8. Sınıf Meb Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 86-87-88-89 Cevapları

8. Sınıf Meb Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 86 Cevabı

Soru:
İnsanın hayattaki amacı sizce ne olabilir?
Cevap:

İnsanın hayattaki amacı Allah-u Teala’ya layık bir kişi olmaktır. Allah (c.c.) insanı ona layıkıyla kul olması , emir ve yasaklarını yerine getirmesi için yaratmıştır. İnsan yaratılışına uygun bir hayat yaşamalıdır.

8. Sınıf Meb Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 87 Cevabı

Soru: A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

1. İslam dininin bireye ve topluma katkıları nelerdir? Açıklayınız.
Cevap:

İslam dini topluma ve bireye olumlu katkıları insanlar arasında birliği, beraberliği, huzuru, barışı, güveni, sevgiyi, saygıyı yayar. İnsanın iç muhakemesini yapmasını, zarar vermemeyi, kalp kırmama konusunda kişiye olumlu katkılar sağlar.

2. Dinin temel gayesi nedir? Yazınız.
Cevap:  

Dinimizin temel gayesi Yüce Allah’a karşı olan görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmektir.

3. Neslin korunmasında ailenin önemini kısaca açıklayınız.
Cevap:  

Neslin korunmasında ailenin önemi ve rolü büyüktür. Aile çocuklarına ne öğretirse, ne ile eğitirse kısaca ne aşılamışsa yeni nesil de büyüklerinden öğrendiğini kendi çocuklarına yani kendi yeni nesillerine onu aşılarlar. Bu yüzden aile bu konuda kilit noktadır.

4. Asr suresine göre Müslümanda bulunması gereken temel özellikler nelerdir? Yazınız.
Cevap:  

“Asra yemin ederim ki, insan gerçekten ziyandadır. Ancak iman edip iyi işler yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler başkadır.” (Asr Suresi, 103/1-3)

Yukarıda da görüldüğü üzere Asr süresinde bize iman etmemizi, iyi işler yapmamızı, hakkı tavsiye edip sabırlı olanların doğru yolda olduğunu vurgulamaktadır.

5. İslam dinine göre korunması gereken beş temel ilke nelerdir? Yazınız.
Cevap:  

İslam dinine göre korunması gereken beş temel ilke şunlardır:

  1. Canın korunması
  2. Malın korunması
  3. Dinin korunması
  4. Neslin korunması
  5. Aklın korunması

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi İslam’a göre korunması gereken temel ilkeler arasında sayılmamıştır?

A) Neslin korunması
B) Aklın korunması
C) Dilin korunması
D) Dinin korunması

Cevap: C ) Dilin korunması

2. Neslin korunmasıyla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Sağlıklı bir toplum için neslin korunması gerekir.
B) İslam dini neslin korunması kapsamında nikaha önem vermiştir.
C) Aile, neslin korunmasında en önemli kurumlardandır.
D) Neslin korunmasından sadece devlet sorumludur.

Cevap: D ) Neslin korunmasından sadece devlet sorumludur.

8. Sınıf Meb Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 88 Cevabı

Soru: 3.

Asr suresinde bir Müslümanın sahip olması gereken temel özelliklere vurgu yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu ilkelerden biri değildir?

A) Samimi bir şekilde iman etmek.
B) Salih amel işlemek.
C) Hakkı (doğruluğu) tavsiye etmek.
D) Cennetteki nimetleri saymak.

Cevap: D ) Cennetteki nimetleri saymak.

4. “Ey Rabbim! Bana iktidar verdin ve bana rüyaların yorumunu da öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada da âhirette de beni yönetip himaye eden sensin.
Müslüman olarak canımı al ve beni iyi kulların arasına kat!”

Yukarıda verilen Hz. Yusuf’un (a.s.) duasından aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Allah’ın (c.c.) kudret ve yücelik sahibi olduğu
B) Allah’ın (c.c.) herkese rüya yorumu öğrettiği
C) Allah’ın (c.c.) peygamberlere hikmet verdiği
D) Allah’ın (c.c.) dünya ve ahiretin sahibi olduğu

Cevap: B ) Allah’ın (c.c.) herkese rüya yorumu öğrettiği

5…………………..akıl sahibi bireyleri kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya yönelten
ve onların mutluluğunu amaçlayan ilahî kurallar bütünüdür.
0 Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? ^
A) Din
B) Nesil
C) Can
D) Hak

Cevap: A ) Din

6. “Ey İnananlar! İçki, kumar, putlar ve fal okları şüphesiz şeytan işi pisliklerdir, bunlardan kaçının ki saadete eresiniz.” (Maide suresi, 90. ayet.)
Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) İslam dini, içki ve kumarı kesin bir şekilde yasaklamıştır.
B) Ayette fal ve şans oklarından uzak durulması gerektiği belirtilmiştir.
C) İslam dini, insanın akıl sağlığına zarar veren şeylerden uzak durulmasını istemiştir.
D) Sarhoş olmayacak kadar içki içmekte sakınca yoktur.

Cevap: D ) Sarhoş olmayacak kadar içki içmekte sakınca yoktur.

8. Sınıf Meb Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 89 Cevabı

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerle doldurunuz.

(Hz. Yusuf (s.a.), din, kul hakkı, kıssa, alkol, tahrif)

1. Akıl sahibi insanların kendi iradesiyle seçtikleri, onları hayra götüren ilahi kurallar bütününe din denir.
2. İslam’a göre başkasının malını haksız yere elinden almak kul hakkı dır.
3. Alkol bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklar akıl sağlığına zarar vermektedir.
4.Tahrif saptırma, çarpıtma, değiştirme, bozma, bozulma anlamına gelir.
5. Hz. Yusuf ,Hz. Yakub’un (a.s.) on iki oğlundan biridir. Onun hayatını anlatan kıssa Kur’an-ı Kerim’de “kıssaların en güzeli” olarak nitelenir.

D. Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.
Cevap:

1. ( D ) İslam dini neslin korunması için Müslümanları evliliğe teşvik etmiştir.
2. ( Y ) Dinin gayesi sadece dünya mutluluğunu sağlamaktır.
3. ( D ) Asr suresi adını birinci ayette geçen “asr” kelimesinden alır.
4. ( D ) Din, Allah’a (c.c.) kulluk etmeyi ve insanlara saygılı olmayı ister.
5. ( Y ) İslam’a göre herkes kendi imkânına göre mülk edinme hakkına sahip değildir.
6. ( D ) İslam dini, insanın akıl sağlığına zarar veren şeylerden uzak durulmasını istemiştir.
7. ( Y ) Hz. Yusuf (a.s.) kardeşlerinin kendisine yaptığı kötülükleri affetmemiştir.
8. ( D ) Hz. Yusuf (a.s.), Allah’ın (c.c.) kendisine bildirmesi sayesinde rüyaları yorumlayabiliyordu.
9. ( Y ) Helal kazanç elde edilen yollardan biri de rüşvettir.
10. ( D ) İslam’ın aslından olmayan, dine sonradan giren ve din gibi algılanan hususlara hurafe denir.

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir