7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 38-39-40-41-42-43 Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Milli Mücadele ve Atatürk Sayfa 38, 39, 40, 41, 42, 43  Atatürk’ü Gördüm Düşümde Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları
ATATÜRK’Ü GÖRDÜM DÜŞÜMDE
HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Atatürk’ün kişilik özellikleri hakkında bildiklerinizi anlatınız.
Cevap:

Atatürk, bütün dünyanın saygıyla andığı vatansever olan bir liderdir. İleri görüşlülüğü ve askeri dehası sayesinde ülkemize çok büyük hizmetleri olmuştur. O her zaman, foğru bildiğini savunan, sabırlı ve disiplinli bir insan olmuştur.

Vatanseverliği: Atatürk, ülkesinin bağımsızlığını kazanması için gece gündüz çalışmış ve Milli Mücadele’ye bizzat katılmıştır.

İdealistliği:  Atatürk, savaştan yeni çıkmış, yorgun ve fakir Türkiye’nin gelişmesini, zenginleşmesini sağlamak için birçok  devrim yapmış, devrimlerin sürdürülebilir olması için çok çalışmıştır.

Sabırlılığı: Atatürk, bir konu hakkında hızlıca karar vermez, o konu üzerine bolca düşünür ve çevresindekilere danışırdı. O aceleci olmaktan kaçınır, en doğru kararı vermek için beklerdi.

Hakikati Arama Gücü: Etrafındaki insanların söylediklerine hemen  inanmaz, önce araştırma yaparak konu hakkında gerçek bilgiye ulaşmaya çalışırdı. Hurafelere pek önem vermez, daima aklın ve bilimin öncülüğünde hareket ederdi.

İleri Görüşlülüğü: Özellikle askeri alanda cephelerde düşmanın nereden çıkarma yapacağını hep doğru tahmin edip birçok zafer kazanmıştır.

Açık Sözlülüğü: “Ben söyleyeceğimi halkımın önünde söylemeliyim. Bir yanlışım olursa halkım beni düzeltir.” diyerek doğru bildiklerini herkesin içinde söylemekten asla çekinmezdi.

Mantıklı Oluşu: Devlet işlerinde her zaman en mantıklı olan uygulamaları tercih edip uygulamıştır. Hayalperest düşüncelere kanmamış, her zaman akılcı düşünerek kararlar almıştır. Ülkenin menfaatleri açısından her zaman doğru olan politikaları uygulamıştır.

Liderliği: Verdiği kararların uygulanmasını sağlayan büyük bir liderdi. Sürekli yaptığı teftişlerle kendini gösterir, böylece emri altında bulunan kişilerin verimli çalışmasını sağlardı. Askerlik alanında olduğu kadar sivil alanda da çoğu zaman başarılı bir lider olmuştur.

Eğitimciliği: Atatürk, eğitime çok önem veren bir liderdi. Öyle ki yeni alfabenin kabul edilmesinden sonra eline tebeşiri alıp kara tahtanın başına geçerek yeni harfleri halka kendisi bizzat öğretmiştir. Eğitimci kişiliğinden ötürü ona “Başöğretmen” unvanı da verilmiştir.

Sizce Atatürk’ün kişilik özelliklerinden hangisi ya da hangileri onu başarılı bir lider yapmış olabilir? Anlatınız.
Cevap:

Atatürk’ün şu kişilik özellikleri onu başarılı bir lider yapmıştır :

İleri Görüşlülüğü: Özellikle askeri alanda cephelerde düşmanın nereden çıkarma yapacağını her zaman doğru tahmin ederek birçok zafer kazanmıştır.

Mantıklı Oluşu: Devlet işlerinde her zaman en mantıklı olan uygulamaları tercih edip uygulamaya çalışmıştır. Hayalperest düşüncelere kanmamış, her zaman akılcı düşünüp bu şekilde karar vermiştir. Ülkenin menfaatleri söz konusu iken her zaman doğru olan politikaları uygulamıştır.

Vatanseverliği: Ülkenin bağımsızlığını kazanması için gece gündüz demeden çalışmış ve Milli Mücadele’ye bizzat katılmıştır.

Liderliği: Atatürk, verdiği kararların uygulanmasını sağlayan büyük bir liderdir. Her daim yaptığı teftişlerle kendini gösterir, böylece emri altında olan kişilerin verimli çalışmasını sağlardı. Askerlik alanında olduğu kadar sivil alanda da çok başarılı bir lider olmuştur.

Aşağıdaki görsellerin sizde uyandırdığı duygu ve düşünceleri arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:

Bu görseller, Mustafa Kemal Atatürk’ün, hayatın içinde ve halkın yaşantısında nasıl öncü bir insan olduğunun en güzel kanıtıdır. Onun her alanda örnek olması ve her zaman bir adım önde olan görünümüyle görmek ona olan hayranlığımın artmasını sağlıyor.

1. ETKİNLİK
7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı
Şiirde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyiniz. Belirlediğiniz kelimelerin anlamlarını şiirden hareketle tahmin ederek yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe sözlükten kontrol ediniz.
Cevap:

Ferah:  Yeterince geniş olan, bol ve geniş anlamına gelir.

Sevinç: Çok istenen veya hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyumsanan coşku anlamına gelir.

Vatan: Bir halkın üzerinde egemen olarak yaşadığı, kültür ve uygarlığını oluşturduğu toprak parçasına verilen isimdir.

2. ETKİNLİK
Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiirden hareketle cevaplayınız.
1. “Sizler yaşadıkça çocuklarım / Ben de yaşıyorum demek,” dizelerini açıklayınız.
Cevap:

İnsanın geleceğe yani sonsuza kadar kalması bedenen değil de bıraktıklarının sonsuza dek yaşaması anlamına gelir. Eğer çocuklarımız ve yeni nesil geleceğe kalırsa Mustafa Kemal de geleceğe kalmıştır demektir.

2. Şiirde, “Vatan siz” söz grubu ile anlatılmak istenen nedir?
Cevap:

Vatan, toprak parçasını oluşturan halk anlamına gelmektedir. Yani vatan demek halk demektir. Eğer halk var olursa vatan var olacaktır anlamına gelir.

3. Şiirde, Atatürk ile çocuklar arasında nasıl bir bağ kurulmuştur? Açıklayınız.
Cevap:

Atatürk ile çocuklar arasında her zaman manevi bir bağ vardır. Onlar üzülürse üzülür, onlar gülerse o da güler. Çünkü Atatürk bu güzel vatanı çocuklar için kurtarmış ve çocukların geleceği olsun diye kurmuştur.

4. Şiirin sizi etkileyen dizesini/dizelerini nedenleriyle birlikte anlatınız.
Cevap:

Sizler yaşadıkça çocuklarım
Bilin ki
Ben de yaşarım,

Şiirin bu dizeleri beni etkilemiştir.  Çünkü bu dizelerde Mustafa Kemal Atatürk’ün, gelecekte de sonsuza kadar yaşamasının formülü vardır. Onun çocuk sevgisi ve onların geleceği vardır.

5. Sizce şair hangi duygular içerisindedir? Anlatınız.
Cevap:

Şair, minnet, saygı ve sevgi duygusu içerisindedir. Mustafa Kemal üzerinden çocuk ve gelecek nesil planları vardır.

6. Şiirin ana duygusu nedir?
Cevap:

Şiirin ana duygusu, Mustafa Kemal Atatürk’ün geleceğin mimarı çocuklara olan sevgisidir.

3. ETKİNLİK
7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 41 Cevabı
Atatürk’ün ülkemizin kalkınması için neler yaptığını öğretmeninizin yönlendirmelerini dikkate alarak anlatınız.
Cevap:

Atatürk ülkemiz için şunları yapmıştır:

  • Birçok yenilik yaptı,
  • Ülkenin gelişmesini sağladı ,
  • TBMM’yi kurdu,
  • Cumhuriyeti ilan etmiştir,
  • TTK’nu kurmuştur,
  • TDK’nu kurmuştur ,
  • Fakülteler açmıştır.
4. ETKİNLİK
Abartma ve duygu belirten ifadelerin geçtiği cümleleri “Atatürk’ümüz” metninden bularak yazınız.

ATATÜRK’ÜMÜZ

“Türk’e ait her şeyin içinde o vardı, onun gölgesi meydanları dolduruyor, onun karaltısı dağ başlarını tutuyor. Onun bakışı en uzak dağların ucuna, en geniş ovaların sonuna, içimiz kadar kapalı ve kuytu köşe bucaklara uzanıyordu. Kımıldayan, fırlayan, sıçrayan her şeyde onun şimşeğinden bir çizgi vardı. Her ev, her gün, kendi aile reisinden bir haber bekler gibi ondan bir işaret almaya alışmıştı. Kara haberden sonra hem de nasıl, her şey birdenbire söndü. Nasıl, nasıl!.. Sanki onsuz dağlar karardı, onsuz dallar kurudu, onsuz mesafe bomboş kaldı. Şimdi bütün gözler yaşlı, benizler uçuk, dudaklar kilitli… Sanki her evden bir cenaze çıktı.”

Cevap:

Onun gölgesi meydanları dolduruyor, onun karaltısı dağ başlarını tutuyor → Bu cümlelerde Abartma vardır.

Onun bakışı en uzak dağların ucuna, en geniş ovaların sonuna, içimiz kadar kapalı ve kuytu köşe bucaklara uzanıyordu →Bu cümlelerde abartma anlamı vardır.

Sanki onsuz dağlar karardı, onsuz dallar kurudu, onsuz mesafe bomboş kaldı. Şimdi bütün gözler yaşlı, benizler uçuk, dudaklar kilitli →Bu cümlelerde duygu ifadeleri vardır.

5. ETKİNLİKLER
Aşağıdaki cümlelerde koyu harflerle yazılmış fiilleri örnekteki gibi eşleştiriniz.
Cevap:

Getirdi → 3. tekil kişi

Kaybetmezler →3. çoğul kişi

Gidiyorum → 1. tekil kişi

Katılmalısın → 2. tekil kişi

Tırmanırız → 1.çoğul kişi

6. ETKİNLİK
7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 42 Cevabı
Aşağıdaki paragraflarda kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını bularak altlarındaki boşluklara yazınız.
Cevap:

1. paragrafta→ Karşılaştırma

2. paragrafta → Benzetme

3. paragrafta → Tanımlama

7. ETKİNLİK
Atatürk” ile ilgili yazılı ve görsel medyadan yararlanarak bir haber metni yazınız. Yazınıza uygun bir başlık belirleyiniz.
Cevap:

Sen Yoksun

Mustafa Kemal Atatürk her zaman olduğu gibi bu 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda da minnet ve şükran ile anıldı. Her yıl gibi yine kent meydanında yapılan törende Mustafa Kemal Atatürk için şiirler ve kompozisyonlar okundu. Sonra onun anılarından örnekler sunularak kutlama son buldu.

Gelecek Derse Hazırlık

Yanda Türk tarihindeki kadın kahramanlardan bazılarının isimleri verilmiştir. Verilen kadın kahramanlarımızdan birini seçerek seçtiğiniz kahramanı tanıtan bir sunum hazırlayınız.
Cevap:

Şerife Bacı

Milli Mücadele’de kadın milli kahramanlarımızdan olan Şerife Bacı’nın doğumu bilinmemektedir.  Aralık 1921 yılında Seydiler / Kastamonu’da vefat etmiştir. Milli Mücadele Dönemi’nde  İnebolu’ya çıkarılan silah ve cephanenin, Kastamonu üzerinden Ankara’ya ulaştırılmasında yaşlı erkeklerle kadınların da çok büyük çalışmaları olmuştur. Tarihe geçen bu önemli insanlarımızdan biri de Seydilerli, İnebolu’dan Kastamonu’ya cephane taşırken, donarak şehit olan Şerife Bacı’dır. Şerife Bacı, 1921 Aralık ayının zor kış koşullarının hüküm sürdüğü günlerde; Kastamonu Kışlası önünde, sırtında çocuğu, önünde kağnısı ile cephane taşırken mermilerini ve çocuğunu korumak için donarak ölmüştür.

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir