8. Sınıf Nev Kitap Din Kültürü Sayfa 96-103-104 Cevapları

8. Sınıf Nev Kitap Din Kültürü Sayfa 96 Cevabı

Hz. Muhammed’in davasındaki cesareti ve kararlılığını nasıl örnek alabiliriz.

Cevap:

Peygamber Efendimiz çok cesur bir kişiydi. O (s.a.v.), tebliğ görevini yerine getirirken her türlü baskı, eziyet ve tehdite karşı cesaretle karşı koymuş ve hiçbir zaman davasından vazgeçmemiştir. Peygamber Efendimiz, hiçbir baskıya boyun eğmemiş ve Allah’tan başka kimseden olsun korkmamıştır.

Bizler de böyle cesur ve kararlı olmalıyız. Peygamber Efendimiz’in cesur ve kararlılığını hepimiz örnek almalıyız.

8. Sınıf Nev Kitap Din Kültürü Sayfa 103 Cevabı

Kureyş suresi hakkında neler biliyorsunuz?

Cevap:

Kureyş suresi Kur’an-ı Kerim’de yer 106. suredir. Dört ayetten oluşmaktadır. Bu dure Mekke döneminde inmiştir. Adını ilk ayetinde geçen Kureyş kelimesinden almaktadır. Kureyş suresi namazda Fatiha suresinden sonra okunan kısa surelerden bir tanesidir.

KUREYŞ SURESİ OKUNUŞU ŞU ŞEKİLDEDİR:

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Li’î lâfi Kurayş’in
2- Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf
3- Felya’büdû rabbe hâzelbeyt
4- Ellezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf

KUREYŞ SURESİ ANLAMI İSE ŞU ŞEKİLDEDİR:

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1- Kureyş’e imkan sağlandığı için,
2- Kışın ve yazın yolculuk etme imkanı sağlandığı için,
3- Hiç olmazsa onun için bu Beyt’in (Kabe’nin) Rabbine kulluk etsinler!
4- Ki kendilerini açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı.

8. Sınıf Nev Kitap Din Kültürü Sayfa 104 Cevabı

Kureyş suresinde hangi mesajlar verilmektedir?

Cevap:

Kureyş suresinde her ne kadar Mekkelilere hitap edilse de bu hitap tüm insanlara yapılmıştır. Kureyş Suresinde Allah’ın bizlere vermiş olduğu nimetlere şükretmek ve bundan dolayı O’na ibadet etmek vurgulanmıştır.

Kureyş Suresinde Allah’ın Mekke’de yaşayan Kureyş kabilesi mensuplarına verdiği emniyet, zenginlik ve istikrar gibi nimetlerden bahsedilmektedir. Ayrıca  onlardan bu nimetleri veren Allah’a şükretmeleri istenmektedir. Surede verilen mesaj, Allah-u Teala’nın verdiği nimetlere  şükretmek ve onun emirlerine  her zaman uymaktır.

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz.

DİN içinde yayınlandı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.