7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 64-65-66-67-68-69-70-71-72-73 Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Kültür ve Miras Sayfa 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 Avrupa’da Uyanış Etkinlik Soruları ve Cevapları
7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı
Henüz bilinmeyen bir yeri keşfetmiş olsaydınız bu yerin ne gibi özellikleri olmasını isterdiniz?
Cevap:

Henüz bilinmeyen bir yeri keşfetmiş olsaydım toprakların en verimli topraklar olmasını ve yer altı zenginliklerinin daha fazls olmasını isterdim. Büyük bir kısmınında ormanların yer  almasını ve bu ormanda hayvanların olmasını isterdim. Bu toprakların tarıma elverişli olmasını ve bu topraklarda daha fazla organik ürünler üretilmesini isterdim.

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 65 Cevabı
Kristof Kolomb gibi denizcilere keşifler için cesaret veren gelişmeler neler olmuştur? Yazınız.
Cevap:

Coğrafi keşifler konusunda birçok denizciye ve gemiciye cesaret veren bazı olaylar yaşanmıştır. Yaşanan bu olaylar bilim adamlarının da dikkatini çekmiştir. Yaşanan bu teknik ve bilimsel gelişmeler denizcilerin ve gemicilerin işine yaramıştır. Denizcilere ve gemicilere cesaret veren gelişmeler pusulanın bulunması ve geliştirilmesi, gemicilik tecrübesinin artması şeklinde olmuştur.

Aşağıdaki tabloda coğrafi keşiflerin sebeplerinin hangi alan ile ilgili olduğunu örnekte olduğu gibi yazınız. (Bir satırda birden fazla işaretleme yapabilirsiniz. Siyasi, ekonomik, dini, bilimsel vb.)

İpek ve Baharat Yollarının Osmanlı Devleti ve İslam Devletlerinin elinde olması (Siyasi, Ekonomik)
İpek ve Baharat Yollarının gelirleriyle Osmanlı ve İslam ülkelerinin zenginleşiyor olması (ekonomik)
Coğrafya bilgisinin ilerlemesi ve pusulanın geliştirilmesi (Siyasi, bilimsel )
Gemi yapım tekniklerinin ilerlemesi (Bilimsel)
Avrupa’nın yeni ticaret yolları bularak gelirlerini arttırmak istemesi (Ekonomik)
Avrupalıların Hristiyanlığı yaymak istemeleri ( Dini, Siyasi)

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 67 Cevabı
Coğrafi keşifler sonrası dünyaya yayılan yeni bitki türleri olmasaydı hayatımızda neler değişirdi? Yazınız.
Cevap:

Coğrafi keşifler bitki türleri olarak dünyada büyük değişikleri beraberinde getiren önemli bir gelişmeydi. Coğrafi keşiflerin yaşanmasının ardından topraklar üzerinde yer altı ve yer üstü kaynaklarının kullanıma açılması için yapılan ticaretlerin sonucunda yeni bitki türleri de dünya geneline yayılmaya başlamıştır. Coğrafi keşiflerin en önemli ve en büyük etkilerinden biri de bu olmuştur. Şayet bitki türleri bu şekilde yaygın hale gelmeseydi sağlık, bilim, sanat, sosyal ve kültürel alanlarda bazı gelişmeler olmazdı.

Yeni bulunan ticaret yolları ve yapılan keşifler Osmanlı Devleti’nden uzak coğrafyalarda gerçekleşmiştir. Yeni ticaret yollarının bulunmasının Osmanlı Devleti’ne etkileri neler olmuştur? Tartışınız.
Cevap:

Yeni ticaret yollarının bulunması Osmanlı Devletini olumsuz bir şekilde etkilemiştir. Coğrafi keşifler, Osmanlı topraklarından geçen İpek yolunun önemini yitirmesine neden olduğu için Osmanlı ekonomisi bu durumdan olumsuz bir şekilde etkilenmiştir. Bu durum Osmanlının gerilemeye başladığı döneme denk gelmiş ve Osmanlı Devleti’nin gerilemesi hızlanmıştır.

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 68 Cevabı
Rönesans etkilerini öncelikle sanat daha sonra mimari ve kültürel alanlar aracılığıyla göstermiştir. Siz Rönesans Dönemi’nde yaşayan bilim insanı ya da sanatçı olsaydınız hangi alanda çalışmalar yapmak isterdiniz.
Cevap:

Rönesans dönemi bilimsel, siyasi ve sosyal gelişmelerin en fazla görüldüğü dönemlerden bir tanesidir. Rönesans Döneminde yaşayan bir sanatçı olsaydım, daha çok mimari alan üzerine çalışmalar yapardım. Mimari eserler yapıp bu eserlerin farklı coğrafyada yaşayan kişiler tarafından tanınmasını sağlardım. Böylece dünyanın her tarafında ün salmış bir sanatçı olurdum.

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 69 Cevabı
Aşağıdaki tabloya Reform Hareketi’nin sonuçlarını ve bu sonuçların ilgili olduğu alanı yazınız.
Cevap: 

Ortaçağ Avrupasındaki Reformun sonuçları şu şekildedir:

 • Katolik Kilisesi’ndeki birlik bozuldu ve yeni mezhepler ortaya çıktı.
 • Kiliseye ve din adamlarına olan güven iyice azalmaya başladı.
 • Katolik Kilisesi’ne bağlı din eğitimi veren okulların dışında laik esaslara dayalı eğitim veren yeni okullar açıldı. Böylece eğitimde laikleşme süreci başlamış oldu.
 • Kilise denetiminde olan topraklara köylüler el koydu.
 • Kiliseye ait olan mallar yağmalandı.
 • Bilimin üzerinde bulunan din baskısı kalktı.
7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 70 Cevabı
Size göre günümüzde bilimin gelişmesinde Aydınlanma Çağı’ndaki gelişmelerin nasıl bir etkisi olmuştur? Düşüncelerinizi söyleyiniz.
Cevap:

Orta Çağ dünyasında yaşanan gelişmeler, günümüz dünyasında da az da olsa hissedilmiştir. O zaman ki teknik gelişmelerin olması bu zamanın teknik gelişmelerinin temellerini atmıştır. Bilimin gelişmesinde ve temellerinin atılmasında Aydınlanma Çağı’nda yaşanan gelişmeler günümüz teknolojisi için bir ilk adım olarak değerlendirilmektedir.

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 71 Cevabı
Aşağıda XV. ve XX. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan gelişmeler ve tarihi olaylar, sebep, sonuç ve öncüler şeklinde tablolaştırılmıştır. Boş alanlara uygun ifadeleri yazınız.
Cevap:

Coğrafi Keşifler

 • Sebep: İpek ve Baharat Yolu’nun Türklerin hâkimiyeti altında olması
 • Sonuç: Yeni ticaret yolları bulundu.
 • Öncüler: Macellan, Krsitof Kolomb

Rönesans

 • Sebep: Avrupa’da eski Yunan ve Roma’ya ait eserlerin incelenmesi.
 • Sonuç: Aydınlanma çağının başlaması, Coğrafi Keşifler
 • Öncüler: Leonardo Da Vinci Shakespeare

Reform

 • Sebep: Katolik kilisesinin bozulması
 • Sonuç: Yeni mezhepler ortaya çıktı.
 • Öncüler:Martin Luther

Aydınlanma Çağı

 • Sebep: Araplar sayesinde eski Yunan eserlerinin çevrilmesi, siyasi gelişmeler
 • Sonuç: Bu dönemdeki çalışmalar sanayi inkılabının temelini oluşturdu.
 • Öncüler: Galile, Newton, Montesquieu

Sanayi İnkılabı

 • Sebep: Avrupa devletlerinin bol miktarda ham madde ve köle sahibi olması
 • Sonuç: Teknolojik makinelerle seri üretim gerçekleştirildi.
 • Öncüler: İngilizler, sanayiciler

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir