8. Sınıf Meb Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 39 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar

8. Sınıf Meb Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 39 Cevabı
Soru

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

1. “Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık.” (Kamer suresi, 49. ayet.) ayetinden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.
Cevap:  

Allah-u Teala tek yaratıcımızdır. O’nun gücü her şeye yeter. Allah-u Teala ol der ve takdir veya murat ettiği şey hemen olur. Kur’an-ı Kerim içerisinde en temel İslam kaynaklarından biri vahiydir. Allah (c.c.), ayetlerini Kur’an-ı Kerim’de açıklamış ve peygamberlerle kullarına iletir. Kur’an-ı Kerim içerisinde yer alan bir ayet olarak bu ayetten, Allah-u Teala’nın her şeyi hesap edip ve belli bir düzen içinde yarattığı anlaşılmaktadır.

2. Özgürlük ve sorumluluk kavramları arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
Cevap: 

Özgürlük, insanların şahsi olarak yaşamında yapmak istediklerini belli ölçülerde gerçekleştirmelerine denir. Bunun için her insanın sorumluluk sahibi olması gerekir. Özgürlük ve sorumluluk arasında çok önemli bir ilişki bulunmaktadır. Sorumluluk sahibi olan kişiler özgürlüklerini elde edebilirler. Özgür olan kişiler sorumluluk sahibi olan insanlardır. Özgürlük, insanların iradesiyle gerçekleştirdikleri ve istedikleri şeyi yapmasıdır. Sorumluluk ise insanların yapmak zorunda oldukları ve yapmadıkları zaman ceza aldıkları şeylerdir. Özgürlükte bir iş yapılmadığı zaman cezaya gerek olmaz. Bu sebeple özgürlük ve sorumluluk birbirinden ayrılır. Sorumlulukta olan mecburiyet, özgürlükte ise serbestiyete dönüşmektedir. Bundan dolayı özgürlükler ve sorumluluklar birbirini takip etmektedir. Özgürlük ve sorumluluk arasında olan ilişki bu şekilde kurulmaktadır.

3. Tevekkül ne demektir? Örnek vererek açıklayınız.
Cevap:

Tevekkül, her şeyi Allah-u Teala’ya, yazgıya bırakma, yazgıya boyun eğme, her şeyi Allah’tan beklemeye denir.

4. Sünnetullah nedir? Örnekler vererek açıklayınız.
Cevap: 

Allah-u Teala’nın yarattıkları için koymuş olduğu kurallara Sünnetullah adı verilir. Bu kurallar canlılar ve cansızlar için geçerli olan kurallardır. Yağmurun yağması, insanın yaratılması, sıcağın oluşması, ateşin yakması, suyun söndürmesi gibi birçok olay bizim derinlemesine inceleme imkânımız olmasa bile bu yasalar çerçevesinde olup bitmektedir.

5. Ömür ve ecel kavramları arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
Cevap:  

İnsan, yaşamı boyunca bazı şeylere anlamlar yükler. Bunun yanısıra insan hayatının da bir anlamı vardır. İnsan doğar, büyür, yaşlanır ve zamanı gelince ölür. Bu sebeple insanlar bir ömür sürer ve bu ömürleri bir şekilde sonlanır. Ömür, doğumdan ölüme kadar geçen zamana verilen isimdir.

Ecel ise o ömrün bir şekilde sona ermesi anlamına gelmektedir. Ömür bir hayat, ecel ise o hayatın sonu anlamına gelmektedir.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Özgürlük, zorlama olmadan insanın kendi iradesine dayanarak karar vermesi ve buna göre davranmasıdır. Sorumluluk ise verdiği kararlardan sonra ortaya çıkan durumların sonuçlarını üstlenmesidir. İnsan aklı ve iradesi sebebiyle tercihlerinde özgürdür ve bu tercihler sonucu ortaya çıkan durumlardan da sorumludur.

Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sorumluluk, ceza ya da ödül gerektirir.
B) İnsan, akıllı ve irade sahibi bir varlıktır.
C) İnsan, kötü davranışları kendi özgür iradesiyle yapmaz.
D) İnsan, tercih ettiği davranışlardan sorumludur.

Cevap: 

C) İnsan, kötü davranışları kendi özgür iradesiyle yapmaz.

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar

DİN içinde yayınlandı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir