8. Sınıf Nev Kitap Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3. Ünite Bilgilerimizi Ölçelim Sayfa 78, 79, 80 Cevapları

8. Sınıf Nev Kitap Din Kültürü 3. Ünite Bilgilerimizi Ölçelim Cevapları

8. Sınıf Nev Kitap Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3. Ünite Bilgilerimizi Ölçelim Sayfa 78, 79, 80 Soruları ve Cevapları

3. ÜNİTE BİLGİLERİMİZİ ÖLÇELİM

A- Aşağıdaki soruları cevaplayınız

1- Din, birey ve toplum arasında nasıl bir ilişki vardır, açıklayınız 

Cevap:

Bir birey dininin gerekliliklerini yerine getirdiği zaman  Allah tarafından dini sorumluluklarını yerine getirdiği için bazı yararlı niteliklere sahip olur. İslam dini de dahil olmak üzere her din bireyin kötü şeylerden uzak durmasını, iyi şeyler yapmasını, ahlaklı olmasını, toplum ile uyum içinde yaşayarak sosyal olmasını sağlar. Her ne kadar İslam dininin dışındaki dinleri artık hükümsüz sayanlar olsa da, diğer iki dine tabi olan kişiler de vardır.

2- Dinin temel amacı nedir? Belirtiniz 

Cevap:

Dinin amacı insanları mutlu etmek ve güzel şeylere yönlendirmektir. Din, akıl sahibi olab kişileri, kendi tercihleri ile hayırlı olan şeylere götüren ilahi prensipler bütünüdür.

Dinin amacı; insanları her zaman iyiye, güzele ve hayra sevk ederek onları hem dünyada hem de ahirette mutlu kılmaktır.

3- İslam dini can, akıl, mal, nesil ve din emniyetine niçin önem verir? Belirtiniz 

Cevap:

İslam dini insanın canını, malını ve neslini korumakta ve müdahalesi halinde çok  büyük günah olacağını  bildirmiştir. Bir insan aklını kullanarak kötü işleri yapmamalıdır. Din, Kur’an-ı Kerim’deki ayetlerde de geçtiği gibi Allah-u Teala tarafından korunmaktadır. Kur’an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin hadisleri incelendiği zaman görülecektir ki; İslam Dininde hükümler beş gayeyle konulmuştur. Hükümlerde, kulların mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için şu beş şey hedef tutulmuştur:

 • Canın Muhafazası,
 • Malın Muhafazası,
 • Dinin Muhafazası,
 • Aklın Muhafazası,
 • Neslin Muhafazası

4- Hz. Yusuf’un (a.s.) hayatından çıkarılabilecek temel değerler nelerdir? Belirtiniz. 

Cevap:

Hz Yusuf’un hayatından çıkarabileceğimiz temel değerler şu şekildedir:

 • Allah’a her zaman tevekkül etmeliyiz,
 • Bize kötü davranan kişilere iyilik yapmalıyız,
 • Her türlü şeyden Allah’a sığınmalıyız,
 • Sıkıntılara karşı sabırlı olmalıyız,
 • Her zaman affedici olmalıyız.

5- Asr suresinden çıkarılabilecek mesajlar nelerdir? Belirtiniz. 

Cevap:

Asr suresinde daha çok şu konulara dikkat çekilmektedir:

 • Sabrı tavsiye etmek,
 • İyi işler yapmak,
 • Hakkı tavsiye etmek,
 • Samimi bir şekilde iman etmek,
 • Allah-u Teala’nın yasakladığı şeylerden kaçınmak,
 • Din, akıl ve vicdanın emrettiklerini yerine getirmek .

B-  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerleri uygun kavramlarla tamamlayınız

Cevap:

1- Din 2- birey 3- toplum 4- akıl 5- nesil

C- Aşağıdaki sorulardan her biri için dört cevap seçeneği verilmiştir. Seçeneklerden yalnızca biri doğrudur. Doğru seçeneği bularak işaretleyiniz.

1- A

2- D

3- C

4- C

5- D

Ç- Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız

1- D

2- D

3- D

4- D

5- Y

6- D

7- Y

8- Y

9- D

10- Y

D- Defterinize “İslam ve Temel Hak ve Özgürlükler konulu bir kompoziyon yazınız. 

Cevap:

İslam dini kolaylıklar ve özgürlük dinidir. Bunların hepsini Peygamber Efendimiz’in davranışlarında ve Kur’an-ı Kerim’de görmek mümkündür.
Dinimizde zorlama yoktur. Herkes din konusunda özgürdür. Dinimizce bunların hepsine saygı gösterilmiştir. Temel hak ve özgürlükler ise İslam dinine göre kutsal ve dokunulmazdır. İnsanların huzur ve güven içerisinde yaşamaları için bu hakların korunması gerekir. Bu haklar çiğnendiği zaman ya da sorumsuzca sınırlandırıldığı zaman toplumda mutlu ve huzurlu yaşamak mümkün olmaz.
Bundan dolayı huzurlu ve sağlıklı bir toplum için dinimizin kutsal saydığı tüm değerlere hepimiz sahip çıkmalıyız. Her insanın hakkına ve fikirlerine saygı göstermeliyiz.
Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz.

 

DİN içinde yayınlandı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir