8. Sınıf Meb Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 71 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar

8. Sınıf Meb Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 71 Cevabı
Soru1
Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin taarruz cephelerinden biridir?

A) Çanakkale

B) Hicaz

C) Irak

D) Kafkas

Cevap:

D) Kafkas

Soru:2
Mustafa Kemal’in “Anafartalar Kahramanı” unvanını aldığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Galiçya

B) Kanal

C) Çanakkale

D) Filistin

Cevap:

C) Çanakkale

Soru:3
Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni kendi yanında savaşa sokmak istemesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A) Yeni cepheler açarak üzerindeki baskıyı azaltmak
B) Osmanlı Devleti’nin jeopolitik konumundan yararlanmak
C) Osmanlı Devleti’nin ekonomik gücünden yararlanmak
D) Osmanlı padişahının dinî gücünden yararlanmak

Cevap:

C) Osmanlı Devleti’nin ekonomik gücünden yararlanmak

Soru:4
Misakımillî kararları arasında yer alan
“Siyasi, mali ve adli gelişmemizi engelleyen her türlü sınırlamalar kaldırılmalıdır.” maddesi ile aşağıdakilerden hangisine tepki gösterilmiştir?

A) Ordunun terhis edilmesine
B) Kapitülasyonlara
C) Azınlık okullarına
D) Damat Ferit Hükümetine

Cevap:

B) Kapitülasyonlara

Soru:5
Mustafa Kemal’in 24 Nisan 1920’de Meclise sunduğu önergede “Meclisin üstünde güç yoktur.” hükmü yer almıştir.
Bu hüküm aşağıdaki kavramlardan en çok hangisiyle ilişkilidir?

A) Ulusal egemenlik
B) Millî ekonomi
C) Milliyetçilik
D) Tam bağımsızlık

Cevap:

A) Ulusal egemenlik

6. İtilaf Devletleri, I. Dünya Savaşı’nın ardından Anadolu’da yaşayan azınlıkları maddi ve manevi olarak desteklemişlerdir.
İtilaf Devletleri bu girişimleri ile daha çok aşağıdakilerden hangisini amaçlamışlardır?

A) Azınlıkların haklarını korumayı
B) Anadolu’nun işgaline zemin hazırlamayı
C) Demokratik yönetim sistemi oluşturmayı
D) Dünya barışını korumayı

Cevap:

B) Anadolu’nun işgaline zemin hazırlamayı

7. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletlerinin Çanakkale Cephesi’ni açma amaçlarından biri değildir?

A) Halifenin gücünden yararlanmak
B) Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak
C) Rusya’ya yardım göndermek
D) Savaşı kısa sürede bitirmek

Cevap:

 A) Halifenin gücünden yararlanmak

8. Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi’nde Osmanlı Mebusan Meclisinin açılması yönünde kararlar alınmıştir.
Bu kararlar, Millî Mücadele yıllarında aşağı- dakilerden hangisine önem verildiğinin bir göstergesidir?

A) Temsil Heyetine
B) İttifak Devletlerine
C) Osmanlı Hükümetine
D) Millî iradeye

Cevap:

D) Millî iradeye

9. “Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra
başlayan işgaller karşısında bağımsız yaşayamayacağımıza inanan bazı insanlar kendi aralarında cemiyetler kurmuşlardı. Wilson Prensipleri Cemiyeti bunlardan biriydi. Bu cemiyetin üyeleri………………..fikrini savunuyorlardı.”

Yukarıdaki cümlede anlam bütünlüğünün sağlanabilmesi için boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekir?

A) Topyekûn direniş

B) Manda ve himaye

C) Bölgesel direniş

D) Ya istiklal ya ölüm

Cevap:

B) Manda ve himaye

 

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir