7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 67-68-69-70-71 Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar

7. Sınıf  Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık 2. Tema Doğa ve Evren Sayfa 67, 68, 69, 70, 71 Doğa ve İnsan  Soruları ve  Cevapları
DOĞA ve İNSAN
7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık  Sayfa 67 Cevabı

Metne Hazırlanalım

Doğa sözcüğü size neleri çağrıştırıyor?
Cevap:

Doğa sözcüğü bana şunları çağırıştırıyor:

 • Su,
 • Rüzgar
 • Orman
 • Ferahlık
 • Hava,
 • Toprak,
 • Yaşam,
 • Çevre,
 • Huzur
 • Hayvan,
 • Bitki,
 • İnsan,
 • Güzel koku
 • Canlı,
 • Cansız
Doğa ve insan arasındaki etkileşim hakkında neler biliyorsunuz?
Cevap:

 

İnsan ve doğa ilişkisini araştırıp inceleyen bilim dalına “Coğrafya” denir. Coğrafya bilimi, yeryüzünde bulunan insan davranışlarını incelerken aynı zamanda insan ile doğa arasında da bazı ilişkiler kurar bununla beraber insanların doğayı tanıyarak doğa ile bir uyum içinde hayat sürmesini hedefler ve bu doğrultuda çalışmalar yapar. Bu çalışmalar sayesinde insan doğayı çok iyi tanır ve doğanın kurallarına, doğanın insanlara sağladığı faydalara göre yaşamayı öğrenir.

Konuşalım

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Bu görsellerden hareketle “doğa ve insan ilişkisi” hakkında duygu ve düşüncelerinizi paylaşınız.
Cevap:

Doğa insanlar için hayat demektir. Doğa insan için nefes alıp vermektir. Doğa insan için oksijen deposudur. Doğa insan  için olmazsa olmazdır.

eba.gov.tr adresinden “Doğa ve İnsan” videosunu izleyiniz. Videoyu izlerken insanların doğaya olan etkilerini, müdahalelerini not alınız.
Cevap:

1-Barajlar

2-Hidroelektrik Santrallerİ

3-Rüzgar Enerjisi

4-Set Gölleri

5-Yaylaların kullanımı

6- Ormanların tahribi

7- Arazilerin tahribatı

8- Atmosferin egzoz nedeniyle zarar görmesi

9- Su kaynaklarının doğallığını kaybetmesi

7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 68 Cevabı

Söz Varlığım

Aşağıda izlediğiniz videoda geçen cümleler verilmiştir. Bu cümlelerdeki altı çizili kelimelerin hangi anlamda kullanıldığını metnin bağlamından belirleyerek uygun kutucuğu işaretleyiniz.
 • Örneğin kutuplar çevresinde yaşayan Eskimolar buzuldan yaptıkları barınaklarda yaşarlar.

Yer yuvarlağının Ekvator’dan en uzak olan yer ekseninin geçtiği varsayılan iki noktasından her biri. (X)

Bir mıknatıs demirinin iki ucundan her biri. ()

 • Kanal açmak suretiyle suyun olmadığı bir tarım arazisine rahatlıkla su getirebilirler.

Telefon, telgraf, radyo, televizyon vb. araçlarla iletişimi sağlayan yol, hat. ()

Bazı bölgeleri sulamak, kurutmak amacıyla veya gemilerin işlemesine elverişli, insan eliyle açılmış su yolu. (X)

 • Örneğin barajlar yaparak enerji ürettikleri gibi taşkınlardan da korunabilirler.

Alışılan ve dayanılabilen dereceden çok daha fazla, aşırı. ()

Su baskını. (X)

İzlediğiniz videoda geçen aşağıdaki cümlede “köprü” kelimesi gerçek anlamında kullanılmıştır. Siz de bu kelimeyi mecaz anlama gelecek şekilde bir cümlede kullanınız.

Mesela bir su kütlesi bir yerleşmeyi ikiye ayırmışsa insanlar karşıdan karşıya geçmek için kalıcı çözüm ararlar. Bu çözüm yollarının en yaygın olanı köprü yapmaktır.

Cevap:

Aramızdaki köprüyü sağlam tutmalıyız..

İzleyelim – Cevaplayalım

Aşağıdaki soruları “Doğa ve İnsan” videosundan hareketle cevaplayınız.
1. İnsanlar doğada faaliyetlerini sürdürürken bulundukları ortama neden uyum sağlarlar?
Cevap:

İnsanlar, yaşamlarını devam ettirebilmek için doğal çevre ile uyumlu yaşam tarzları benimsemişlerdir. Fakat doğal çevre insanlara farklı faydalar sunmaktadır. Bu da insanların; beslenme, giyinme, ekonomik faaliyetler vb. özelliklerinin de farklı olmasına neden olmaktadır. Bununla beraber doğal çevre, insanların renkleri ve kişilikleri farklı olmasına da etki etmektedir.

2. Kutuplar çevresinde yaşayan insanların buzullardan yaptıkları barınaklarda yaşamalarının sebebi nedir?
Cevap:

Eskimolar,  evlerinin katı kar bloklarından yapar veya deriden, korunaklı çadırlarda yaşamlarını sürdürürler. Günümüzde ise çoğu ahşap evlerde yaşamaktalar. Kardan yapılmış kulübeler, Kanada Eskimoları tarafından sadece geçici barınaklar amacıyla kullanılır. Geleneksel Eskimo hayatı günümüzde büyük ölçüde yok olmuş durumdadır.

3. İnsanların yaşadıkları bölgeler onların giyinme şekillerini ve ihtiyaçlarını nasıl etkilemektedir?
Cevap:

İnsanın yaşadığı bölgeye göre giyinme şekli ve ihtiyaçları da değişmektedir. Örneğin soğuk bölgelerde yaşayan bir insanın üşümemesi için kalın giyinmesi gerekir. Tabi doğal olarak soğuk bir ortamda ya da bölgede soğuk içeceklerden uzak durulur. Yağlı ve proteinli besinler tüketilir. Sıcak bölgelerde ise ince giyim tercih edilir. Soğuk içecekler içilir, bol sebze ve meyve tüketilir.

4. Sulama kanallarının ve barajların yapılmasının ekonomik sebepleri nelerdir?
Cevap:
 • Verimli olan tarım arazilerini sulamak
 • Enerji üretimini artırmak
 • Taşkınların önüne geçmek  için.
 • Su ihtiyacını karşılamak için
 • Sulak alanları artırmak için
 • Tarımı yaygınlaştırmak için

Konusunu ve Ana Fikrini Belirleyelim

“Doğa ve İnsan” videosunda ne anlatılmaktadır?
Cevap:

İnsan ve Doğa Arasındaki İlişki

“Doğa ve İnsan” videosunun vermek istediği mesaj nedir?
Cevap:

İnsanın doğasız bir şey yapamayacağını, doğanın insan için yaşam kaynağı olduğuna değinmektedir.

7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 69 Cevabı

Eşleştirelim

Aşağıda izlediğiniz videodan görseller verilmiştir. Bu görsellerin karşıladığı ifadeleri eşleştiriniz.
 • a. İnsanlar yaşadıkları bölgenin sıcaklığına göre giyinirler. ( D)
 • b. Ekonomik faaliyetlerin sürdürülmesi ve daha çok verim alınabilmesi için tarım arazilerinin düzenli olarak sulanması gerekir. (D)
 • c. İnsanlar doğada faaliyetlerini sürdürürken bulundukları ortama uyum sağlarlar. (D)
 • ç. İnsanlar yerleşmeye açık sahalarda yaşar ve faaliyet gösterirler. (D)
 • d. Bir su kütlesiyle ikiye ayrılmış yerleşmelerde karşıdan karşıya geçmek için kalıcı çözümler aranır. (D)
7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 70 Cevabı

Tutarlı mı?

Aşağıda, izlediğiniz videonun girişinde kullanılan ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerin videonun devamında anlatılanlarla ve verilen örneklerle tutarlı olup olmadığını sorgulayınız. Düşüncenizi noktalı alana yazınız.

“Doğa insanların hayatlarını sürdürmeleri için gerekli olan her şeyi içinde barındırır. İnsanlardan etkilenir ve onları etkiler. İnsan hayatı devam ettiği sürece bu karşılıklı etkileşim sürecektir.”
Cevap:

Tutarlıdır nedeni ise izlediğimiz videolarda anlatılanlarla uyuşmaktadır.

Görüş Bildirelim

İzlediğiniz videoda “doğa ve insan etkileşimi”nden bahsedilmiştir. Sizce bu etkileşimi anlatmak için verilen örnekler yeterli midir? Bu konuyla ilgili başka hangi örnekler verilebilir?
Cevap:

Hayatımızı sürdürdüğümüz doğal unsurlar ve bazı olaylar hayatımızı çeşitli şekillerde etkiler. İnsanların beslenip, giyinmesi, barınması, vs. bu doğal nedenlere ve bazı olaylara bağlıdır. Yeryüzünün farklı bölgelerindeki insanların hayat tarzlarının farklılık göstermesinde, doğal çevre koşullarının insanlara sunduğu imkan farklılığı önemli bir etkendir. Örneğin; yüksek sıcaklık çöllerde sıcağın ve kum fırtınalarının tesirinden korunmak için ince ve uzun elbiseler giyilir. Fakat, kutuplara yakın yerlerde soğukların etkisinden korunmak için çok kalın elbiseler giyilir. Böyle bir durum, iklim koşullarının farklı olması ile ilgilidir diyebiliriz.

İçeriği Değerlendirelim

İzlediğiniz videonun hedef kitlesi kimdir, amacı nedir? Sorgulayıp düşüncelerinizi söyleyiniz.
Cevap:

Doğa ile iç içe olan biz insanlara yönelik olan bir videodur.

Sözlü Olmayan Mesajlar

“Doğa ve İnsan” videosunu izleyen biri aşağıdaki mesajlardan hangilerine ulaşabilir?
 • İnsan doğayı olumsuz etkiler. (D)
 • İnsanlar faaliyetlerini ve yaşamlarını kolaylaştırmak için doğaya müdahale ederler. (D)
 • Doğal afetler doğanın insana etkisi olarak değerlendirilebilir. (D)
 • İklim, tarımı yapılan ürünlerin çeşitliliğini etkiler. (D)
 • Doğanın insan üzerinde hiçbir etkisi yoktur. (Y)

Haydi Kampa!

Doğada vakit geçirmenin, ona yakın olmanın eğlenceli yollarından biri kamptır. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde gençlik kampları düzenlenmektedir. Bu kamplara katılmak için aşağıdaki formu doldurunuz.

Bir Anı Yazalım

Doğada geçirdiğiniz bir günle ilgili anınızı yazınız.
Cevap:

Bir yaz günüydü, arkadaşlarla beraber daha önce planladığımız bir yerde toplanıp Karadeniz bölgesinin o eşsiz güzellikte olan kıyılarında bir yerde yeşilin ile mavinin birbirine kavuştuğu ve birbirini sardığı o coğrafyada çadır kurup kamp yapmak istedik. Hep birlikte bir plan yapıp neler yapabileceğimiz ve ne tür faaliyetler oluşturmak istediğimizi hazırladık.

Her birimizin doğanın içinde, ağaçların arasında, derenin kıyısında, çimenlerin üstünde, yaprakların altında, çadırın içinde, alanın dışında ve her şeyin üstünde kendini aramaya, bulmaya ve doğayı anlamaya gelmiş ve bunu başarmış gibiydik. Bunu gerçekleştirmek için dünyayla olan bağımızı yani bütün iletişimimizi kesmiştik.

Bu işi yaparken tamamen ilkel yöntemleri kullanmıştık. Avcılık yapmayacaktık fakat meyve ve sebze toplamaya karar vermiştik. Çakmak taşı getirip onunla ateş yakan  bir arkadaşımız. Ateşi bir süre koruma altına aldıktan sonra içimiz rahat etti. Daha sonrasında topraktan bir kaba topladığımız yiyecekleri doldurduk.

Sonra sebze yemeği yaptık, çok güzeldi bir güzel yedik, hemen yanımızda biraz beride dere vardı dereden balık tuttuk ve yedik. Bu şekilde karnımız doydu, içimiz rahatladı, kitaplar, fikirler havada uçtu, gözlerimiz yıldızlara takılı kaldı. Bir arkadaşım aniden teleskobunu çıkarıp akşam olunca yaylada yıldızlar muhteşem güzel görünüyordu. Saatlerce zledik ve öylece uyuduk.

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir