7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Güz Metni Sayfa 148-149-150-151-152 Cevapları

7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Güz Metni Sayfa 148-149-150-151-152 Cevapları

Güz Metni Etkinlik Cevapları – 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları

7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Sayfa 148 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Küresel ısınmayla ilgili araştırmalarınızı arkadaşlarınıza sununuz.

Cevap:

Buzulların erimesi, fırtınaların artması, hava sıcaklıklarının artışı, karbondioksit oranının yükselmesi ve çölleşmenin artışı artık herkesin kabul edeceği nitelikte iklim değişikliği gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Şu an küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkileri artık herkesi rahatsız edici bir düzeye gelmiştir. Bu konuda herkesin mücadele etmesi gerekir. İnsanların dış ortamda sürekli irtibatlı olduğu en önemli yerlerden biri solunum sistemidir. Sürekli dış havayı içerisinde bulunan zararlı havalara dikkat etmeden soluyoruz. Bunun sonucu solunum sistemi hastalıkları giderek artıyor. Hastalıklar için uygulanan tedavi ve ilaç masrafları ekonomimizi olumsuz bir şekilde etkiliyor. Özellikle kış aylarında büyük şehirlerde yaşanan bronşit olmak üzere birçok solunum sistemi hastalık oranlarında artış yaşanmaktadır.

2. Küresel ısınmanın ülkemizdeki etkileriyle ilgili yazınızı arkadaşlarınıza okuyunuz.

Cevap:

Türkiye, iklim değişikliklerinin yaşanması açısından risk grubunda bulunan ülkeler arasında yer almaktadır. Küresel ısınmadan dolayı kuraklaşmaya baştan Türkiye 100 yıl içinde Kuzey Afrika gibi bir ülkeye dönecektir. Türkiye’de kuraklaşma ve seller hızla artmakta, içme suları ise azalmaktadır. Son 70 yılda 70 istasyonda kaydedilen sıcaklık verilerine göre Türkiye’nin yıllık ortalama sıcaklıkları artış göstermektedir.

7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Sayfa 149 Cevabı

1. ETKİNLİK

a. Metinde geçen, aşağıda anlamları ve bazı harfleri verilen sözcükleri belirleyip yazınız.

Cevap:

Ufuk — Düz arazide veya açık denizde gökle yerin birleşir gibi göründüğü yer.

Kâkül — Alna düşen kısa kesilmiş saç, perçem.

Çardak — Asma vb. bitkilerin dallarını sardırmak için direklerle yapılmış yer.

Kehribar — Süs eşyası yapımında kullanılan, açık sarıdan kızıla kadar türlü renklerde, yarı saydam, kolay kırılır ve bir yere hızlıca sürtüldüğünde hafif cisimleri kendine çeken, fosilleşmiş reçine, saman kapan, kıl kapan.

Dişbudak — Zeytingillerden, kerestesi sert ve değerli bir ağaç, demircik.

Asma — Asmagillerden, dalları çardak üzerine yayılan üzüm vb. bitkiler.

Şafak — Güneş doğmadan az önce beliren aydınlık.

b. Belirlediğiniz sözcüklerden dört tanesini, birer cümlede kullanınız.

Cevap:

1- Küçük kızın kakülleri çok güzel görünüyordu.

2- Babamlar her yıl asmayı budar

3- Kehribar tespih taneleri çok güzel .

4- Parktaki çardak çocukların toplanma yeri olmuş.

2. ETKİNLİK

Aşağıya metnin içeriğine uygun farklı bir başlık yazınız. Neden bu başlığı seçtiğinizi belirtiniz.

Cevap:

Başlığım: OLABİLİR

Bu başlığı seçme nedenim: Şiirde genellikle bu kelime geçtiği için bu başlığın ilgi çekici olacağını düşündüm.

7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Sayfa 150 Cevabı

3. ETKİNLİK

Metinde söz sanatı yapılan cümleleri aşağıya yazınız. Cümlelerdeki söz sanatlarını belirtiniz.

Cevap:

Cümle

Bu ufuklarda şafak, gül gül olur; BENZETME

Tanıdık asmaların çardakta KİŞİLEŞTİRME

Muhteşem yangını güz ülkesinin, / Doymadan seyrine, bir gün kül olur! ABARTMA

 

4. ETKİNLİK

a. Şiirdeki ses benzerliklerini örnekteki gibi belirleyiniz.

… gül olur;
… bülbül olur.

Cevap:

…yağmur…
…olur!

…dereler,
…olur!

b. Bu ses benzerliklerinin şiire neler kattığını aşağıya yazınız.

Cevap:

Bu ses benzerlikleri şiire ahenk yani uyum katmıştır.

5. ETKİNLİK

Yandaki karikatürü inceleyiniz. Karikatürle ilgili düşüncelerinizi aşağıya yazınız.

Cevap:

Yukarıdaki karikatürde nesli tükenmekte olan penguen ve kutup ayısı, buza benzetilmiş erimekte olan bir dünyanın üzerinde ellerinde bir pankartla görülmektedir. Bu karikatürün verdiği mesaj şu şekildedir:

Eğer küresel ısınmaya engel olmazsak canlılar ve dünya yok olacak.

7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Sayfa 151 Cevabı

6. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki cümlelerde geçen fiilleri inceleyiniz.

• Gittiği her ülkeden süs eşyası almış.
• Hasan amca sonunda memleketinden ayrılmayı göze almış.
• Sevdiği yazarın tüm kitaplarını aldırmış.

b. Hangi cümledeki fiilin yapım eki aldığını söyleyiniz.

Cevap:

Sevdiği yazarın tüm kitaplarını aldırmış.

Bu cümledeki fiil yapım eki almıştır.

c. Hangi cümledeki fiilin birden fazla sözcükten oluştuğunu belirleyiniz.

Cevap:

Hasan amca sonunda memleketinden ayrılmayı göze almış.

ç. Hangi cümledeki fiilin yapım eki almadığını belirtiniz.

Cevap:

Gittiği her ülkeden süs eşyası almış.

d. Cümlelerde geçen fiilleri tablodaki uygun kutucuklara yazınız.

Cevap:

Basit Fiil → almış

Türemiş Fiil → aldırmış

Birleşik Fiil → göze almış

 

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki fiilleri yapılarına göre inceleyiniz. Tablodaki uygun yerlere örnekteki gibi yazınız.

 

başlıyoruz okurum burnunun dikine gitmek unutursun
gülüverdi hatırlatınız görüşelim kayboldu
izleyecekler uyuyakalsam ağlattı susturmalısın
kızdırdım teşekkür etmeli bekleyeceğiz doğuyor

Cevap:

Basit Fiiller → okurum, unutursun, izleyecekler, bekleyeceğiz, doğuyor

Türemiş Fiiller → başlıyoruz, hatırlatınız, görüşelim, ağlattı, susturmalısın, kızdırdım

Birleşik Fiiller → burnunun dikine gitmek, gülüverdi, kayboldu, uyuyakalsam, teşekkür etmeli

 

8. ETKİNLİK


7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Sayfa 152 Cevabı

Aşağıya “doğa” konulu bir kompozisyon yazınız. Yazınızda giriş, gelişme, sonuç bölümlerine dikkat ediniz. Yazınızı zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişlerden yararlanınız.

Cevap:

Ekosistem insan etkisi olmadan doğal bir şekilde oluşur. Bir bölgede bulunan organizma ve canlı varlıklar, bitkiler o bölgenin doğal çevresini oluşturmaktadır.

Doğal çevrenin oluşumunda bulunan canlı ve cansız varlıklar birbirine güçlü bir bağ ile bağlıdırlar. Bu unsurların hepsi doğal çevreyi oluşturur. Canlı ve cansız varlıklar doğada birbirlerini etkileyerek doğal çevrenin oluşmasını sağlarlar. Doğal çevreyi oluşturan en önemli maddeler tüketiciler, üreticiler ve antibiyotik olan maddelerdir. Organizmalar birbirleri ile bir döngü ve besin alışverişi içerisindedirler. Ekosistem bu şekilde işler.

Herkes doğaya ve çevreye saygılı bir şekilde yaşayabilir. Hepimiz bilinçli kişiler olarak doğal çevremize zarar vermemeliyiz. Unutmayalım ki doğal çevre yok olursa zamanla bizler de yok oluruz.

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

1. Çevre kirliliğiyle ilgili gazete ve dergi haberleri derleyiniz.

Cevap:

ÇEVREYE BE EKONOMİYE KATKI

İlk aşamada iki mahalle ile başlatılan sistem 2020 yılında ilçenin tamamında hayata geçirilmiş olacak. Ambalaj atıkları çöpe karışmadan geri dönüşüme kazandırabilecek bir uygulama sayesinde doğal kaynakların ve çevrenin korunması, enerji tasarrufuna, küresel ısınmanın yavaşlatılması ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Ayrıca israf önlenecek. Katı atık depolama alanının daha sağlıklı, verimli ve uzun süre kullanılmasına olanak tanınacak.

2. Çevreyi korumak için neler yapılması gerektiğini araştırınız.

Cevap:

Çevreyi korumak için şunlar yapılabilir:

  • Piknik alanlarında ateş yakılıyorsa piknikten hemen sonra söndürülmeli ve tüm kalıntılar toplanmalıdır .
  • Denize çöp atılmamalıdır.
  • Oksijen miktarımızı korumak için ağaçlara zarar vermemeliyiz.
  • Fabrikaların baca çıkışlarına filtre takılmalı.
  • Çöpleri çöpe atmadan önce çöp poşetinin ağzını iyi bir şekilde bağlayıp daha sonra çöpe atmalıyız.
  • Evcil hayvanlarımızın atıklarını çevreye çöp olarak bırakmamalıyız.
  • Ormanlarımızın daha çok olması için fidanlar dikmeliyiz.

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir