7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 144-145-146-147-148-149 Cevapları

Başarıya Gitmek mi Başarıyı Çekmek mi Metni Etkinlik Cevapları 7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı

7. Sınıf Türkçe Meb Yayınları 5. Kişisel Gelişme Sayfa 144, 145, 146, 147, 148, 149 Başarıya Gitmek mi Başarıyı Çekmek mi Metni Etkinlik Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Kişisel gelişiminize katkı sağlayacağını düşündüğünüz, sürekli erteleyip bir türlü yapamadığınız şeyler nelerdir? Anlatınız.
Cevap:

Günlük hayatımızda bazen fırsat bulamayıp yapamadığımız bazı etkinlikler olmaktadır. Benim de hayatımda sürekli erteleyip yapamadığım şeyler vardır. Bunlar şu şekildedir:

 • Değişik yerleri görmek,
 • Bilgi dağarcığımı genişletmek için bulmaca çözmek,
 • Kitap okumak,
 • Gitar çalmak.
Başarılı olmak için neler yapmalıyız?
Cevap:

Bir insan başarılı olmak için öncelikle kendine bir hedef belirlemelidir. Belirlediği hedef doğrultusunda plan yapmalı ve bu doğrultuda çalışmaya başlamalıdır.

1. ETKİNLİK

7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Sayfa 146 Cevabı

Aşağıda, metinde geçen bazı kelime ve kelime grupları verilmiştir. Verilen kelime ve kelime gruplarını anlamları ile eşleştiriniz.

1. azim
2. esnek
3. strateji
4. olimpik
5. antrenman
6. icat etmek
7. talep etmek
8. kapısını çalmak
9. başının etini yemek

a) Bir yerde toplanmış, bir araya gelmiş insan topluluğu, kütle. (yığın)
b) Olimpiyatlarla ilgili, olimpiyat ölçülerinde olan. (olimpik)
c) Bir işteki engelleri yenme kararlılığı. (azim)
ç) Karşısındakini bezdirinceye, bıktırıncaya kadar sürekli konuşmak veya söylenmek. (başının etini yemek)
d) İstemek, istekte bulunmak. ( talep etmek )
e) Alıştırma, herhangi bir konuda yapılan hazırlık. (antrenman)
f) İzlem, önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol. ( strateji)
g) İlk kez yeni bir şey yaratmak. (icat etmek)
h) Görüş ve tutumlarında katı olmayan.(esnek)
ı) Birine başvurmak. ( kapısını çalmak)

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Metne göre hedefinize ulaşmak için geçmeniz gereken kapı kapalıysa nasıl bir yol izlemelisiniz? Açıklayınız.
Cevap:

Hedefe ulaşmak için öncelikle kapıyı bir defa çalmalı, daha sonra kapıyı kırk defa çalmalı, diğer kırk kapıyı bir kez çalmalı, her kırk kapıyı kırk kere çalmak, her kapıyı kırk farklı şekilde çalmak ve sabretmek.

2. “Kırk farklı kapıyı kırk farklı şekilde çal.” ifadesi ile anlatılmak istenen nedir?
Cevap:

Bir kişi hedefine ulaşmak için yapacağı her şeyi farklı yöntemlerle denemelidir. Belirtilen bu söz bunu anlatmaktadır.

3. Yazar başkalarının kapılarını zorlamak yerine ne/neler yapmanızı öneriyor?
Cevap:

Yazar, başkalarının kapısını zorlamak yerine her zaman kapısı çalınan kişi olmamızı öneriyor.

4. Sizce başarıya gitmek mi, başarıyı çekmek mi gerekir? Neden?
Cevap:

Bence öncelikle başarıya gitmek gerekir. Çünkü başarıya gidilen yolda kişi birçok tecrübe elde eder. Daha sonra başarıyı çekme zamanı geldiğinde kişi elde ettiği bu tecrübelerden yararlanır.

5. Sizin diğer insanlardan daha iyi yapabileceğiniz şeyler nelerdir? Anlatınız.
Cevap:

Benim diğer insanlardan daha iyi yapabileceğim birkaç şey var. Bunlardan bazıları şu şekildedir:

 • Çok kitap okumak,
 • Kendimi karşıdaki insanlara doğru bir şekilde anlatabilmek,
 • Gitar çalmak,
 • Bulmaca çözmek.
6. Yazarın yerinde olsaydınız insanlara başarıyı yakalamaları için ne/neler tavsiye ederdiniz? Neden?
Cevap:

Ben yazarın yerinde olsaydım insanların başarıyı yakalamaları için onlara her zaman çok çalışmayı, her zaman denemeyi, çevresini gözlem yapmayı gibi bazı tavsiyelerde bulunurdum.

3. ETKİNLİK

Kişisel gelişiminize katkı sağlayabilecek sosyal ve kültürel etkinliklerle ilgili düşüncelerinizi arkadaşlarınıza anlatınız.
Cevap: 

Kişisel gelişime katkı sağlayabilecek bazı etkinlikler vardır.

Bu etkinlikler şu şekildedir:

 • Sinema,
 • Tiyatro,
 • Sporsal etkinlikler,
 • Kültürel faaliyetler,
 • Bazı yarışmalar,
 • Arkadaş grupları.

Belirtilen bu etkinlikler her insanın kişisel gelişimine olumlu şekilde katkı sağlamaktadır.

4. ETKİNLİK

7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Sayfa 147 Cevabı

Aşağıdaki formda yer alan maddeleri okuyunuz ve okuduğunuz metinle ilgili düşüncelerinizi ifade eden kutucukları işaretleyiniz. ( EVET- HAYIR- KISMEN)

Atasözü, deyim ve özdeyişlerden yararlanılmıştır. (X)
Anlatımı güçlendirmek için söz sanatlarına yer verilmiştir. (X)
Metni oluşturan cümleler arasında geçiş ve bağlantı ifadeleri (oysaki, başka bir deyişle, özellikle vb.) kullanılmıştır. (X)
Metnin başlığı içeriği yansıtmaktadır. (X)
Metinde karşılaştırma, benzetme, örneklendirme kullanılmıştır. (X)
Metinde önemli noktalar altı çizme, koyu veya italik yazma, farklı punto kullanma gibi yöntemlerle vurgulanmıştır.  (X)
Duygu belirten ifadelere yer verilmiştir. (X)

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları “Başarıya Gitmek mi, Başarıyı Çekmek mi?” metnine göre cevaplayınız. Cevaplarınızdan yola çıkarak metnin türünü belirleyiniz.

1. Yazar, kendi düşüncelerini mi anlatmıştır? Açıklayınız.
Cevap:

Yazar, kendi düşüncelerini açıklamıştır. Çünkü yaptığı yorumlardan bunu anlıyoruz.

2. Yazar, düşüncelerini sorular sorarak okuyucuyla konuşuyormuş gibi mi anlatmıştır?
Cevap:

Yazar, düşüncelerini soru sorup okuyucuyla konuşuyormuş şeklinde anlatmıştır. Burada okuyucuya bazı sorular sormuştur.

3. Herkesi ilgilendiren konuları mı seçmiştir?
Cevap:

Yazar, genellikle herkesin ilgisini çekebilecek konular seçmiştir.

4. Düşüncelerini kesin yargılara varmadan mı anlatmıştır?
Cevap:

Yazar, düşüncelerini kesin yargılara vararak anlatmıştır.

5. Açık, anlaşılır ve samimi bir dil mi kullanmıştır? Neden?
Cevap:

Yazar; açık, anlaşılır ve samimi bir dil kullanmıştır. Çünkü bu şekilde okuyucuya kendini daha iyi anlatabilmektedir.

6. ETKİNLİK

Grup arkadaşlarınızla birlikte şehrinizin tarihi ve turistik yerlerini turistlere tanıtmak amacıyla hazırlamış olduğunuz dramayı canlandırınız.
Cevap:

Bu etkinliği sizin yapmanız gerekmektedir.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde zaman anlamı taşıyan kelime ya da kelime gruplarını karşılarındaki kutucuklara örnekteki gibi yazınız.

Sabahları çocuklar cıvıldaşır okulun bahçesinde. (Sabahları)
Yarın hep beraber son çalışmaları yapacağız. (yarın)
Yemeği fazla yiyince akşam rahatsızlandım. (akşam)
Geçen gün yağmur şiddetli yağmış. (geçen gün)
Şimdi söyleyeceklerimi iyi dinlemeniz gerekiyor. (şimdi)
Her akşam iş çıkışı bize uğramayı ihmal etmez. (her akşam)
Yarıyıl tatilinde Van’a gideceğiz. (yarıyıl tatilinde)

8. ETKİNLİK

7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Sayfa 148 Cevabı

Aşağıdaki grafikte Elif, Yusuf, Ecem ve Ömer’in birleşik fiiller, söz sanatları ve zarflar ile ilgili çözdükleri soruların dağılımı verilmiştir. Buna göre aşağıdaki boşluklara örnekteki gibi grafikle ilgili dört doğru, dört yanlış yargı yazınız.

Doğru yargılar:

Birleşik fiillerde en çok soruyu Ömer çözmüştür.

Söz sanatları ile ilgili en çok soruyu Yusuf çözmüştür.

Zarflarla ilgili en az soruyu Elif çözmüştür.

Birleşik fiillerle ilgili en az soruyu Yusuf çözmüştür.

Birleşik fiillerle ilgili en çok soruyu Ömer çözmüştür.

Yanlış yargılar:

Zarflarla ilgili en fazla soruyu Ecem çözmüştür.

Söz sanatları ile ilgili en çok soruyu Elif çözmüştür.

Zarflarla ilgili en az soruyu Yusuf çözmüştür.

Birleşik fiillerle ilgili en az soruyu Ecem çözmüştür.

Birleşik fiillerle ilgili en çok soruyu Elif çözmüştür.

9. ETKİNLİK

“Başarıya Gitmek mi, Başarıyı Çekmek mi?” metninden alınan aşağıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır? Yazınız.
Cevap:

Metinden alınan bu paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından örnek verme ve karşılaştırma gibi teknikler kullanılmıştır.

10. ETKİNLİK

7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Sayfa 149 Cevabı

Aşağıda giriş bölümü verilmiş olan yazıyı sohbet türüne uygun olarak devam ettiriniz ve yazınıza uygun bir başlık belirleyiniz.

Eşyalarımı toparlarken yıllardır sakladığım fotoğraf albümü geçti elime. İşi gücü bırakıp çekildim bir köşeye ve fotoğrafları teker teker gözden geçirmeye başladım. Birden yüzüme bir gülümsemenin yayıldığını hissettim. Siz şimdi beni gülümseten şeyi merak ediyorsunuz değil mi?

Cevap:

İlkokul arkadaşlarımla geçirdiğim güzel bir gün sonrasında çektirdiğimiz fotoğraf beni çok duygulandırdı. Fotoğrafı görünce o günlere gittim. O gün gerçekten çok eğlenmiştik.

Gelecek Derse Hazırlık

 “Braille (Bıreyıl) Alfabesi” hakkında araştırma yapınız.
Cevap:

Bu alfabe görme engelli insanların okuyup yazı yazabilmesi için kabarık noktaların bazı şekillerle birleşmesinden oluşan bir alfabe türüdür. Braille (Bıreyıl) Alfabesi  kalın bir kağıt üzerine sivri uçlu kalem şeklinde bir alet yardımıyla batırılarak yapılan noktalarla yazılır. Bu noktalama işleminde delinmiş bir metal cetvel kullanılır. Yazının bitiminin ardından okunabilmesi için kağıdın arkası çevrilir. Çünkü çıkıntılar arka tarafa doğrudur.

Görme engelli insanlar bunları parmakların ucu ile takip ederek okuyabilirler. Braille alfabesinin harfleri 1-6 nokta arasında değişmektedir. Sayıların yazılmasında sırayla alfabenin harfleri kullanılmaktadır. A,1; B,2; C, 3 yerine geçmektedir. Müzik notalarını yazmak için de bir Braille (Bıreyıl) Alfabe sistemi vardır.

Engelli bireylerin karşılaştıkları sorunların neler olduğunu araştırınız.
Cevap:

Engelli bireyler günlük hayatta birçok sorunla karşılaşmaktadırlar. Bu sorunların en temel olanları iş sorunları, ulaşım sorunları, iletişim sorunları, sporsal faaliyet sorunları ve toplumdan dışlanma sorunlarıdır. Bizler engellilerin sorunlarına karşı onlara yardımcı olmalıyız. Onların toplumla iç içe olmasını sağlamalıyız.

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir