7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 158-159-160-161-162-163 Cevapları

Yemeğin Buharını Yiyen, Ücretini Para Sesi Olarak Öder Metni Etkinlik Cevapları 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık

7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık 5. Tema Vatandaşlık Sayfa 158, 159, 160, 161, 162, 163 Buharını Yiyen, Ücretini Para Sesi Olarak Öder Metni Etkinlik Cevapları

7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık Sayfa 158 Cevabı

“Hukuk” kavramı size ne ifade ediyor?
Cevap:

Hukuk, toplumu düzenleyen ve devlet yaptırımıyla güçlendirilmiş bulunan kuralların, yasaların hepsi anlamına gelir. Hukuk, toplumsal düzen içerisinde adaletin gerçekleşmesi için gerekli olan hakların verilmesi anlamına gelir.

Hukuk kavramı benim için kural, kanun, adalet, hak ve eşitlik gibi şeyleri ifade ediyor.

Hukukun üstünlüğü ne demektir? Örneklerle açıklayınız.
Cevap: 

Hukukun üstünlüğü kavramı yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı, yaşamanın tarafsızlığı ve yürütmenin bağımsızlığı gibi anlamlara gelir. Anayasal olarak yasama bir kanun çıkardığı zaman Anayasa Mahkemesi bunu onaylar, anayasal uygunluğu tespit edilir ve bu şekilde onaylanır.

Hukukun üstünlüğü, bir toplumun bir devleti ya da toplumu bağlayan ahlaki ve hukuki sistemlerin ve değerlerin toplumda en kıymetli hükmünün temel belirleyicisi olarak üstün durumda olması anlamına gelir.

Ülkemizde yürütmenin tarafsızlığı, milletvekillerinin yemin etmesi, temsili ve doğrudan demokrasi uygulamaları hukukun üstünlüğünü gösteren en belirgin örneklerdir.

Aşağıdaki metni okuyup verilen sorular etrafında sınıfça konuşunuz.

Değirmenci neye güvenerek değirmenini satmıyor?
Cevap:

Değirmenci adalete ve hukuka güvenerek değirmenini satmıyor.

“Adalet her sabah bana sıcak bir ekmek kokusuyla gelirdi.” sözüyle Kral ne anlatmak istiyor?
Cevap:

Kral, bu sözle kendisinin adil bir insan olması gerektiğini, adaletin her zaman hatırlatılmasını anlatmak istiyor.

Bir ülkede hukukun üstünlüğü olmadığında ne gibi sorunlar yaşanır?
Cevap:

Bir ülkede hukukun üstünlüğü olmazsa her zaman güçlü ve zengin olanlar haklı olur. İnsanlar arasında huzur ve barış ortamı olmaz. Adil olmayan uygulamalar ortaya çıkar. Bu şekilde toplumda eşitlik olmaz ve kargaşa hakim olur.

7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık Sayfa 159 Cevabı

Aşağıda verilen cümlelerdeki altı çizili kelime ve kelime gruplarının anlamlarını dinlediğimiz metnin bağlamından hareketle önce tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.
Cevap:

Orada fokur fokur kaynamakta olan et çömleğinin başına gelmiş.

Çömlek

Tahminim: Tencere gibi şeylere verilen isim.

Sözlük Anlamı:  Topraktan yapılan ve pişirilip ateşe dayanıklı bir hale getirilen tencere

Bunu gören dükkanın sahibi, adamın yakasına yapışmış.

Yakasına yapışmak

Tahminim:  Sinirli bir şekilde karşıdaki insanı sorgulamak.

Sözlük anlamı: Hesap sormak ya da bir şey istemek için tutup bırakmamak anlamına gelir.

Yahu, ben senin ne etinden aldım ne de etinin suyundan… İnsaf et!..

İnsaf etmek

Tahminim:  Anlayışlı davranmak anlamına gelir.

Sözlük anlamı: Adaletli davranmak, acımak, hakkı tanımak anlamlarına gelir.

Nasrettin Hoca, derhal yoksul adamın ifadesini almış.

İfadesini almak

Tahminim:  Karşıdaki kişiyi sorgulamak.

Sözlük anlamı: Sorguya çekmek anlamına gelir.

Olay hakkında bir kanaat sahibi olunca cebinden birkaç akçe çıkarıp sallamaya başlamış.

Kanaat

Tahminim:  Görüş ve düşünce gibi anlamlara gelir.

Sözlük anlamı:  İnanç, düşünce, kanı, kanış gibi anlamlara gelmektedir.

Akçe

Tahminim:  Osmanlı Devleti’nde kullanılan demir para.

Sözlük anlam:  Küçük gümüş paraya verilen isim.

“Duydum Kadı Efendi!” deyince Nasrettin Hoca taşı gediğine koymuş: “Yemeğin buharını yemenin ücreti ancak paranın sesini uymaktır.”

Taşı gediğine koymak

Tahminim: Lafı yerli yerinde kullanmak.

Sözlük anlamı: Karşıdaki kişiye söylemek istediği sözü tam sırası geldiğinde söylemek.

7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık Sayfa 160 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerde fiillerin hangi haber kipinde çekimlendiğini söyleyiniz. Bu kipin cümlelere kattığı anlamı noktalı yerlere yazınız.

Kardeşim şimdi yatağında uyuyor.

Cevap: Şimdiki zaman kipinde çekimlenmiştir.

Ekmeği her gün babam alıyor.

Cevap: Geniş zaman kipinde çekimlenmiştir.

Fiil çekimlerinde kullanılan kipler her zaman kendi anlamlarında kullanılmamaktadır. Zamanla işin yapıldığı kip ya da cümlede yüklemin çekimlendiği kip ya da zamanın farklı olmasına anlam kayması denilir.

Siz de aşağıda verilen cümlelerdeki zaman eklerini ve bu eklerin hangi zamanı (anlamı) karşıladığını noktalı yerlere yazınız.

Nasrettin Hoca bir gün komşudan ödünç kazan ister.

Cevap: Ek geniş zaman ve anlam geçmiş zaman.

Cuma günleri Nasrettin Hoca pazara geliyor.

Cevap: Ek şimdiki zaman ve anlam geniş zaman.

Akşamları bir bardak meyve suyu içiyorum.

Cevap: Ek şimdiki zaman ve anlam geniş zaman.

Bu kitabı okuyacaksınız ve özetini bana getireceksiniz.

Cevap:Ek gelecek zaman ve emir anlamı.

Yarın okula birlikte gideriz.

Cevap: Ek geniş zaman ve anlam gelecek zaman.

Dinlediğiniz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Dükkan sahibi yoksul adamın yakasına neden yapışmış?
Cevap:

Yoksul olan adam dükkan sahibinin yemeğinden çıkan buhara ekmeğini tutmuştur. Bundan dolayı dükkan sahibi onun yakasına yapışmıştır.

2. Yoksul adam kendisini nasıl savunmuş?
Cevap:

Yoksul adam, onun yemeğinin ne etinden ne de suyundan bir şey almadığını söyleyip kendini savunmuştur.

3. Dükkan sahibi ve yoksul adam kadıya neden gitmiş?
Cevap:

Dükkan sahibi ve yoksul adam kadıya gitmişlerdi. Çünkü dükkan sahibi hakkını almak istemiştir.

Dinlediğiniz metnin hikâye unsurlarını belirleyiniz.

Yemeğin Buharını Yiyen, Ücretini Para Sesi Olarak Öder

Şahıs ve Varlık Kadrosu: Nasrettin Hoca, yoksul adam ve dükkan sahibi.

Mekan: Mahkeme yeri ve aşçı dükkanı.

Zaman: Geçmiş zaman (Nasrettin Hoca’nın kadılık yaptığı zaman)

Anlatıcı: Üçüncü şahıs anlatmıştır.

Olay Örgüsü: Dükkan sahibinin yemeğin buharını yiyen yoksul adamı kadıya götürmesi ve kadının bu olay karşısında karar vermesi.

7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık Sayfa 161 Cevabı

Dinlediğiniz metinde Nasrettin Hoca’nın sorunu çözme yöntemini doğru buldunuz mu? Nasrettin Hoca’nın yerinde siz olsaydınız bu sorunu nasıl çözerdiniz?
Cevap:

Evet, Nasrettin Hoca’nın sorunu çözme yöntemini doğru buldum. Ben de olsam Nasrettin Hoca gibi yapardım.

Dinlediğiniz metnin ana fikrini belirleyiniz.
Cevap:

Ana Fikir: Tüm sorunlar hukuk yolu ile çözülebilir.

Nasıl Biri?

Dinlediğiniz metindeki kahramanların kişilik özelliklerini belirleyerek yazınız.
Cevap:

Kadı

Zeki ve Adaletli bir kişi.

Yoksul Çocuk

Fakir bir kişi.

Dükkan Sahibi

Anlayışsız ve aç gözlü bir kişi.

Kişilik özelliklerini belirlediğiniz kahramanların rollerini paylaşarak dinlediğiniz fıkrayı sınıfta canlandırınız.
Cevap:

Bu etkinliği sizin yapmanız gerekiyor.

Hukukun üstünlüğünün bir toplumdaki adalet kavramını muhafaza etmedeki rolü nedir?
Cevap:

Bir kişi hukukun üstünlüğünü kabul ediyorsa adaleti de kabul etmiş olur. Adalet, toplumun huzur içinde yaşamasını ve toplumu ayakta tutan en önemli en önemli unsurdur. Her insan yaptığı işte kendini haklı görür. Durum değerlendirmesi yapamadığı için herkes haklı olmuş olur. Bu şekilde adalet sağlanamaz. Hukukun üstünlüğü olmasaydı adalet olmazdı ve kimse için adaletli kararlar verilemezdi.

Adalet ve adaletin sağlanması masallarda, fıkralarda sıkça işlenen konulardır. Bunun sebebi sizce ne olabilir?
Cevap:

Toplum içerisinde yaşayan insanların ilişkilerinde en önemli şey adaletin sağlanmasıdır. İnsanlara adaletin önemini anlatmak, onların doğru ve yanlışı ayırt edebilmelerini sağlamak için masal ve fıkralarda sıkça bu konular işlenir. Bu şekilde insanlar ders çıkarabilirler.

7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık Sayfa 162 Cevabı

Aşağıda verilen özdeyişlerden ve öğrendiklerinizden hareketle “hukukun üstünlüğü” konusuyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi yazınız.

“Ne kadar yüksekte olursan ol, yasalar senden de yüksektir.” Thomas FULLER

“Yasaların bittiği yerde zulüm yaşanır.” Lord Chathom

Cevap:

Toplum içerisinde insanlar birlikte yaşamak zorundadır. İnsanların huzur içerisinde, hakka uygun ve eşit bir şekilde yaşamalarını sağlayacak olan unsur adalettir. Toplum içerisinde yer alan insanlar adalete olan inançları sayesinde yaşayabilir ve gelişebilirler.

7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık Sayfa 163 Cevabı

Aşağıdaki görselleri inceleyip açıklamaları okuyunuz. Eksik bırakılan yerleri “El Alemin Ağzı Torba Değil ki Büzesin” fıkrasına göre tamamlayınız.

Nasrettin Hoca oğlunu okuldan almaya eşekle gelmiş. Oğluyla eşeğin üzerinde evin yolunu tutmuşlar. Aradan zaman geçmiş. Bir grup insan önlerine çıkmış. İçlerinden biri demiş ki:

Cevap:

— Hoca, o hayvana yazık değil mi? İkinizi birden nasıl taşısın. Senin hiç insafın yok mu be Hoca.

Hoca da oğlunu eşekten indirip kendi eşeğe binerek yoluna devam etmiş. Aradan zaman geçmiş. Onları gören biri:

Cevap:

— Hoca, yazık değil mi? Sen küçücük çocuğu yürütüp eşeğin üzerinde yolculuk yapıyorsun. Bu çocuğa hiç mi acımıyorsun?

Hoca oğlunu eşeğe oturtmuş. Kendi yoluna devam etmiş. Aradan yine zaman geçmiş. Birisi:

Cevap:

— Dünya tersine döndü. Hiç kimse yaşlılara saygı duymuyor. Baksana utanmıyor, yaşlı babasını yürütüyor.

Hoca ve oğlu eşeği de yanlarına alıp yollarına yaya devam etmişler. Oradan geçen gevezenin biri:

Cevap:

— Hoca, eşek orada boş dururken ikiniz neden yürüyorsunuz? Madem eşeğe binmeyeceksin neden bu eşeği yanında taşıyorsun. Sen de hiç akıl yok galiba, çok komiksin.

Bunun üzerine Nasrettin Hoca: “Görüyorsun ya oğlum, el alemin ağzı torba değil ki büzesin.”

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir