8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Tutku Yayıncılık Sayfa 86-87-88-89-90 Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Tutku Yayıncılık 3. Ünite Basınç Sayfa 86, 87, 88, 89  3. Ünite Basınç Ünite Sonu Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları
8. Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 86 Cevabı
A. Aşağıdaki soruların yanıtlarım kitabınızın sonunda bulunan “Notlarım” bölümüne yazınız.
1) Katı basıncını etkileyen değişkenleri keşfetmek isteyen bir öğrenci nasıl bir deney yapmalıdır? Açıklayınız.
Cevap:  

Katıların basıncı kuvvet yani katının ağırlığı ve kuvvetin uygulandığı noktadır. Yani katı basıncı değişkenlerini keşfetmek isteyen bir öğrenci önce kütleleri farklı ama yerle temas ettiği alanların eşit olduğu en az iki katıyı karşılaştırmalı ve kütle arttıkça basıncın arttığını anlamalıdır. Sonrasında yerle temas ettiği alanları farklı fakat kütleleri aynı en az iki cismin basıncını karşılaştırmalı ve kütlesi aynı cisimlerde yüzey alanı azaldıkça basıncın arttığını anlayarak

basınç = ağırlık/yüzey alanı

formülüne ulaşmalıdır.

2) Sıvı basıncını etkileyen değişkenler nelerdir? Belirtiniz.
Cevap:

Sıvı basıncını etkileyen iki önemli faktör  vardır. Bunlar sıvının yoğunluğu ve sıvının derinliğidir. Bir sıvının yoğunluğu ve derinliği arttığı zaman basınçta artmaktadır.

3) Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler veriniz.
Cevap:  

Otomobil lastiği, krampon, kar ayakkabısı, balta, bıçak, toplu iğne, çivi, vida ve kama gibi bazı araçlar, katıların basıncı iletmesi özelliğinden yararlanılarak yapılmıştır. Yakıt göstergeleri, şebeke suyu basıncı, kan tansiyonu, itfaiye merdivenleri, hidrolik fren sistemleri, hidrolik sistemli kepçeler, hidrolik liftler, kepçe-kar araçları paletleri ve emme basma tulumbaları da sıvı basıncının günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnektir.

Gazlı içecekler, tüp ve çakmaklar, hava yastığı, damacana pompaları, parfüm şişeleri, deodorant tüpleri, düdüklü tencere gibi şeyler gaz basıncının kullanım alanlarındandır.

B.Aşağıda verilen cümlelerdeki noktalı yerlere uygun kavramları yerleştiriniz.
Cevap:

derinlik, basın, sıvının cinsi , yüzey alanı, artar, azalır, Pascal Prensibi

1) Cisimler ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye…….basınç…. ….uygular.
2) Bir kap içerisindeki sıvı için yer çekimi kuvveti,……….derinlik. …ve…..sıvının cinsi.. .sıvı basıncını etkileyen değişkenlerdir.
3) Katı basıncını etkileyen değişkenler cismin yere temas eden ..yüzey alanı. ve cismin zemine uyguladığı kuvvettir.
4) Bir cismin temas yüzeyi azaltılırsa basınç………………artar.………………
5) Sıvıların basıncı bulundukları kabın tüm yüzeylerine iletmesine……… Pascal Prensibi… ……..denir.

C. Aşağıdaki soruları kutucuk numaralarını kullanarak cevaplayınız. 

1.Hidrolik kaldırıcı
2. Kar ayakkabısı
3. Paten
4. Tank
5. Paletli iş makinesi
6. Bisiklet pompası
7. Hidrolik fren sistemi
8. Piknik tüpü
9. Berber koltuğu

1) Hangisi katıların basınç özelliklerinin uygulamalarındandır?
Cevap:

 2, 3, 4 ve 5

2) Hangisi sıvıların basınç özelliklerinin uygulamalarındandır?
Cevap: 

1, 7 ve 9

3) Hangisi gazların basınç özelliklerinin uygulamalarındandır?
Cevap: 

6 ve 8

8. Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 87 Cevabı
Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1) Birim yüzeye etki eden dik kuvvete………………….denir. Birimi………………………dır. “
Verilen ifadeyi doğru tamamlayan bir öğrencinin cevabı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kuvvet-Newton
B) Kuvvet-Pascal
C) Basınç-Pascal
D) Basınç-Newton

Cevap: C

2) Aşağıda bazı cisimlerin yüzeye uyguladıkları dik kuvvet ve yüzey alanları verilmiştir. Hangisinin zemine uyguladığı basınç en fazladır?

Cevap: D

3)Yukarıda özdeş ağırlıklı üç cisim verilmiştir. Bu cisimlerin zemine uyguladıkları basınçlar P1, P2, P3 eşittir. Cisimlerin ters çevrildiklerinde zemine uyguladıkları basınç değişimi hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Cevap: B

4) Katı basıncı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Temas yüzeyi arttıkça basınç azalır.
B) Yüzeye etki eden kuvvet artarsa basınç azalır.
C) Temas yüzeyi azaldıkça basınç azalır.
D) Yüzeye etki eden kuvvet, basıncı etkilemez.

Cevap: A

8. Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 88 Cevabı

5) Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ya da hangileri basıncın etkisi sonucu oluşmaz?
A) Dağa tırmanan dağcının kulaklarında ağrı hissetmesi
B) Bir arabanın lastiğinin kumda iz bırakması
C) Dalgıcın su altındayken vücudunda değişiklik hissetmesi
D) Cismin ağırlığının kutuplarda Ekvator’dan farklı olması

Cevap: D

6) Sıvılar, basıncı temas ettikleri tüm yüzeylere aynen iletir. Buna Pascal Prensibi denir. Pascal Prensibi’nin günlük yaşamda pek çok uygulama örneği vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu uygulamalardan biri değildir?
A) İtfaiye merdiveni
B) Berber koltuğu
C) Hidrolik fren sistemi
D) Oksijen tüpü

Cevap: D

7) 2014 yılında 91 metreye yaptığı dalışla dünya rekoru kıran millî sporcumuz Şahika Ercüment “91 m altında akciğerlerim tenis topu kadar kalıyor, nabız 20-30 a kadar düşüyor.” açıklamasını yapıyor. Buna göre dalış yapan sporcuya etki eden basınç ile ilgili aşağıdaki yorumlar yapılıyor:
I. Sporcu 50 metreye indiğinde akciğerleri 91 metredekine göre daha büyüktür.
II. Sporcuya etki eden sıvı basıncı derinlere indikçe artmaktadır.
III. Sporcuya 91 metrede etki eden açık hava basıncı en fazladır.
Bunlardan hangileri doğrudur?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

Cevap: A

8) Emre, sıvı basıncı ile ilgili yanda düzeneği verilen deneyi yaparak aşağıdaki yorumları yapıyor:
I. Sıvı basıncı A noktasında en fazladır.
II. Sıvı basıncı B noktasında en fazladır.
III. Sıvı basıncı sıvının derinliğine bağlıdır.
Buna göre Emre’nin yorumlarından hangileri doğrudur?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

Cevap: B

8. Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 90 Cevabı

9) Şekilde görüldüğü gibi yükseklikleri eşit, kesit alanları S, 2S ve 3S olan üç kaba aynı sıvıdan eşit miktarlarda konuluyor. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sıvıların kapların tabanlarına yaptığı basınçların büyüklüğü doğru sıralanmıştır?

Cevap: A

D. Aşağıdaki soruları yanıtlayarak bulmacayı çözünüz.
Cevap:

1) Arttıkça katı basıncının artmasına neden olan değişken nedir?(Kuvvet)
2) Atmosfer tabakasının Dünya üzerindeki varlıklara uyguladığı basıncın adı nedir(Açık Hava Basıncı)
3) Basınç birimi nedir?(Pascal)
4) Günlük yaşamda sıvı basıncının uygulama alanlarından biri olan ve araçlarda durmayı sağlayan sistem nedir?(Hidrolik)
5) Azaldıkça katı basıncının artmasına neden olan değişken nedir?(Yüzey Alanı)
6) Varlıkların ağırlıkları nedeniyle birim yüzeye uyguladıkları dik kuvvete ne denir?(Basınç)

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir