8-14 Mart Bilim Ve Teknoloji Haftası İle İlgili Yazı

Teknoloji: Sanayi ile ilgili kullanılan araç gereçleri, ayrıca herhangi bir sanayi dalıyla ilgili kullanılan araç ve gereçleri kapsar.
Bilim: diğer bir değişle ilim ile deneysel verilerin ortaya çıkardığı sonuçlardır.
Bilim ile teknoloji birbirinden bağımsız değildir. İkisi de birbirine bağlı olup birbirlerini tamamlar. Bilim genel olarak teknolojiden faydalanmaktadır. Aynı şekilde teknoloji de bilimden faydalanarak yol katedebiliyor.
Bilimde genel olarak deneysel veriler vardır.
Teknoloji ise bilimin ortaya koyduğu hizmetten yararlanarak hayat koşullarını daha da kolaylaştırmaktadır.
Bilim bir nevi teknolojinin alt yapısını oluşturur.
Teknoloji bilimin daha kolay bir şekilde amacına ulaşmasını sağlar.
Çıkarılan yeni araç ve gereçler sayesinde daha çabuk yol alınır.
Bu iki başlık birbirine bağlı bir şekilde beraberce yol katederlar. Bilimde yapılan yeni keşif ve buluşlar sonucunda teknolojinin daha çabuk bir şekilde ilerlemekte ve yeni buluşlara yol açmaktadır. Aynı şekilde teknojik yapılar sayesinde bilim önemli bir seviyeye gelmiş durumdadır. Üretilen elektronik cihazlar bilimin bir parçası haline gelmiş, bilgisayar, mikroskop, teleskop, ışık, led tv bu ve buna benzer birçok şey… Teknolojinin gelişmesi bilime bağlıdır, bilim geliştikçe teknoloji de gelişir. Bundan dolayı bilim insanları bu konudaki çalışmalarını sürekli artırmaktadır. Bilim ve teknoloji artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumda. Günün şartları ve koşulları bilim ve teknoloji üzerinde durup bilimin hayatımızdaki önemine birkez daha vurgu yapmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir