7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Dünya Kadar Plastik Dinleme Metni Sayfa 153-154-155-156-157 Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 153 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Çevreyi korumak için neler yapılması gerektiği hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz.

Cevap:

Çevreyi korumak için yapılabilecek birçok şeyi var.

Bunlardan bazıları şu şekildedir:

-Uzak mesafelere gidildiği zaman toplu taşıma araçlarından faydalanmak,

– Dişleri fırçalarken suyu açık bırakmamak,

– Kullanılmayan odanın ışığını kapatmak,

– Çöpleri yere atmamak,

– Ormanlara fidanlar dikmek.

2. Çevre kirliliğiyle ilgili derlediğiniz gazete ve dergi haberlerini arkadaşlarınıza okuyunuz.

Cevap:

Bu etkinliği sizin yapmanız gerekmektedir.

1. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki sözcüklerin anlamını önce tahmin ediniz. Sonra bu sözcüklerin anlamını sözlükten bulup yazınız. Tahminleriniz ile sözlük anlamlarını karşılaştırıp bu sözcükleri birer cümlede kullanınız.

Cevap:

üretim
Sözlük anlamı: Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal ya da hizmet meydana getirme, istihsal, tüketim karşıtı anlamına gelir.

Cümle: Günlük lokum üretimi hızla artıyor.

Ambalaj
Sözlük anlamı: Eşyayı sarmaya yarayan mukavva, kâğıt, tahta, plastik vb. malzemeye verilen isim.
Cümle: Çikolatanın ambalajı yırtılmıştı.

Çözünmek
Sözlük anlamı: Çözülme işine konu olmak, dağılmak, erimek anlamına gelir.
Cümle: Şekerin sıcak suda daha çabuk çözündüğünü gördüm.

Atık
Sözlük anlamı: Hastane, ev, fabrika vb. yerlerde kullanılmış, artık işlenemez ya da çevre için zarar oluşturan her türlü maddeye verilen isim.
Cümle:  Atıklarımızı her zaman geri dönüşüm kutularına atalım.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 154 Cevabı

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

1. İşlenmiş petrol, hangi ürünlerin üretiminde kullanılırmış?

Cevap:

İşlenmiş petrol kalem, bilgisayar, şişe ve  plastik gibi ürünlerin üretiminde kullanılır. Ayrıca torba, şişe, pipet, galoş  gibi ürünlerin yapımında da kullanılır.

2. Plastik neden çevreci bir malzeme değilmiş?

Cevap:

Plastik, çevreci bir malzeme değilmiş. Çünkü o doğada biyolojik olarak çözünmez. Bu plastiğin doğada uzun süre kirlilik yaratmasına sebep olur. Ayrıca ayrıştırıcı canlılar plastiği tanıyamaz.

3. Dünya üzerinde her gün çıkan plastik çöp miktarı ne kadarmış?

Cevap:

Dünya üzerinde her gün çıkan plastik çöp miktarı yaklaşık 8 Milyon tonmuş.

4. Plastiklerin yolculuğu nerede başlar, nasıl sonlanırmış?

Cevap:

Attığımız çöplerin bazıları geri dönüşüm fabrikasına, bazıları ise çöp toplama merkezine gitse de çoğu rüzgar gibi aracılarla okyanus ve sulara katılır. Daha sonrasında sürüklenerek çöp adalarını oluşturur.

5. Çöp adalar nasıl oluşurmuş?

Cevap:

Çöp adalar, attığımız çöplerin rüzgar yardımıyla okyanus ve sulara katılmasıyla oluşur. Okyanus ve sulara atılan çöpler zamanla sürüklenerek çöp adalarını oluşturur.

6. Plastik çöplerin, okyanusları kirletme dışında ne gibi zararları varmış?

Cevap:

Plastik çöpler deniz canlılarının ölümüne yol açmaktadır. Ayrıca plastikte bulunan zehirli parçacıklar içtiğimiz sudan veya yediğimiz balıktan bize geçerek sağlığımızı kötü şekilde etkiliyor.

3. ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız.

Cevap:

Metnin Konusu: Plastik atıkların çevreye zararları

Metnin ana fikri: Bilinçsiz bir şekilde doğaya bıraktığımız, doğada biyolojik olarak çözünemeyen plastik atıkların canlılara çok büyük zararları vardır.

4. ETKİNLİK

Metinle ilgili görüşlerinizi sebepleriyle birlikte aşağıya yazınız.

Cevap:

Metin, plastik atıkların zararlarını sade bir şekilde ve etkileyici bir biçimde bize aktarmaktadır. Metin ile plastik atıkların hangi zararlara yok açabileceğini, doğadaki yolculuğunu, canlılar için ne kadar tehlikeli olduğunu öğrenmiş olduk.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 155 Cevabı

5. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerdeki geçiş ve bağlantı ifadelerinin altını örnekteki gibi çiziniz.

Cevap:

Plastik dayanıklı olmasının yanı sıra oldukça da ucuzdur. Hatta o kadar ucuzdur ki çoğu plastik ürün yalnızca bir kez kullanılmak üzere üretilir.

Bu kadar çeşitli kullanım alanına rağmen plastik hiç de çevreci bir malzeme değildir. Neden mi? Çünkü plastik doğada biyolojik olarak çözünmez.

Attığınız çöpler kimi zaman şehirlerdeki çöp toplama alanlarına, kimi zaman geri dönüşüm fabrikalarına gider.

Ne yazık ki bunların dışında çoğunun yolculuğu devam eder.

Rüzgâr ve yağmur yüzünden sürüklenmiş çoğu çöp, denizlere ve okyanuslara kadar taşınır. Ancak yolculukları burada da bitmez.

Son olarak bu zehirli parçacıklar içtiğimiz suya ya da yediğimiz balığa geçiyor. Yani düşünmeden attığımız plastik çöpler, uzun yollardan geçip bizim tabağımıza geri geliyor.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili fiillerin yapısını karşılarına yazınız.

Cevap:

Petrol pek çok şeyin üretiminde kullanılır. → Basit fiil

Plastik ürünler yalnızca bir kez kullanılmak üzere üretilir. → Türemiş fiil

Ayrıştırıcı canlılar, plastiği tanıyamaz. → Türemiş fiil

Çöpe atılan plastikler acaba nereye gidiyor? → Basit fiil

Hep birlikte plastiğin izini sürelim. → Basit fiil

Bu plastik atıkları yiyecek zannediyorlar. → Bileşik fiil

Çoğu çöp, denizlere ve okyanusa taşınır. → Türemiş fiil

Çöp yığınlarının arasında sıkışabiliyorlar. → Birleşik fiil

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 156 Cevabı

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen birleşik fiillerin altını çiziniz. Bu birleşik fiillerin hangi yolla oluştuğunu tablonun uygun bölümüne örnekteki gibi yazınız.

Cevap:

• Her zaman bizlere yardım ettiniz siz.
• İnsan isterse her şeyi başarabilir.
• İşlerinizi bitiriverin de dışarı çıkalım.
• Bir an önce onların yanına gitmek için can atıyorum.
• Çocuklar, giden arabanın ardından bakakaldılar.
• Sabredersen işimiz daha çabuk biter.
• Burnumda tütüyor annemin güzel yemekleri.
• O kadar çalıştı ama büyük ödülü kazanamadı.
• Yanımıza ne zaman geldiğini fark etmedim.
• Çocuklar, ağız birliği etmiş gibi aynı şeyleri söylüyorlar.
• Biraz daha gayret edersem işimi erkenden bitiririm.
• Ben de sizin kadar iyi bir sanatçı olabilirim.
• Antrenörün gözüne girmek için daha fazla çalışmalısın.
• Onlar hazırlıkları tamamlayıversinler de bir an önce çıkalım.
• Bazı insanlar sevdiklerini mutlu etmek için çalışır.

İsim + Yardımcı Fiil → yardım et-sabret-fark et-gayret et-mutlu et-

Fiil + Fiil→ başarabil – bitiriver- bakakal- olabil- tamamlayıver-

Deyim Hâlinde→ can at- burnunda tüt- ağız birliği et- gözüne gir-

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 157 Cevabı

8. ETKİNLİK

a. “Atıkların doğaya verdikleri zararlar” ile ilgili bir araştırma yapınız. Araştırmanızdan edindiğiniz bilgilere göre bilgilendirici bir yazı yazınız. Yazınızı, oluşturacağınız yazı taslağına göre düzenleyiniz. Yazınızda açıklayıcı ve tartışmacı anlatım biçimlerini kullanmaya, medya kaynaklarından görüşlerinizi destekleyecek kanıtlar sunmaya dikkat ediniz.

Cevap:

YAZI TASLAĞIM

Araştırmamın konusu: Atıkların çevreye verdikleri zararlar

Araştırmamın amacı: Atıkların çevreye verdiği zararlar hakkında okuyucuyu bilgilendirmek

Giriş bölümü: Atıklar hakkında bilgi

Gelişme bölümü: Atıkların doğaya verdiği zararlar

Sonuç bölümü: Atıkların doğaya verdiği zararı engellemek için yapılması gereken davranışlar

Kaynakça: İnternet

 

b. Oluşturduğunuz taslaktan hareketle yazınızı yazınız.

Cevap:

ÇEVRE KATİLİ İNSAN

Doğa hepimizin evidir. Doğa olmadan bizler bu dünyada evsiz kalırız. Bundan dolayı her şeyden önce kendi hayatımızın tehlikeye girmemesi için doğa bilincine sahip olmalıyız. Doğayı kirletmek yerine onu korumalıyız. Doğa ile ilgili araştırmalar yapıp çevremizdeki insanlara doğa için neler yapabileceğimizi öğretmeliyiz. Ama bizler bunlar bunlar yerine sokaklarımızı kirletip ormanlarımızı çöllere çevirmeyi tercih ediyoruz. Ama unutmayın ki doğa yok olursa biz de zamanla yok oluruz. Bundan dolayı insan çevre katili olmamalı, çevresini korumalı ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmalıdır.

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir