7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 44-45-46-47-48-49-50-51 Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Milli Mücadele ve Atatürk Sayfa 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51  Mürefteli Kadınlar ve Emin Astsubay  Soruları ve Cevapları
MÜREFTELİ KADINLAR ve EMİN ASTSUBAY
HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Millî birlik ve beraberliğin önemini açıklayınız.
Cevap:

Millî birlik, bireylerin millî çıkarlar etrafında birleşmesini, ferdin kendisinde ve mensup olduğu millette öz güvenin oluşmasını sağlayan önemli bir duygudur. Millî birlik ve beraberliğin oluşmasında milletin varlığından kaynaklanan millî güç unsurları da önemli derecede etkilidir. Bu unsurlar, sosyo – kültürel, siyasi, askerî, ekonomik ve teknolojik güç olarak şeklinde sıralanabilir.

Atalarımız Millî Mücadele Dönemi’nde ne gibi zorluklarla karşılaşmışlardır?
Cevap: 

Hepimizin bildiği gibi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin ulu önderi, lideri ve kurtarıcı kahramanıdır. Atatürk, Türk devletini bulunduğu uçurumdan kurtarmıştır. Bu süre zarfından da bir çok engellerle ve sıkıntılarla karşılaşmıştır. Özellikle Kurtuluş Savaşı dönemlerinde ülkenin her köşesi işgal altındaydı. Bu esnada da millet milli bir ruhla ülkeyi düşman işgalinden kurtarmak için dört elle çalışmıştır. Ülke adeta yaşamak için yoğun bir savaş veriyordu. Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadele döneminde karşılaştığı en büyük engel ise İstanbul Hükumeti olmuştur. Çünkü İstanbul Hükumeti, Atatürk’ün milli mücadele yolundaki çalışmalarına sürekli taş koymaya çalışıyordu. Yaptığı şeyleri engellemek istiyordu ve İstanbul Hükumeti bu nedenle Mustafa Kemal başta olmak üzere milli mücadele sürecine katılan herkesi idam cezasına çarptırdı. Fakat bu dönemde düşman işgalleri hız kesmeden devam ediyordu. Çıkan isyanlar gönüllü olan birliklerin savunma yapmasını daha da zorlaştırıyordu.

Çanakkale Savaşı ile ilgili bildiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: 

Çanakkale Savaşı, I. Dünya Savaşı sıralarında 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası’nda Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebelerine verilen isimdir. İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti’nin başkenti konumundaki İstanbul’u alıp boğazların kontrolünü ele geçirmek, Rusya’yla güvenli bir tarımsal ve askeri ticaret yolu açmak, Alman müttefiklerinden birini savaş dışı bırakarak İttifak Devletlerini zayıflatmak amacı ile açılan cephedir.

1. ETKİNLİK 
7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı
a) Metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyerek aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Cevap:

Tuğla: Balçığın kalıplara dökülüp güneşte kurutulduktan sonra özel ocaklarda pişirilmesi ile yapılan, duvar örmekte kullanılan, düzgün geometrik biçimli yapı gerecine verilen isimdir.

Hasta bakıcı: Hastabakıcılık; Bir hastalığın iyileştirilmesinde, doktorun öğütlerini yerine getirip hastaya bakma işine verilen isimdir. Bu bakımdan doktorluğun  yardımcısıdır diyebiliriz.

İlgi: İki veya daha fazla şey arasında herhangi bir benzerlik, bağlılık, ilişki olmasına verilen isim.

Şefkat: Sevecen olma durumudur.

b) Metinden bulduğunuz kelimeleri kullanarak “Millî Mücadele” ile ilgili bir paragraf yazınız.
Cevap:

Tarih boyunca Türk milleti savaşçı bir toplum olarak tarih sahnesindeki yerini her zaman korumuştur. Türk halkı, vatanına, bayrağına, bağımsızlığına sonuna kadar sahip çıkan bir toplumdur. Bundan dolayı da geçmişten günümüze kadar diğer ülkeler gibi Türk milletinin de gerek Çanakkale Savaşında gerek Sarıkamış harekatında gerekse diğer bir çok savaşta vatan uğruna birçok şehitleri olmuştur. Milli mücadele döneminde de Türk milleti bu azmini, kararlılığını; vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına olan sevgisini sonuna kadar göstermiştir. Halkımız, bu uğurda canını dişlerine takıp çalışmıştır.

2. ETKİNLİK 
Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.
1. Okuduğunuz metinde Mürefte kasabası hakkında hangi bilgiler verilmiştir?
Cevap:

Mürefte, Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine bağlı olan küçük bir deniz kasabadır. Balkan Savaşı esnasında Bulgarların eline geçmiştir. Onlar, burayı yakıp yıkmışlardır. Fakat buna rağmen güzelliği hala yerindedir. Bu yörede tuğla ocakları, ipekçilik ve bağcılık gibi meslekler meşhurdur.

2. Çanakkale Savaşı sırasında sizce Mürefte kasabası neden önemli bir yere sahiptir?
Cevap:

Çünkü Yaralılara bakmak ve tedavi etmek savaşta çok önemli bir durum ve ihtiyaçtır.  Mürefte’de kadınların çok büyük katkısı ile savaşta yaralılara bakılmıştır. Çanakkale’de yaralanan subay ve erlerimiz burada kurulan hastane ve bakım evlerine getirilip tedavi ediliyordu. Bu sırada Mürefte’nin tek okulu da hastaneye dönüştürülmüştür. Okul sıralarının üzerine yataklar seriliyor, hastalar bu şekilde burada tedavi oluyordu.

3. Mürefteli kadınların hasta bakıcılık ve hemşirelik dışında yaptığı işler nelerdir?
Cevap:

Her kadın, evinde yaptığı ev yemeklerini buraya getirip, yaralılara elleriyle yediriyordu. Hastalar bu durumdan çok memnun kalıyordu. Zaten Mürefteli kadınların  da yakınları askerdi. Onlar, yaralılara bakarken kocalarını, kardeşlerini hatırlıyor; kendilerini bu şekilde avutuyorlardı. Bazen kadınlar yaralı askerlere moral verip, onların ilaçlarını veriyor ve yemeklerini yediriyorlardı.

4. Mersinli Emin Astsubay neden Mürefte’ye getirilmiştir?
Cevap:

Mersinli Astsubay Emin Bey, Yeşilsırt’ta yaralı bir askere yardım ederken atılan bir el bombası ile sırtından yaralandığı için tedavi nedeniyle Mürefte’ye getirilmiştir

5. O dönemde yaşamış olsaydınız Çanakkale Savaşı’nda sizin de yapabileceğinizi düşündüğünüz yardım çalışmaları neler olabilirdi?
Cevap:

Yardıma ihtiyacı olan kişiler çalışırdım. Gerek cephede gerekse de cephe gerisinde elimden ne geliyorsa sonuna kadar yapmak için çaba harcardım. Hatta bu uğurda ölümü bile göze alırdım.

6. Metnin ana fikri nedir?
Cevap:

Bu metnin ana fikri Çanakkale’de Destan yazan kadınlarımızdır.

3. ETKİNLİK 
7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı
a) “Mürefteli Kadınlar ve Emin Astsubay” metninden deyimlerin kullanıldığı cümleleri bularak örnekteki gibi kutulara yazınız.
Cevap:

Eline geçmek => Balkan Savaşı sırasında Bulgarların eline geçmişti.

Canla başla çalışmak – görülmeye değer olmak => Mürefteli kadınların canla başla çalışmaları gerçekten görülmeye değerdi.

Kendini avutmak => Yaralılara bakarken kocalarını, kardeşlerini hatırlıyor; kendilerini avutuyorlardı.

b) Bulduğunuz deyimlerin metne olan katkısını belirleyiniz.
Cevap:

Bu deyimler , metni anlam ve içerik bakımından zenginleştirmektedir. Bunun yanında ise metnin akıcılığını sağlamaktadır. Ayrıca dil bakımından da daha zengin bir metin ortaya çıkmaktadır.

4. ETKİNLİK 
Görselleri verilen ana karakterlerin adlarını ve özelliklerini metinden hareketle altlarına yazınız.
Cevap:

1. görsel → Hemşire SERPİL HANIM

2. görsel → Mersinli Emin Astsubay

5. ETKİNLİK 
7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı
Metni, okurken altını çizdiğiniz bölümlerden hareketle özetleyiniz.
Cevap:

Mürefte’nin tanıtılması. Sonrasında Çanakkale Savaşı için neden önemli olması. Burada bulunan kadınların azmi ve yaralılara nasıl baktıkları. Mersinli Emin Astsubay’ın neden Mürefte’ye getirilmesi. Serpil Hanım’ın ise onu tedavi etmesi anlatılmaktadır.

6. ETKİNLİK 
Seçtiğiniz kadın kahramanlardandan birisiyle ilgili hazırladığınız sunumu yapınız.
Cevap:

Şerife Bacı

Milli Mücadele’de kadın milli kahramanlarımızdan olan Şerife Bacı’ doğum tarihi tam olarak bilinememektedir.  Aralık 1921 yılında Seydiler / Kastamonu’da vefat etmiştir. Milli Mücadele döneminde  İnebolu’ya çıkarılan silah ve cephanenin, Kastamonu üzerinden Ankara’ya ulaştırılmasında yaşlı erkeklerle kadınların da olağanüstü çalışmaları olmuştur. Tarihe geçen bu kadın kahramanlarımızdan biri de Seydilerli, İnebolu’dan Kastamonu’ya cephane taşırken, donarak şehit olan Şerife Bacı’dır. Şerife Bacı, 1921 Aralık ayının zor kış koşullarının hüküm sürdüğü günlerde; Kastamonu Kışlası önünde, sırtında çocuğu, önünde kağnısı ile cephane taşırken mermilerini ve çocuğunu korumak için donarak vefat etmiştir.

7. ETKİNLİK 
Aşağıdaki metinleri okuyarak soruları cevaplayınız.
a) Metinlerin hangisinde yazar olayın kahramanıdır?
Cevap:

A metninde yazar olayın kahramanıdır. Çünkü metin birinci tekil kişi ağzından yani kahramanın ağzından anlatılmaktadır.

b) Hangi metinde yazar başkalarının başından geçen olayları anlatmıştır?
Cevap:

B metninde yazar başkalarının başından geçen olayları anlatmıştır. Çünkü üçüncü tekil şahıs ağzından bir anlatım vardır.

c) Birinci tekil kişi ekleriyle çekimlenen fiiller hangi metinde yer almıştır? Neden?
Cevap:

A metninde yer almıştır. Çünkü metin birinci tekil kişi ağzından yani kahramanın ağzından anlatılmaktadır.

ç) Üçüncü tekil kişi ekleriyle çekimlenen fiiller hangi metinde yer almıştır? Neden?
Cevap:

B metninde yer almıştır. Çünkü üçüncü tekil şahıs ağzından anlatım vardır.

8. ETKİNLİK 
7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı
a) Aşağıda mastar hâlinde verilmiş fiilleri istenen kip ve kişi ekleriyle çekimleyerek örnekteki gibi yazınız.
Cevap:

Sormak – gereklilik kipi – 2. çoğul kişi   sormalısınız

Araştırmak – şart kipi – 1. çoğul kişi  araştırsak

Yazmak – gelecek zaman – 1. tekil kişi  yazacağım

Temizlemek – emir kipi – 2. tekil kişi  temizle

Çekmek – şimdiki zaman – 3. çoğul kişi  çekiyorlar

Beklemek – istek kipi – 1. tekil kişi  bekleyeyim

Görüşmek – bilinen geçmiş zaman – 3. tekil kişi görüştü

b) Çekimlediğiniz fiillerin anlamlarında oluşan değişiklikleri yazınız.
Cevap:

Fiiller çekimlendiği zaman, şahıs ve dilek anlamları kazanmışlardır.

9. ETKİNLİK 
“Birlik, beraberlik, vatan, fedakârlık, savaş, özgürlük, millet” kelimelerinden yola çıkarak A4 kağıdına “Millî Mücadele” temalı bir şiir yazınız. Yazdığınız şiire uygun bir başlık belirleyiniz. Şiirinizi sınıf panosunda paylaşınız.
Cevap:

Milli Mücadele

Başladı Milli mücadele,

İnsanlar çok zorlandı,
Ama önderimiz Atatürk,
Biz yendik sonuçta onları!

Türkler bu savaşta,
Çok büyük bir çile çekti,
Fakat birlik savaşımız,
Bağımsızlık ve zaferle sona erdi.

Türkler o zaman sevindi,
Gurur duydu tüm millet,
Biz yenmiştik zaferle,
Düşman bize baktı kin ile.

Osmanlı Devleti,
Çok güçlüydü inan ki,

Fakat Cumhuriyet,
Bilesin ki çok daha iyi!

Gelecek Derse Hazırlık

“Atatürk’ün çocuk sevgisi” ile ilgili şiirler bulunuz. Bulduğunuz şiirleri yazarak sınıf panosunda sergileyiniz.
Cevap:

Ata’nın Çocuk Sevgisi

Atamız çok büyük liderdi
Çocukları çok severdi
Çocuklar olan bir ülkenin
Geleceğidir derdi her zaman.

Bazen o da çocuklaşırdı
Onlarka oynar şakalaşırdı
Eğer fırsatı olursa
Onlarla yarışırdı.

Onun çocuk sevgisi çoktu
Hiç bitmezdi onlara ilgisi.
Sevimli çocuk olan Ülkü
Olmuştu onun sevgilisi.

Atatürk’ün çocuklarla ilgili sözlerini derleyiniz.
Cevap:

Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarla ilgili sözleri şu şekildedir:

“Türk çocuklarından beklediğimiz; sağlam vücut, işlek zeka ve temiz yürektir.”

“Çocuk sevgisi, insan sevgisi için bir ihtiyaçtır.”

“Bir gün ulusu, sizin gibi beni anlamış gençliğe bırakacağımdan çok memnun ve mesudum.”

“Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize tahsilin hududu ne olursa olsun, her şeyden evvel, Türkiye’nin istiklaline, temel benliğine, milli geleneklerine düşman olan unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir.”

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir