8. Sınıf Nev Kitap Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4. Ünite Bilgilerimizi Ölçelim Sayfa 105, 106, 107, 108 Cevapları

8. Sınıf Nev Kitap Din Kültürü Ders Kitabı 4. Ünite Bilgilerimizi Ölçelim Cevapları

8. Sınıf Nev Kitap Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4. Ünite Bilgilerimizi Ölçelim Sayfa 105, 106, 107, 108 Soruları ve Cevapları

4. ÜNİTE BİLGİLERİMİZİ ÖLÇELİM

A- Aşağıdaki soruları cevaplayınız

1- Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile diğer peygamberlerin  özellikleri arasında nasıl bir ilişki vardır? Belirtiniz.

Cevap:

Hz. Muhammed (s.a.v.) doğru ve güvenilir bir kişiydi. Genel olarak bütün peygamberler doğru ve güvenilir kişilerdir. Peygamber Efendimiz, çok güvenilir olduğu için ona Muhammedül Emin denilmiştir. Diğer peygamberler de güvenilir olmasına rağmen onlar böyle bir isim almamışlardır.

2- Cesaret ve kararlılığın Hz Muhammed’in (s.a.v.) davetinin başarısındaki yeri ve önemi nedir? Açıklayınız.

Cevap:

Hz. Muhammed (s.a.v.), İslam’ı tebliğ ettiği yıllarda yaşanan kötü olaylara rağmen asla vazgeçmemiştir. Bu onun ne kadar cesaretli olduğunu açık bir örneğidir. Ayrıca bu yaptığı davranışlar onun kararlı olduğunu da gösterir. Hz. Muhammed (s.a.v.) İslam’ı yayana kadar her zaman çok cesur ve kararlı davranmıştır .

3- Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyeti ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız.

Cevap:

Peygamber Efendimiz hakkı gözetmede çok hassas olmuştur. O bu konuda bizlere örnektir. Bununla ilgili şu şekilde bir örnek verebiliriz:

Kabe taşı olan Hacer-ül Esvedi her kabile taşımak istiyordu. Bu iş o kadar uzun bir hal aldı ki neredeyse kan davasına dönüşecekti.  Daha sonra insanlar Kabe’ye ilk kim girerse onu hakem seçelim demişlerdir. Kabe’ye ilk gelen kişi Peygamber Efendimiz olmuştur. O da hırkasını çıkarıp taşın üzerine koymuş her ucundan kabileden bir  kişinin tutmasını söylemiştir. Bu şekilde hak yenmeden sorun çözülmüştür.

4- Hz. Muhammed’in (s.a.v.) örnek kişiliğinin bizim için önemi nedir? Belirtiniz. 

Cevap:

Hz. Muhammed’in örnek kişiliği hepimiz için çok önemlidir. Bizler onun davranışlarını örnek alarak onun yolundan gitmeliyiz. Bu şekilde davranırsak bizler de iyi insanlar olabiliriz. O (s.a.v.), evrensel bir kişi olduğu için onun davranışları herkese örnektir. Peygamber Efendimiz, asla kimsenin gönlünü kırmaz ve kimseyi hor görmezdi.  En küçük nimetlere bile saygı gösterirdi. Kendi şahsı için asla kızmaz ve öç almazdı.

5- Kureyş suresinden çıkarılabilecek mesajlar nelerdir? Belirtiniz.

Cevap:

Bu sure Allahu Teala’nın Mekke halkına verdiği büyük nimetlerden bahsetmektedir. Yüce Allah Kureyşe birçok nimet arasından iki büyük nimet ihsan etmiştir. Bunlar istikrar ve emniyet ile zenginlik ve bolluk nimetleridir.

Bu sureden korkulardan emin olma nimeti çıkarabiliriz. Fil sahiplerinin helak edilip Mekke’den uzaklaştırılmaları onları aynı zamanda kendi küfürlerden dolayı helak etmiştir. Bu durum Allahu Teala’yı gözetme ve koruması olmasa meydana gelmesi kesin olan büyük bir tehlikeydi.

B-  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerleri uygun kavramlarla tamamlayınız.

Cevap:

1- istişare 2- cesaret 3- azim 4- adalet 5- üsve-i hasane

C- Aşağıdaki sorulardan her biri için dört cevap seçeneği verilmiştir. Seçeneklerden yalnızca biri doğrudur. Doğru seçeneği bularak işaretleyiniz.

1- B

2- C

3- A

4- B

5- D

Ç- Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız

1- D

2- Y

3- D

4- Y

5- D

6- Y

7- D

8- D

9- D

10- D

D- Hz. Muhammed’in örnek davranışları aşağıdaki bulmacada sağdan sola soldan sağa yukarıdan aşağıya aşağıdan yukarıya olacakşekilde yerleştirilmiştir. Bu örnek davranışları bulmacada bularak işaretleyiniz.

 

E- Defterinize “Hz. Muhammed’in (s.a.v.) örnek ahlakı konulu bir kompoziyon yazınız. 

Cevap:

Hz. Muhammed (s.a.v.), ahlakı  ile herkese örnek olan bir kişiydi. O, ahlakı ile öne çıkan peygamberlerden bir kişiydi. Asla ben Peygamberim diye üstünlük taslama, ona onca eziyet eden kişilere dahi kötü söz söylemezdi. Bu onun ne kadar güzel ahlaklı bir insan olduğunun bir göstergesidir. Onun ahlakını herkes örnek almalıdır. Çünkü Peygamber Efendimiz herkese karşı çok saygılı davranırdı. Kendinden küçük kişilere bile saygısı vardı. Peygamber Efendimiz hiç kimseye kötü bir söz söylemez kimsenin canını bilerek yakmazdı.

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz.

DİN içinde yayınlandı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.