8. Sınıf Nev Kitap İnkılap Tarihi Sayfa 137-138-140 Cevapları

8. Sınıf Nev Kitap İnkılap Tarihi Sayfa 137 Cevabı

Atatürk’ün Türk kadınlarına sosyal, siyasal, spor, sanat, bilim vb. alanlarda sağladığı haklar ile ilgili bir araştırma yapınız. Günümüzde Türk kadınının gösterdiği başarılara örnek verebileceğiniz birisi var mı ?

Cevap:

1926 yılında Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte Türk kadını iş hayatında , aile ortamında , ekonomik ve kültürel alanda söz ve karar sahibi olmuştur.  Zaman geçtikçe erkeklerle aynı hakları elde etmiştir. Türk kadınları cumhuriyetle birlikte erkeklerin yaptıkları bütün görevleri yapmaya başlamışlardır. Yapılan yeni düzenlemelerle Türk kadını, günümüzde subay, mühendis, öğretmen, doktor, yargıç, gazeteci ve avukat gibi hemen her iş kolunda görev yapmaktadır. Türk kadını hem Birinci Dünya Savaşı’nda  hem de Kurtuluş Savaşı’nda erkeğiyle beraber mücadele etmiştir. Kadınlara ilk önce 3 Nisan 1930 tarihinde belediye seçimlerine katılma hakkı verildi. Daha sonra ise kadınların muhtarlık seçimlerine katılması sağlandı. Seçme ve seçilme hakkı, eğitim hakkı, kadın-erkek eşitliği, kadının aile içindeki rolü, kadının çalışma hayatına katılması gibi haklar bunların başlıcalarıdır.

Gülse Birsel

Türkiye’nin en yaratıcı kadınlarından bir tanesidir. Onu ilk kez GAG adlı reklam programında ekranda görmüştük. Asıl ç çıkışını ise Avrupa Yakası dizisi ile yaptı. Neredeyse herbir karakterinden ayrı bir dizi çıkarılabilecek Avrupa Yakası’yla Türk televizyon tarihinin en unutulmaz işlerinden bir tanesine imza atan Birsel, Yalan Dünya ile bu başarısını devam ettirmiştir. Birsel, daha sonra farklı kategorilerden markaların reklamlarında da karşımıza çıktı.

8. Sınıf Nev Kitap İnkılap Tarihi Sayfa 138 Cevabı

Cumhuriyetin ilanından önce Türkiye İktisat Kongresi’nin toplanmış olması, Atatürk’ün hangi konulara önem ve öncelik verdiğini gösterir 

Cevap:

Cumhuriyet ilanından önce cumhuriyete giden yol Milli Mücadele’de elde edilen hukuki, askeri ve siyasi zaferlerle inşa edilmiştir. Bu nedenle bazı kongreler cumhuriyetin ilanından önce gerçekleştirilmiştir. Bunlar iktisat ve eğitim kongreleri olarak bilinmektedir.

İktisat kongrelerinin daha önceden yapılarak kalkınma planlarının oluşturulması Mustafa Kemal‘in devletin bağımsızlığına ve iktisadi olarak elverişli olmasına verdiği önemi açık bir şekilde göstermektedir. Cumhuriyetin ilan edildikten sonra iktisat kongrelerinde alınan kararlar gereğince üretim gerçekleştirebilecek tarım ve sanayi kuruluşları da kurulmuştur. Bu da ülkenin daha çok gelişmesinde ve kalkınmasında etkin rol oynamıştır.

Atatürk’ün ekonomik özgürlüğe yerli sermayeye yani dolayısıyla devletçilik ilkesine bağlı kalacağına bu ilke doğrultusunda çalışmalar yürüteceğine işarettir.

Atatürk’ün ekonomi alanında söylemiş olduğu “Siyasi, askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik zaferler ile taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler kalıcı olmaz, az zamanda söner…” Atatürk’ün yukarıdaki sözünün önemini araştırınız.

Cevap:

Mustafa Kemal Atatürk, bu sözüyle ekonomik bağımsızlığın ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. Çünkü ne kadar savaşlar başarılı olsanız bile ekonomik bağımsızlığınız olmadığı takdirde sonuçta hep dışa bağımlı olarak kalırsınız. Bu da sizlerin özgür ve refah dolu bir ülke olmanızı engeller.

8. Sınıf Nev Kitap İnkılap Tarihi Sayfa 140 Cevabı

Aşağıda verilen kelime gruplarını açıklayınız.

Cevap:

Teşvik-i Sanayi Kanunu: Sanayi Teşvik Kanunu, sanayi yatırımı yapacak işletmelere muafiyet, imtiyaz ve teşvik sağlamayı amaçlayan bir yasadır. 28 Mayıs 1927 yılında çıkarılmış olan bu yasa 15 yıl süreyle yürürlükte kalmıştır. Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması Mustafa Kemal Atatürk’ün sanayi alanında yapmış olduğu bir yenilik türüdür.

MTA: MTA Genel Müdürlüğü, 1935’de  2804 Sayılı özel kanunla kurulmuş özel kanun hükümlerine tabi tüzel kişiliği olan madencilik sektörünün gelişmesi için gerekli her türlü bilgiyi üreten ve altyapı hizmetlerini de sunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı araştırmacı bir kuruluştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.