8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Tutku Yayıncılık Sayfa 65-66-67-68-69-70 Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Tutku Yayıncılık 2. Ünite DNA ve Genetik Kod Sayfa 65, 66, 67, 68, 69, 70  Biyoteknoloji Etkinlik Soruları ve Cevapları
8. Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 65 Cevabı
Alışveriş merkezlerinde, bardakta mısır satıldığını görmüşsünüzdür. Bu mısırlar, evde yediğiniz mısırlardan farklı olarak daha iri taneli ve daha şekerlidir. Bu farkın nedeni mısırlara daha iri görünümlü ve şekerli olmaları için gen eklenmesi olabilir mi? Bu şekilde üretilen başka besinler de var mıdır?
Cevap:

Evet bu durum kesinlikle gen eklenmesidir. Çünkü insanların beğenisini kazanmak ve daha çok para kazanmak için sağlıklı olmasa bile genlerle oynayıp bunu elde etmek mümkündür.

8. Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 66 Cevabı
Biyoteknoloji
Teknolojinin günlük hayattaki birçok uygulaması sonucu robotlar, navigasyon cihazları ve akıllı telefonlar geliştirilmiştir. Teknolojinin biyoloji üzerindeki uygulamaları ise biyoteknoloji olarak adlandırılır. Sizce biyoteknoloji uygulamaları nelerdir?
Cevap:

Biyoteknoloji, bilimsel metod ve tekniklerle hayvan, bitki ve mikroorganizmalardan yararlanıp onların yapılarını kültür ortamında değiştirip geliştirerek yeni ürünler elde edilmesine verilen isimdir. Canlıların yapılarında bazı teknolojiler kullanılarak değişiklikler meydana getirmek, bu sayede ihtiyacımız olan ürünlerin üretilmesini sağlayan teknolojiye Biyoteknoloji adı verilir.

Gen Tedavisi

Genetik mühendisliğinin uygulamalarından biri de gen tedavisidir. Bu yöntemle hücredeki eksik veya hatalı genlerin işlevini üstlenecek yeni genlerin hücreye aktarılması hedeflenir. Hastalığa sebep olan genlerin düzeltilmesi ile ilgili çalışmalar hala devam etmektedir.

Islah

İnsanlar tarafından daha verimli bitki ve hayvan ırklarının elde edilmesi olayı ıslah çalışması olarak isimlendirilir. Bu yöntemde istenmeyen özellikler yapay seçilim yapılarak ayıklanıp istenilen amaca yönelik olanların bir araya getirilmesi sağlanmaktadır. İnsanlar, aynı türün farklı özelliklerine sahip bireylerini çaprazlayarak, çeşitli özellikler bakımından atalarına göre daha üstün olan yavrular elde etmişlerdir. Teknolojinin gelişmesi ile beraber farklı canlıların genleri kullanılarak ıslah çalışmaları yapılabilmektedir. Örneğin; sıcak ortamda yetişen bir çilek bitkisine soğuğa direnç gösteren bir canlının bazı genleri aktarılarak soğuğa karşı dirençli çilekler elde edilmiştir. Ayrıca zor ve olumsuz şartlara dayanıklı ve kaliteli besinler ıslah çalışmaları sayesinde üretilebilmektedir.

8. Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 67 Cevabı

Klonlama

Tek bir bireyden alınan hücrenin çoğaltılarak ana bireyle tamamen aynı genetik yapıda yeni birey oluşturulması işlemine klonlama adı verilir. Klonlama sayesinde yapay organlar üretilmesi ve organ nakli bekleyen kişilerin sağlığına kavuşması hedeflenmektedir. Bu yöntem geliştirilerek günümüzde bir canlının hücresinde bulunan DNA’nın tamamı kopyalanabilmiştir. Bilim insanları, Dolly (Doli) adını verdikleri bir koyunu bu şekilde elde etmişlerdir. Aşağıda bir koyunun klonlanması detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

Aşılama

Aşılama, hastalık etmeni olan bir mikrobun zayıflatılarak ya da öldürülerek vücuda verilmesi işlemidir. Bu sayede vücut, verilen bu mikrobu tanır ve ona karşı bir savunma elemanı oluşturur. Bu şekilde hastalık etkeniyle karşılaştığında onunla kolayca savaşabilir.

8. Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 68  Cevabı

Gen aktarımı

Genetik mühendisleri, bakterileri kullanıp bir canlıya ait olan bir  geni başka bir canlıya aktarmayı ve genin sayısını artırmayı başarmışlardır. Örneğin; gen aktarımı sayesinde bakterilerin insülin hormonu üretmesi sağlanmıştır. Üretilen bu hormon, şeker hastalığının tedavisinde kullanılmıştır. Genetik alanında yapılan bu tür çalışmalar ile genetik hastalıkların tedavi edilmesi artık mümkün olabilecektir.

Biyoteknolojik Uygulamaların İnsanlığa Etkisi
Sizce tarımdan tekstile; tıptan temizliğe kadar hayatımızın birçok alanında yer alan biyoteknoloji çalışmaları insanlık için yararlı mıdır yoksa zararlı mıdır?
Cevap:  

Bitki, hayvan ve mikroorganizmalar üzerinde gerçekleşen parça veya organizma olarak değişikliklerin yeni gen düzenlemeleriyle farklı görevler için kullanılması sayesinde biyoteknoloji meydana gelmektedir. Biyoteknolojinin yararları olduğu gibi bazı zararları da vardır. Biyoteknoloji sayesinde ülke ekonomisinin gelişmesi, bilimin ve tekniğin ilerlemesi mümkündür. Biyoteknoloji sağlık, tarım, hayvancılık, sanayi ve teknoloji alanlarında çok önemli bir yere sahiptir. Bu sayede ekonomik kalkınmanın bir bölümünü oluşturmaktadır.

Biyoteknoloji yararları, zararlarından daha fazladır. Bunun nedeni teknolojinin iyi olarak kullanılması ve yan etkilerinin azaltılması için bazı çalışmalar yapılmasıdır. Biyoteknoloji günümüzde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Biyoteknoloji sayesinde birçok ihtiyaçlarımızı karşılarız, bununla birlikte şehir hayatı ve köy hayatı modern bir hayata kavuşur.

Biyoteknolojinin yararları şöyledir:

 • Bulaşıcı ve salgın hastalıkların erken teşhis ve tedavisinde etkili bir şekilde kullanılmaktadır.
 • Aşı sektöründe endüstriyel üretimin geliştirilmesinde etkilidir.
 • Üretilen ilaçların geliştirilmesinde etkilidir.
 • Tedavi amacıyla geliştirilen yapay hücre ve dokuların meydana gelmesinde kullanılır.
 • Genetik hastalıkların azaltılması ve önlenmesinde etkilidir.
 • Kanserde gen tedavisinde etkin bir şekilde kullanılır.
 • Tarımda verimi arttırmak için etkin bir şekilde kullanılır.
 • Bazı bitki türlerinin geliştirilmesinde kullanılır.
 • Bitkilerde faydalı ve kaliteli maddelerin meydana gelmesinde etkilidir.
 • Yapay tohum geliştirmek için kullanılır.
 • Özgün hayvan ırklarının genomlarının çıkarılmasında kullanılır.
 • Hayvancılıkta daha verimli ürünlerin elde edilmesinde kullanılır.
 • Sağlığa zararlı gıda üretiminin engellenmesinde etkilidir.
 • Gıdada zehirlenmelerin önüne geçilmesi için kullanılır.
 • Aşıların geliştirilmesi ve hormonların üretiminde kullanılır.
 • Kriminal DNA analizinin yapılmasında kullanılır.

Biyoteknolojinin zararları şu şekildedir:

 • Biyoteknoloji taraflı olarak kullanıma çok müsait bir durumdadır.
 • Biyolojik silah yapımında etkin bir şekilde kullanılır.
 • Biyolojik silahlar canlılara ve cansız ortama çok zarar verir.
 • Genetiği değiştirilmiş organizmaların sebze ve meyve üretiminde kullanılmasına sebep olur.
 • Biyoteknoloji kullanımı sebebiyle toksik atıklar meydana gelir.
 • Proteinlerin zarar görmesine sebep olur.
 • Birçok canlının ölmesine ve besin zincirinin bozulmasına sebep olur.
 • Ekosistemin bozulmasına sebep olur.
Günümüzdeki biyoteknoloji uygulamalarını, bunların olumlu ve olumsuz etkilerini çeşitli kaynaklardan araştırınız. Yukarıdaki araştırma verilerinden de yararlanarak bu konuyu arkadaşlarınızla tartışınız.
Cevap: 
8. Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 69 Cevabı
Bir genetik mühendisi olduğunuzu hayal ediniz. Gelecekteki genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının neler olabileceğini hayal gücünüzü ve bilgilerinizi kullanarak görselle ya da yazılı olarak ifade ediniz.
Cevap: 

Gelecek zamanda genetik mühendisleri istedikleri özelliklerde genleri kodlama yaparak yapay türler elde edebilecekler. Örneğin; bir canlı türünde hem uçma özelliği, hem sürünme özelliği hem köpek gibi havlayabilen hem de kuş tüyüne sahip bir canlı türünü üretebilecekler.

Şuan birçok ülkede yapılan klonlama işlemleri nesli tükenecek olan hayvanlar  ve insanlar için yapılacak.

Biyoteknoloji ile küresel ısınmaya, sera gazına neden olan kimyasalları atmosferden çekerek içine hapseden bazı bitkiler üretilecek.

Vücuda verilen bir bakteri türü ile kanser hücreleri tespit edilip, sağlam hücrelere zarar vermeden bu kanser hücreleri yok edilecek.

Canlıların genlerinde bazı düzenlemeler yapılarak ölünce hemen fosilleşmesi sağlanacak ve böylece petrol üretimi hızlanacak.

Organ ve doku üretimi yapılabilecek, hasar görmüş olan organların tekrar iyileşmesi sağlanabilecek.

Tüp bebek tedavisi esnasında anne ve babanın genlerinde var olan bozukluklar düzeltilebilecek, istenen özelliklere ve cinsiyete sahip çocuklar dünyaya gelebilecektir.

8. Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 70 Cevabı

Bölüm Sonu Değerlendirmesi

Yukarıdaki bilgilere göre biyoteknolojik uygulamaların insanlık için yarar ve zararlarının neler olabileceğini aşağıda noktalı yerlere yazınız.
Cevap: 

Biyoteknolojinin yararları şu şekildedir:

 • Bulaşıcı ve salgın hastalıkların erken teşhis ve tedavisinde etkin olarak kullanılır.
 • Aşı sektöründe endüstriyel üretimin geliştirilmesinde etkili olarak kullanılır.
 • Üretilen ilaçların geliştirilmesinde etkilidir.
 • Tedavi amacıyla geliştirilen yapay hücre ve dokuların meydana gelmesinde etkin şekilde kullanılır.
 • Genetik hastalıkların azaltılması ve önlenmesinde etkili olur.
 • Kanserde gen tedavisinde etkin bir şekilde kullanılır.
 • Tarımda verimi arttırmak için kullanılır.

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir