7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 164-165-166-167-168-169-170 Cevapları

Sorumluluklarımız Metni Etkinlik Cevapları 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık

7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık 5. Tema Vatandaşlık Sayfa 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171  Sorumluluklarımız Metni Etkinlik Cevapları

7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık Sayfa 164 Cevabı

Sorumluluk olarak gördüğünüz davranışlar nelerdir?
Cevap:

Hayatımda sorumluluk olarak gördüğüm birçok davranış vardır. Bunlardan bazıları şu şekildedir:

  • Ders çalışmak
  • Okula gitmek
  • Çevremdeki büyüklere karşı saygılı olmak
  • Odamı temizlemek
  • Çevreyi temiz tutmak.
Sorumluluklar yerine getirilmediğinde ne gibi sorunlar ortaya çıkabilir?
Cevap:

Sorumluluklar yerine getirilmediği zaman sıkıntılar yaşanabilir. Çünkü günlük hayatta her insanın sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklar toplumun düzeni  aile ve çevre açısından çok önemlidir. Her insan sorumluluğunu yerine getirmelidir. Çünkü sorumluluklar yerine getirilmediği zaman çeşitli düzensizlikler, sıkıntılar ve adaletsizlikler yaşanabilir.

Sınıf mevcudunuza göre gruplar oluşturunuz. Grupça devlet yöneticileri ile vatandaşların görev ve sorumlulukları konusunda çeşitli kaynaklardan araştırma yapınız. Araştırma sonucunda elde ettiğiniz bilgilerle bir sunum hazırlayınız. Sunumuzunu yaparken uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini (oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak, son olarak) kullanmaya dikkat ediniz.
Cevap:

Her insanın vatandaş olarak çeşitli sorumlulukları vardır. Bizlerin devlete sorumluluğu olduğu kadar devletin de insanlara karşı çeşitli görev ve sorumlulukları vardır. Devletin başında yer alan yöneticiler insanların sıkıntılarını gidermek için çalışırlar ve bunun için yasalar hazırlarlar. Bu hizmetler vatandaşa sunulduğu zaman para toplanır yani başka bir deyişle vergi alınır. Vergi verirken özellikle insanların gelirlerine göre hesaplamalar yapılır. Son olarak herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirirse birlik ve beraberlik içerisinde yaşanabilir.

“Sorumluluklarımız” adlı metni “Bir bireyin üzerine düşen sorumluluklar nelerdir?” sorusuna cevap bulacak şekilde not alarak okuma yöntemiyle noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyunuz.
Cevap:

Bu etkinliği sizin yapmanız gerekiyor.

Aşağıdaki bulmacayı verilen tanımlardan ve ipuçlarından yararlanarak çözünüz.

1. Devletin yasama organları tarafından konulan ve uyulması gereken kurallar bütünü, kanun. (Yasa) 
2. Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi. (Sorumluluk)

3. Davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilke. (Kural)
4. Adaletin, hukukun gerektirdiği veya birine ayırdığı şey, kazanç. (Hak)
5. Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık. (Devlet)
6. Bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleme, kontrol etme. (Denetleme)
7. Suç işleyen bir kimsenin yaşantısına, özgürlüğüne, mallarına, onuruna karşı yasaların ön gördüğü yaptırım. (Ceza)

8. Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kurallar. (Ahlak)
9. Hak ve özgürlükleri kısıtlayarak zor altında bulundurma durumu. (Baskı)
10. Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket. (Davranış)

7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık Sayfa 167 Cevabı

Aşağıda verilen ifadeleri kutucuklardaki kelime gruplarının uygun olanıyla tamamlayınız (Kelime gruplarının sonuna farklı ekler getirebilirsiniz.).

• Buluş ve çalışmalarıyla ülkesine hizmet etmekten gurur duyuyordu.
• Ödevlerimi not almazsam hiç aklımda kalmıyor.
• Kötü alışkanlıklar sağlığımıza ve çevremizdekilere zarar verir.
• Öğretmenimiz “Bu söylediklerimi hatırınızda tutun, sakın unutmayın.” dedi.
• İhtiyacım olan o kadar çok şey var ki saymakla bitmez.
• Arkadaşımın kalbini kırdıysam özür dilerim.

Aşağıda verilen cümlelerdeki zarfları belirleyerek zarfların altını çiziniz. Zarfların cümleye kattığı anlamı yazınız.

Eğer bunu hatırımda tutarsam pek çok kuralı da düşünerek bulabilirim.
Cümleye kattığı anlam: durum anlamı katmaktadır. 

Büyüklere “sen” denmez, çok yakın arkadaşlara denebilir.
Cümleye kattığı anlam: Durum anlamı katmaktadır.

En kolayı düşünerek bulmak.
Cümleye kattığı anlam: durum anlamı katmaktadır 

Komşumuzun bahçesindeki armutları izinsiz koparamam.
Cümleye kattığı anlam: durum anlamı katmaktadır.

“Sorumluluklarımız” metniyle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Yazar her duruma uygun bir kural bulunmaması sorununu kendince nasıl çözmüştür?
Cevap:

Yazar, bu sorunu kendimizin bulmasını istiyor. Her insan doğru ve yanlış davranışlarını tartmalı, güzel ve iyi olanları yapmalı, başka insanlara zarar verecek olan hareketlerden kaçınmalıdır.

2. Yazarın kendince bulduğu kurallar nelerdir?
Cevap:

Yazar kendince şu kuralları bulmuştur:

  • Çöpleri sokağa atmamalıyım,
  • Bana ait olmayan eşyaları izinsiz almamalıyım.
  • Birine karşı kabalık yaptıysam ondan özür dilemeliyim.
  • Arkadaşım beni doğum gününe davet ettiği zaman ona uygun bir hediye alıp o şekilde gitmeliyim. Şayet gidemeyeceksem ona davet ettiği için çok teşekkür edip mazeretimi ona söylemeliyim.
3. Yazara göre sorumluluk yalnızca başkalarına zarar vermemekten ibaret midir? Niçin?
Cevap:

Hayır, yazar bu şekilde düşünmemektedir. Sorumluluk başka insanları korumak, kollamak, ve başka insanların zarar görmesini engellemektir.

4. Davranışlarımızı denetleyen biri olmadığında nasıl davranmalıyız?
Cevap:

Davranışlarımızı denetleyen biri olmadığı zaman içimizdeki sesi dinlemeliyiz. Bu ses vicdanımızdır. Yaptığımız ve yapacağımız şeyin iyi ve kötü olduğunu vicdanımız bize söyler. Bizi denetleyen kimse olmasa bile her zaman iyi şeyler yapmalıyız.

Yazara göre kaba davranışlar nelerdir?
Cevap:

Yazara göre kaba davranışlar  büyüklere sen diye seslenmek, bencillik, yalancılık ve görgü kurallarına uymamaktır.

Siz hangi davranışları “kaba” olarak nitelendirirsiniz?
Cevap:

Ben görgü kurallarına uymamayı, büyüklere karşı saygısızlık yapanları, yalan söyleyenleri, sadece kendi çıkarlarını düşünenleri, boş yere yemin edenleri ve başka insanlara zarar veren davranışları kaba olarak nitelendiririm.

7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık Sayfa 168 Cevabı

Yazar sorumluluk kavramını hangi bakış açısıyla ele almıştır, metnin içeriğine atıf yaparak açıklayınız.
Cevap:

Yazar  sorumluluk kavramını kahraman bir bakış açısı ile anlatmıştır. Yazar, yaptığı davranışların başkalarına zarar verip vermediğini, kimi koruduğunu, kime zarar verdiğini, bu davranışın doğru ve sağlam bir bilgiye dayanıp dayanmadığını, bunu yapıp yapmamakta haklı olup olmadığını gibi şeyleri ele almıştır.

Yazarın sorumluluk anlayışıyla kendi sorumluluk anlayışınızı karşılaştırıp benzer ve farklı olan yönleri arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:

Ben de metnin yazarı gibi düşünüyorum. İnsanlar onları denetleyen kimse yokken bile her zaman doğruyu yapmalıdır. Çünkü kötülüğün hiç kimseye faydası yoktur.

Okuduğunuz metinden iki tane öznel değerlendirme cümlesi bulunuz.
Cevap:

Eğer bunu hatırımda tutarsam pek çok kuralı da düşünerek bulabilirim.

Her davranışımda başkalarını rahatsız etmemeye dikkat etmeliyim.

“Sorumluluklarımız” metninin konusunu ve ana fikrini belirleyiniz.
Cevap:

Metnin Konusu: Yazılı yazılı olan ve olmayan sorumluluklarımız ve var olan kurallara uymak.

Metnin Ana Fikri: Görev ve sorumluluklarımızı yerine getirirken yazılı olmasa bile biz her zaman iyi ve doğru olanı yapmalıyız. Bunları yapacağımız zaman kendi iç sesimiz yani vicdanımız bize yol gösterecektir.

“Sorumluluklarımız” metninde bulunan özellikleri “✓” işaretiyle belirleyiniz. Bu özelliklere sahip metin türü ne olabilir? Yazınız.
Cevap:

• Yazar nesnel düşüncelere daha çok yer vermiştir.
• Yazar toplumu ilgilendiren konuları işlemiştir. 
• Yazar içten bir dil kullanmıştır. 
• Yazar öznel düşüncelere daha çok yer vermiştir. 
• Konuya giriş tekerlemeyle yapılmıştır.
• Yazar anlatımını sorularla zenginleştirmiştir. 
• “Sorumluluklarımız” metninin türü: DENEME

7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık Sayfa 169 Cevabı

Aşağıda verilen örnek olayı okuyunuz boş bırakılan yerlere yazılması gereken kavramı bulunuz.
Cevap:

Bu sabah okula giderken yavru bir kuşun
yuvasından düşmüş olduğunu gördüm. Anne
kuş yavrusunun etrafında çaresizce ötüyordu.
Onu orada bıraksam bir kediye yem olması
işten bile değildi. Yükseklik korkum olmasına
rağmen onu yerine koydum. Bunu canlılara
karşı bir görevim olarak gördüm.

Yoluma devam ederken etrafta gelişigüzel
atılmış çöpler gördüm. Yanından öylece geçemezdim.
Çöpleri yere atanlara kızmış olsam
da alıp çöp kutusuna attım. Bunu çevreme
karşı bir sorumluluk olarak gördüm.

Eve döndüğümde annemi çok yorgun gördüm.
Bütün gün temizlik ve yemek yapmıştı.
Sofrayı hazırlamaya çalışıyordu. Hemen ona
yardım etmek için kolları sıvadım ve sofrayı
kurdum. Bunu aileme karşı bir görevim olarak gördüm.

Yemekten sonra odama geçtim. Bugün
çok ödevim vardı. En sevdiğim film de televizyonda
gösterilmekteydi. Ama ödevlerimi yapmayı
seçtim. Bunu kendime karşı bir sorumluluk olarak gördüm.

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir