7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayınları Sayfa 154-155-156-157 Cevapları

Ak Sakallı Bilge Dede Metni Etkinlik Cevapları 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayınları

7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık 5. Tema Vatandaşlık Sayfa 154-155-156-157 Harman Yerinde Metni Etkinlik Cevapları

7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayınları Sayfa 154 Cevabı

“varsıl” sözcüğünün anlamını TDK Türkçe Sözlük’ten bulup yazınız.
Cevap: 

Varsıl sözcüğünün sözlük anlamı: Malı çok olan, yoksul karşıtı, zengin ve parası çok olan anlamına gelir.

Aşağıdaki kelime gruplarının metinde geçtiği cümleleri bulunuz. Kelime gruplarının anlamını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol edip bu kelime gruplarını birer cümlede kullanınız.
Cevap: 

Gönlü razı olmamak

Metinde geçtiği cümle: Kadının gönlü, bu işe pek razı olmamış.

Sözlük anlamı: İstememek anlamına gelir.

Örnek Cümle: Yavrusunun dışarıda kalmasına gönlüm razı olmadı.

Hakkını yemek

Metinde geçtiği cümle: Çocuğun hakkını yemeyelim, demiş.

Sözlük anlamı: Başkalarının hakkını vermemek anlamına gelir.

Örnek Cümle: Hakkını yedikleri için turnuvadan elendiler.

Hakkını gözetmek

Metinde geçtiği cümle: Tüyü bitmemiş yetimin bile hakkını gözetir.

Sözlük anlamı: Başkalarının hakkını alması için yardım eden anlamına gelir.

Örnek Cümle: Herkes başkasının hakkını gözetmelidir.

Zoruna gitmek

Metinde geçtiği cümle: Hak ettiği parayı alamamak, üstelik aptal yerine konmak delikanlının çok zoruna gitmiş.

Sözlük anlamı: Onuruna dokunmak, gücüne gitmek anlamına gelir.

Örnek Cümle: Yaptığı şey herkesin çok zoruna gitti.

7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayınları Sayfa 155 Cevabı

“Ak Sakallı Bilge Dede” metniyle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Varlıklı adamın kişilik özellikleri nelerdir?
Cevap: 

Bu adam komşuları ile dalga geçen ve varlığı ile kibirlenen bir kişiliğe sahiptir.

2. Varlıklı adamın yoksul gence yaptığı teklif nedir? Bu teklifi hangi amaçla yapmıştır?
Cevap: 

Varlıklı adam çocuğun göle girip sabaha kadar kalması için ona yüz altın teklif etmiştir. Bu teklifinin amacı ise sadece eğlenmektir.

3. Yoksul genç Ak Sakallı Bilge Dede’ye niçin gitmiştir?
Cevap: 

Yoksul genç, hak ettiği parayı almadığı için Ak Sakallı Bilge Dede’ye akıl danışmak için gitmiştir.

4. Yargıcın kararını değiştiren olay nedir?
Cevap: 

Yargıç, Ak Sakallı Bilge Dede’nin yemek kazanları ve ateş ile yargıca yanlış karar verdiğini fark etmiştir.

Okuduğunuz metne göre Ak Sakallı Bilge Dede’de bulunan özellikleri ”√” işaretiyle belirtiniz. Belirlediğiniz özelliklerin sebebini bir cümleyle açıklayınız.
Cevap: 

Bencildir çünkü

Yol göstericidir çünkü fakir olan gence hakkını nasıl arayacağını göstermiştir.

Yardımseverdir çünkü fakir gencin hakkını alması için peşinden gitmiştir.

Bilgedir çünkü yargıca verdiği kararın çok yanlış olduğunu ona ustalıkla ve etkileyici bir biçimde anlatmanın bir yolunu bulmuştur.

Yalancıdır çünkü

Adaletlidir çünkü fakir gencin haksızlığa uğradığına inanıp bu şekilde gereğini yapmıştır.

“Ak Sakallı Bilge Dede” metninde olayın adaletli bir şekilde sonuca bağlandığını düşünüyor musunuz? Niçin? Söyleyiniz.
Cevap: 

Evet, olayın adaletli bir şekilde sonuca bağlandığını düşünüyorum. Fakir olan genç başta adaletsizliğe uğramış olsa bile Bilge Dede’nin sayesinde hakkına kavuşmuş oldu.

Ak Sakallı Bilge Dede’nin yerinde siz olsanız yoksul gencin yaşadığı soruna nasıl bir çözüm önerirdiniz? Söyleyiniz.
Cevap: 

Bu soruyu sizin cevaplamanız gerekiyor.

Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki ifadeleri koşul-sonuç anlamı olacak şekilde tamamlayınız.
Cevap: 

Eğer şu göle girer ve sabaha kadar orada kalırsan bunun için sana yüz altın veririm.

Eğer dediğimi yaparsan senin çok zengin olmanı sağlarım.

Aşağıda verilen soruları “adalet” kavramıyla ilişkilendirerek cevaplayınız.

1. Parkta salıncak sıranızı beklerken birisi önünüze geçse bu davranışı nasıl karşılarsınız? Bu kişiye neler söylerdiniz?
Cevap: 

Bu davranışı sakin bir şekilde karşılarım. Öncelikle ona sıranın bende olduğunu ve bu yaptığı davranışın çok yanlış olduğunu söylerim.

2. Futbol ya da basketbol gibi spor karşılaşmalarında takımlardan birinin hep önce başlaması adil bir uygulama mıdır? Bu durum sonucu nasıl etkiler?
Cevap: 

Evet, adil bir uygulamadır. Çünkü bir karşılaşmada önde başlamayan takım diğer karşılaşmada ise önde başlar. Bu da adaletin sağlandığını gösterir. Bu durum sonucu önemli bir şekilde etkilemez. Çünkü takımlar bu duruma karşı önceden çeşitli önlemler alırlar.

4. Daha çok hangi meslekler adil olmayı gerektirir? Adalet bu tür meslekler için neden önemlidir?
Cevap: 

Daha çok hakimlik, savcılık, avukatlık ve hakimlik gibi çeşitli meslekler adil olmayı gerektirir. Çünkü bu tür meslekler adaletin temsili olan meslek gruplarıdır. Bu kişilerin görevleri ise insanlara adalet dağıtmaktır.

5. Adaletsiz bir davranışla karşılaştınız mı? Neler oldu? Ne yaptınız? Maruz kaldığınız davranış karşısında neler hissettiniz?
Cevap: 

Bu soruyu karşılaştığınız bir davranışa göre sizin yapmanız gerekiyor.

7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayınları Sayfa 156 Cevabı

“Ak Sakallı Bilge Dede” ve “Horoz” metinlerini bakış açıları ve mesajları açısından karşılaştırınız.
Cevap: 

Horoz

Mesajlar: Emanete sahip çıkılmadığı zaman insan elinde bulunan her şeyden olur.

Bakış açıları: Her zaman emanete sahip çıkmak ve açgözlülük.

Ak Sakallı Bilge Dede

Mesajlar: Adalet her zaman yerini bulur.

Bakış açıları: Adalet her durumda sağlanmalıdır.

7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayınları Sayfa 157 Cevabı

En sevdiğiniz masal kahramanlarından birini seçiniz. Seçtiğiniz masal kahramanının başından geçen, “adalet” konulu bir masal yazınız.
Cevap: 

Evvel zaman içinde kalbur saman içinde uzak bir ülkede zorda olan insanların yardımına koşan bir kahraman varmış. O, insanların tüm kötü zamanlarında yanlarında olup her zaman haklarını savunuyormuş. Bir gün bu kahraman iki kişi arasında yaşanan bir olaya rastlamış. Kahraman, iki tarafı da dinlemiş ve haklı olanın fakir adam olduğunu söylemiş. Fakat karşısında bulunan zengin kişi onun haklı olduğunu kabul etmemiş. Hatta kahramana para teklifinde bulunup benim tarafımı tutarsan sana 100 altın vereceğim demiş. Fakat buna rağmen kahraman bu teklifi reddetmiş ve haklı olan kişinin fakir adam olduğunu söylemiştir.

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir