindeki toprak sistemi.
8. Osmanlı Devleti’nde meslek teşkilatı.
9. Kas gücüyle yapılan üretimin makinelerle yapılmaya başlaması.
10. Doğal varlıkları koruyarak erozyonla mücadele etmeyi amaç edinmiş bir sivil toplum kuruluşu.

Cevap:

 

Konu ile ilgili cevabına ulaşamadığınız sorularınızı yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

<

error: Content is protected !!