8. Sınıf Nev Kitap İnkılap Tarihi Sayfa 117-118-119 Cevapları

8. Sınıf Nev Kitap İnkılap Tarihi Sayfa 117 Cevabı

Bir şehrin başkent olması için ne gibi özellikler taşıması gerektiğini araştırınız.

Cevap:

Bir şehrin başkent olabilmesi için bazı nedenler vardır. Bu nedenler, şehrin tarihi, coğrafi, sosyal ve kültürel özellikleri bakımından ortaya çıkmaktadır. Bir şehrin başkent olmasında tarihi,  güvenliğinin sağlanması ve stratejik noktalara yakınlığı da çok önemlidir. Başkentlerin özellikleri tarihi dokusu ile öne çıkmaları, kültürel farklılıklarıyla öne çıkması, coğrafyasının verimliliği, jeopolitik önemi ile öne çıkması şeklinde sayılabilir. Bu şekilde bir ülkeye yakışan bir başkent olur. Ülkenin kritik noktalarına ulaşım ve iletişim bakımından bir engeli olmayan bir şehrin de başkent yapılması gerekir. Ayrıca bazı şehirlerin psikolojik anlamda toplum hafızasında özel bir yeri olduğu için başkent yapılmaları doğru karşılanabilir.

Cumhuriyet yönetiminin özellikleri hakkında bir araştırma yapınız.

Cevap:

Cumhuriyet yönetiminin özellikleri şöyledir:

  • Halkın egemenliğine dayanan bir yönetim biçimidir.
  • Hukukun üstünlüğüne dayanmaktadır.
  • Halkın seçme ve seçilme hakkı olur.
  • Çoğullukçu sistemler ile uyum içinde olur.
  • Halk, bir meclis ve hükümet kurma yetkisi verebilir.
  • Halk, cumhurbaşkanını kendi seçebilir.

8. Sınıf Nev Kitap İnkılap Tarihi Sayfa 118 Cevabı

Cumhuriyetin ilanı ile yönetim alanında nelerin değiştiğine yönelik aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Meclis Başkanı başka hangi görevi de yürütüyordu?

Cevap:

Bu sistemle birlikte meclis başkanı aynı zamanda devlet başkanlığı görevini de yürütüyordu.

Hükümeti kurmakla kim görevlidir?

Cevap:

Hükümeti kurmakla mecliste yer alan milletvekilleri arasından Cumhurbaşkanı seçmekteydi.

Bakanları kim seçer?

Cevap:

Bakanları  mi seçer .

Bakanlar nasıl seçiliyorlardı?

Cevap:

Bakanlar, mecliste yer alan milletvekilleri arasından seçiliyorlardı.

Cumhurbaşkanı nasıl seçilir?

Cevap:

Cumhurbaşkanı, mecliste yapılan oylama sonucunda oy çokluğuna sahip milletvekili olarak seçilir.

8. Sınıf Nev Kitap İnkılap Tarihi Sayfa 119 Cevabı

Halifelik kurumunun oluşumu nasıldır

Cevap:

Halifelik kurumu, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.)’ın vefatından sonra Hazreti Ebubekir (r.a.)’ın halefi olmasıyla birlikte başlamıştır. Ardından dört halife dönemi yaşanmıştır. Abbasiler, Emeviler, ve Osmanlılar yoluyla 1924 yılına kadar bu şekilde devam etmiştir. Halifelik kurumu bütün Müslümanları bir arada tutan çok önemli bir kurumdur.

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.