8. Sınıf Nev Kitap Din Kültürü Sayfa 81-82-85 Cevapları

8. Sınıf Nev Kitap Din Kültürü Sayfa 81 Cevabı

Üsve-i hasane, sıdk, emanet, istişare ve azim kavramlarının anlamları bulunuz.

Cevap:

Üsve-i Hasane : Güzel ahlak. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), bütün dünyaya bir örnek kişi olarak gönderilmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), bir hadisi şerifinde şöyle buyurmaktadır:

“Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.”

Peygamber Efendimiz her bakımdan ahlaklı ve dürüst bir insandı.
Sıddık  : Peygamberlerin doğru sözlü olmasına verilen özel bir isimdir.
İstişare : Bir konuda birileriyle fikir alışverişinde bulunmak anlamına gelir.  Peygamberlerin özelliklerinden biri de istişare etmektir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) istişarede rahmet vardır demiştir. Bundan dolayı bir konu hakkında önce istişare edip sonra yapmalıyız.
Azim  : Gayretli olmak, kararlı olmak gibi anlamlara gelir. Bir iş yapacağımız zaman gayretli ve kararlı olmalıyız . O azim çok görülür. Duayı ve ibadeti her zaman azimle yapmalıyız.

Emanet: Güvenilir olmaktır. Bu, peygamberlerin sıfatlarından biridir. Her zaman ve her yerde güvenilir olmak anlamına gelmektedir. Allah-u Teala’nın vahyi gibi değerli şeyi korumakla görevlendirilmiş olan peygamberler her durumda güvenilir olmayı başarmışlardır. Hz. Muhammed (s.a.v.) güvenilir olduğu için El Emin olarak lakaplandırılmıştır.

8. Sınıf Nev Kitap Din Kültürü Sayfa 82 Cevabı

Doğru ve güvenilir olmak ne demektir?

Cevap:

Doğruluk; lugatta, “doğru olma hali, dürüstlük, sadâkat, hak, hidâyet, istikamet” gibi bazı anlamlara gelmektedir. Terim anlamı ise, “Allah’ın emrine uygun bir yol takip etmek ve insanların haklarına riâyet etmek”tir.

Ne olursa olsun her zaman doğru yoldan ayrılmamalıyız. Her müslümın doğru olması gerekir.

Güvenilir olabilmek için emanete iyi bir şekilde sahip çıkmak, bize söylenen sırrı söylememek, arkadaşlarımızı  mağdur etmemek gerekir.

Güvenilir olan bir kişi asla emanete hıyanet etmez, her daim onu korur ve kollar.

8. Sınıf Nev Kitap Din Kültürü Sayfa 85 Cevabı

Çevrenizdeki insanların güvenini kaybetmemek için nelere özen göstermek gerekir?

Cevap:

Güven, bir kişiye karşı kuşku duymadan, çekingenlik göstermeden bağlanma duygusuna verilen isimdir.

İnsanların güvenini kaybetmemek için şunları yapmalıyız:

  • İnsanlarla iyi geçinen, uyumlu ve halim kişiler olmalıyız,
  • Yalan söylememeliyiz.
  • Bize emanet edilen  herhangi bir eşyaya veya kişiye sahip çıkmalıyız.
  • Güzel ahlak dasahi bir insan olmak için çaba harcamalıyız.
  • İnsanlara iftira atmak gibi olumsuz olan davranışları sergilememeliyiz.

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.