8. Sınıf Nev Kitap İnkılap Tarihi Sayfa 132-134-135 Cevapları

8. Sınıf Nev Kitap İnkılap Tarihi Sayfa 132 Cevabı

Osmanlı Devleti döneminde toplumun giyim şekli nasıldı?

Cevap:

Osmanlı Devleti döneminde sosyal ve kültürel hayat din eksenli olarak geliştiği için insanların günlük yaşamlarında seçtikleri kıyafetler de dine uygun olmasına özen gösterilen kıyafetler olarak bilinmektedir.

Osmanlı Devleti döneminde kişiler entari, cübbe , sarık, şalvar, takke, ferace fes ve çarşaf gibi çeşitli dış kıyafetler giyerlerdi. Evlerde ise takke takmak, entari, robadan elbise, başörtüsü takmak bir örf olarak uygulanırdı. Bu dinin gerekliliği olduğu için özen gösterilirdi. Bundan dolayı Osmanlı Devleti’nde sosyal hayat kılık kıyafet yönüyle din ağırlıklı olarak gelişmekteydi.

8. Sınıf Nev Kitap İnkılap Tarihi Sayfa 134 Cevabı

Tekke, zaviye ve türbeler kapatılırken Türk büyüklerine ve âlimlere ait türbelerin kapatılmaması hakkındaki görüşlerinizi söyleyiniz.

Cevap:

Tekke ve zaviyeler dinin kötü emellere alet edilmemesi için kapatılmıştır. Bunun din ile ilgili hiçbir alakası yoktur. Bundan dolayı Türk büyük alimlerine gereken saygı verilmiştir. Fakat dini kötüye kullananlara karşı gerekli her türlü cezalar verilmiştir.

8. Sınıf Nev Kitap İnkılap Tarihi Sayfa 135 Cevabı

Ölçü ve tartı birimlerinde uluslararası sisteme geçildiğinde ülkenin ticari ilişkilerinde nasıl bir gelişme olmuştur bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Cevap:

Cumhuriyeti ilan edildikten sonra ölçü ve tartı birimlerinde uluslararası sisteme geçilmiştir. Bu da ülkenin dünyayla aynı ölçü birimlerinin kullanılmasını sağlamıştır.

Ölçü ve tartı birimlerinde uluslararası sisteme geçildiği zaman ülkenin ticari ilişkilerinde de bazı gelişmeler olmuştur. Aynı dili ve kavramları kullanmak, ticaretin kolaylaşmasını ve hızlandırmasını sağlamıştır. Ölçü ve tartının değiştirilmesi özellikle tekstil ve gıda alanında ithalat ve ihracatta bazı ekonomik gelişme ve kalkınmaların da yolunu açmıştır.

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.