8. Sınıf Meb Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 70 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar

8. Sınıf Meb Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 70 Cevabı
Soru
A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

1. Osmanlı Devleti……….Mondros… ..Ateşkes Antlaşması’nı imzalayarak I. Dünya Savaşı’ndan
çekilmiştir.
2. Çukurova bölgesini Ermenilere ve Fransızlara karşı korumak için………..Kilikyalılar..…………………….Cemiyeti
kurulmuştur.
3. Millî cemiyetler, Sivas Kongresi’nde…………..Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk…..………………..Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir.
4. Büyük Millet Meclisine karşı çıkarılan ayaklanmaları bastırmak için…...Hıyanet-i Vataniye,… Kanunu
çıkarılmıştır.
5. I. Dünya Savaşı’nda, İngiltere’nin sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmek için……..Kanal………………….
Cephesi açılmıştır.

B. Aşağıdaki soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız.
Soru:
I. Dünya Savaşı’nın çıkmasında etkili olan temel neden nedir?
Cevap:

 I. Dünya Savaşı, 28 Temmuz 1914 tarihinde başlayan ve 11 Kasım 1918 tarihinde sona eren Avrupa merkezli küresel bir savaştır. 1. Dünya Savaşı’nın çıkmasından etkili olan temel sebep ise “Ham madde ve sömürge arayışı”dır. Bunun yanı sıra savaşın ortaya çıkmasında şu sebepler de etkilidir:

 • İngiltere ve Almanya arasında olan ekonomik rekabet.
 • Silahlanma yarışının giderek hızlanması.
 • Fransız ihtilalinin getirdiği milletçilik akımının çok etkili olması.
 • Fransızların Alsos-Loren bölgesini Almanlardan tekrar almak istemesi.
 • Devletler arasında olan bloklaşma.
 • Avusturya’nın ve Rusya’nın balkanlar üzerinde olan çıkar çatışmaları.
 • Siyasi birliğini geç tamamlayan Almanya ve İtalya Devleti’nin  siyasi dengeleri değiştirmesi.
Soru:
Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girme nedenleri nelerdir?
Cevap:

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girme girme nedenleri şu şekildedir:

 • Osmanlı Devleti eski gücünü yeniden kazanmak için çeşitli hayallere sürüklenmiştir.
 • Osmanlı devletinin son dönemlerde kaybettiği toprakları geri almayk istemesi,
 • Osmanlı Devleti’nin siyasi yalnızlıktan kurtulmak istemesi,
 • İttihat ve Terakki Cemiyetinin Alman hayranlığının çok fazla olması ve Alman himayesindr ülkenin daha da gelişebileceğinin düşünülmesi,
 • Kapitülasyonlar ve dış borçlar nedeniyle İngilizlerin ve Fransızların baskılarının daha da artması,
 • Almanya ile Osmanlı Devleti arasında 2 Ağustos 1941 tarihinde  gizli bir antlaşma imzalanması,
 • Enver Paşa’nın Osmanlı halkını bir bayrak altında toplamak için Turan İmparatorluğu kurma düşüncesini  barındırması,
 • Almanya’nın Birinci Dünya savaşından galip olarak çıkacağına inanılması,
 • Yunanlıların yıllardır gerçekleştirmek istediği “Megali İdea” fikirlerini tamamen yok etmek,
 • Osmanlı Devletinin Almanya ile gizli bir şekilde ittifak antlaşması yapmış olması,
 • Rusların, İngilizlerin ve Fransızların sömürgeleri olan Türk ve İslam ülkelerinin bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuşturulacağı fikridir.
Soru:
İtilaf Devletleri Çanakkale Boğazı’nı niçin ele geçirmek istemişlerdir? Açıklayınız.
Cevap: 

Birinci Dünya Savaşı tarihin en büyük ve en kanlı savaşlarından biriydi. Çünkü silah endüstrisinde en son teknoloji silahların kullanılması çok sayıda kişinin yaşamını kaybetmesine yol açmıştır. Osmanlı Devleti’nin de savaşa katılması ile düşman devletleri gözünü İstanbul’a çevirmiştir. İtilaf Devletleri, İstanbul’u ele geçirip Osmanlı Devleti’ni saf dışı bırakma amacıyla Çanakkale Boğazı’na hücum etmiştir. Çanakkale Cephesi’nin açılmasından sonra boğaz üzerinde karada olan birliklerin avantaj oluşturulmasıyla zor olan bir mücadele Osmanlı Devleti’nin lehine sonuçlanmıştır.  Bu şekilde düşman Osmanlı Devleti’nin eski gücüne hala sahip olduğunu görmüş ve ilk yenilgisini alarak savaştaki en büyük darbelerden birini yemiştir.

Soru:
Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra başlayan işgallere halkın tepkisi ne olmuştur?
Cevap:  

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından sonra savaşın sona erdiğinin iddiası Anadolu’nun yeniden işgal edilmek istemesinin önüne geçememiştir. Bundan dolayı Anadolu halkı Anadolu’da gerçekleştirilmek istenen işgallere karşı varını yoğunu ortaya koymak istemiştir. Ateşkes antlaşmasından sonra başlayan işgallere karşı Anadolu halkı savaş sonrası geriye kalan insanların çoğunlukla kadın ve çocuklar olması sebebiyle onların da yardımını alıp Kuvay-ı Milliye Birlikleri oluşturmaya başlamışlardır. Anadolu’nun her yerinde oluşturulan bu birlikler işgallere karşı düzenli bir ordu kurulana kadar önleyici bir güç olmuştur. Milli Mücadele yılları bu şekilde başlamış ve insanlar vatanı savunmak için canla başla mücadele edip bütün varlıklarını ortaya koymuşlardır.

Soru:
Amasya Görüşmelerinin Millî Mücadele açısından önemi nedir?
Cevap: 

Milli Mücadele’nin başlaması özellikle Anadolu için bir dönüm noktası olmuştur. Her ne kadar daha önce başladığı ortaya konsa da Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkıp Amasya şehrinde görüşmeler yapması da genelgenin yayınlanması ile birlikte en önemli dönüm noktalarından biri haline gelmiştir. Amasya Görüşmelerinin Milli Mücadele açısından önemi, genelge ile bütün millete haber verilmesi, kongrelerin düzenlenme aşamasına geçilmesi, milli bir birlik ve beraberliğin oluşması, toplum içerisinde düşmana karşı milli şuur ve birliğin oluşması şeklinde etkilere sebep olmasıdır. Böylece Milli Mücadele daha kolay ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Bu en önemli zaferlerin kazanılması için de uygun bir zemin oluşturmuştur.

Soru:
I. Dünya Savaşı’nın sonuçları nelerdir?
Cevap:
1. Dünya Savaşının Sonuçları şu şekildedir:
 • Savaştan en karlı devlet İngiltere çıkmıştır. Böylece Avrupa’nın en güçlü devleti olmuştur.
 • Fransa, Almanya’nın etkisinden kurtulup ikinci olan güçlü devlet haline gelmiştir.
 • İtalya, Avusturya’dan toprak almıl ve Oniki Adalar’a hakim olmuştur.
 • Rus, Alman, Avusturya-Macaristan ve Osmanlı imparatorlukları yıkılmış ve yeni milli devletler kurulmuştur.
 • Litvanya, Letonya, Estonya, Finlandiya, Yugoslavya, Çekoslovakya, Polonya, Macaristan, SSCB gibi yeni devletler kurulmuştur.
 • Avrupa’da denge boşluğu ortaya çıkmıştır.
 • Yenilen devletlerde rejim değişikliği yaşanmıştır.
 • Dünya’daki barışını sağlamak adına merkezi Cenevre’de olan Milletler Cemiyeti kurulmuştur.
 • Sömürgeciliğin yerini manda ve himaye almıştır.
 • Sınırlar çizilirken “milliyetçilik” ilkesi dikkati alınmadığı için “azınlıklar” meselesi ortaya çıkmıştır.
 • I. Dünya Savaşı’nı bitiren bu antlaşmalar, II. Dünya Savaşı’nın zeminini hazırlamıştır.

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir