8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Tutku Yayıncılık Sayfa 91-92-93-94-95-96-98-100 Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Tutku Yayıncılık 4. Ünite Madde ve Endüstri Sayfa 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 Periyodik Sistem Etkinlik Soruları ve Cevapları
8. Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 91 Cevabı
Günlük yaşamda kullanılan hangi elementleri biliyorsunuz?
Cevap:  

Günlük hayatta kullandığımız  elementler ve kullanıldığı alanlar şu şekildedir;

Civa: Diş dolgusunda ve termometrelerin yapımında kullanılır.

İyot: Sofra tuzunda ve balığın yapısında çokça bulunur. Yetersizliğinde ise guatır hastalığına sebep olur.

Bakır: Elektrik kablosu yapımında kullanılır. Aynı zamanda mutfak eşyalarında ve su ısıtıcılarda kullanılır.

Krom: Zırhlı olan araçlar için ve mutfak eşyaları için kullanılır. Çelik, madeni eşyaların kaplanmasında da kullanılır.

Demir: İnşaatlarda ve köprülerin yapımında kullanılır.

Elementlerin keşfi kimya bilimi için nasıl bir değişim başlatmıştır?
Cevap:  

Kimya çok eskilere dayanan bir bilimi olup ilk uygulamaları insanların ateşi bulmalarıyla birlikte başlamıştır. Binlerce yıl sonrasında insanlar, bakır ve kalaydan tunç yapımında, altın ve demiri cevherlerinden ayırmak için kimya bilgilerinden istifade ettiler. Bazı bitki köklerinden boya maddesi, yine bitkilerden ilaç ve zehir, tahıl ve meyvelerden alkol çıkardılar. Kimya kuramlarını ilk Eski Yunanlılar geliştirdiler. Yunanlılar, tüm maddelerin toprak, hava, su ve ateşin değişik şekillerde birleşmesi neticesinde oluştuğunu belirtmişler. Fakat kimya asıl gerçek bir bilim haline orta çağda ilerlemeye başladı.

8. Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 92 Cevabı
Doğada bulunan ve laboratuvarda üretilen elementlerle birlikte toplam 118 element vardır. Demir, bakır, oksijen, hidrojen, azot, magnezyum, alüminyum bunlardan bazılarıdır. Bu kadar çok element hakkında bilgiye nasıl ulaşılmıştır? Acaba elementler nasıl bir sistem içinde sıralanmıştır?
Cevap:

Periyodik sistem, elementleri gösteren ve özellikleriyle ilgili kapsamlı bilgi veren bir cetveldir. Bu sistemi ilk Dimitri Mendelyef atom ağırlıklarına göre düzene koymuştur. Bugün ise periyodik sistemde elementler atom numaralarına göre düzenlenmiştir.Elementlerin özellikleri atomların artışına göre değişir,bu değişim de periyodiktir.

8. Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 93 Cevabı

Geçmişten Günümüze Periyodik Sistem

Geçmişten günümüze periyodik sistemin oluşturulma sürecini çeşitli kaynaklardan araştırınız ve edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla tartışınız.
Cevap: 
  • İlk periyodik tabloyu 1829 yılında yapılmıştır.
  • Periyodik tabloyu, benzer özellik gösteren elementleri 3’erli gruplar şeklinde yapılmıştır.
  • Benzer özellikler olduğundan dolayı lityum, sodyum ve potasyum aynı grupta yer verilmiştir. Yine aynı şekilde klor, brom ve iyot birbirlerine benzer özellik gösterdiği için farklı bir üçlü grup oluşturmuştur.
8. Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 94 Cevabı

Elementlerin Sınıflandırılması

Bazı elementler katı, bazıları sıvı, bazıları ise gaz hâlinde bulunur.Acaba hangi elementler hangi özelliklere sahiptir?
Cevap: 

Periyodik tabloda, birbirlerine benzer kimyasal ve fiziksel özellikleri mevcut olan elementlerin beraber gruplandırıldıkları çizelgedir. Elementler gruplandırılırken oda şartlarındaki fiziksel hâl, sertlik, yumuşaklık, iletkenlik, kararlılık, iyon yükü gibi özellikleri göz önünde bulundurulur. Periyodik cetvelde birbirine benzer özellikteki elementler alt alta dizilmiştir.

Metaller

Metaller genel olarak dayanıklı olup ağır ve parlak görünümde olurlar. Demir, bakır, alüminyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, kurşun, kalay ve cıva günlük hayatta sürekli karşılaştığımız metallerden bazılarıdır.

8. Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 96 Cevabı

Ametaller

Ametaller katı, sıvı ve gaz hâlinde bulunma özellikleri vardır. Ametallerden kükürt, kauçuk üretiminde ve tarım ilaçlarının yapımında kullanılır. Klordan, suların dezenfekte edilmesinde ve bildiğimiz temizlik malzemesi yapımında kullanılır. İyot, ilaç ve mürekkep gibi alanlarda kullanılır. Kömürün yapısında bulunan karbondan çelik üretimi vb. birçok alanda fayda sağlar.

8. Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 98 Cevabı

Yarı Metal

Periyodik cetvelde metaller ile ametaller arasında olan bir kısım elementler bulunmaktadır. Bu metallere yarı metal olarak adlandırılır. Bunlardan bazıları bor, silisyum, germanyum,arsenik, tellür ve polonyum yarı metallere örnektir.

8. Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 100 Cevabı

Bölüm Sonu Değerlendirme

Aşağıda verilen periyodik tabloyu inceleyiniz. Burada her bir renk ile gösterilen elementlerin metal, ametal, yarı metal ve soygaz sınıfından hangisine ait olduğunu belirleyiniz. Altta verilen renkli kutuların karşısına yazınız.

Cevap:

 

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir