8. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Peri Bacaları Metni Sayfa 162-164-165-166-167 Cevapları

8. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Peri Bacaları Metni Sayfa 162-164-165-166-167 Cevapları

Peri Bacaları Metni Etkinlik Cevapları – 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları

8. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Sayfa 162 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Bacasız sanayi” sözünü hiç duydunuz mu? Bu söz ne anlama geliyor olabilir?

Cevap:

Evet, bacasız sanayi sözünü daha önce duymuştum. Bu söz aslında bir ülke için çok önemli olan ekonomiye can veren turizm anlamına gelir. Çünkü bir ülkede ya fabrikaların aracılığı ile ekonomi ilerler ya da turizm sayesinde çok büyük katkılar elde edilebilir. Fabrikaların bacaları mı otellerin bayrakları mı seçim ülkeyi yöneten kişilerdedir. Ya fabrika bacaları tüterek ekonomi gelişecek ya da doğaya zarar vermeden para kazanılacak.

2. Peri bacaları hakkında neler biliyorsunuz?

Cevap:

Peri bacaları, genellikle yumuşak minerallerden ve tepesi sert daha zor aşınan kayalardan oluşmaktadır. Peri Bacaları çok eski bir oluşumdur. Kapadokya’nın tarihini oluşturmaktadır. Kapadokya, Peri Bacaları oluşumundan sonra birçok medeniyet görmüştür. Bölgenin doğal binaları olan Peri Bacaları’nın içleri ilk insan yerleşiminin olduğu Paleolitik dönemde oyulmaya başlanmıştır.

8. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Sayfa 164 Cevabı

1. ETKİNLİK

Anlamı verilen sözcük ve sözcük gruplarını bulunuz. Boşluklara uygun harfleri yerleştiriniz.

Cevap:

KOYAK: Vadi.

TETİKTE DURMAK: Karşısındakinin saldırısına karşı uyanık durma.

KURŞUNİ: Koyu kül rengi, kurşun rengi.

GRANİT: Kuvars, feldspat, ortoklaz ve mika minerallerinden birleşmiş türlü renkte, billursu, çok sert bir kayaç türü.

HUNİ: Bir sıvıyı ağzı dar bir kaba aktarmak için kullanılan koni biçimindeki araç.

VAVEYLA: Çığlık.

TOY: Ziyafet.

2. ETKİNLİK

“Peri Bacaları” metni ile ilgili sorular oluşturup yanıtlarını yazınız. Hazırladığınız soruları arkadaşlarınıza yöneltiniz.

Cevap:

Soru:

Göreme hangi  şehirdedir?

Cevap:

Göreme Nevşehir’dedir.

Soru:

Yazar peri bacalarını nelere benzetiyor?

Cevap:

Yürüyen, duran, hemen kalkıp koşacakmış gibi tetikte duran, uçmaya hazırlanan, at, insan, kuş, fil ve türlü başlara benzetiyor.

Soru:

Yazar peri bacalarının biçimini nasıl tarif ediyor?

Cevap:

Yazar , “Bir gaz hunisini al, ağzı aşağı yatır. Binlerce kere büyüt huniyi, işte sana peri bacası. Başına şapka da oturtmayı unutma. ” benzetmektedir.

Soru:

Maçan’daki bacalar ormanın efsanesine göre peri bacaları aslında neymiş?

Cevap:

Peri bacaları aslında taş kesilen bir orduymuş.

8. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Sayfa 165 Cevabı

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen öznel ve nesnel ifadeleri yazınız.

Cevap:

Öznel İfadeler 

– Seyrederken bütün bunları, dünyayı unutuyorsun.– Zamanında buralar güzel bir ülkeymiş.

– Bura halkının bir tek kaygısı varmış, o da ölümden…

Nesnel İfadeler

– İkindiye doğru Mustafa’yla yola düşüp Göreme’ye geldik.– Göreme, büyücek bir koyakta…

– Bu türlü biçimlere, türlü hareketlere halk burada türlü efsaneler yaratmıştır.

4. ETKİNLİK

a) Bir ülkenin doğal güzelliklerinin turizme katkısı hakkındaki düşüncelerinizi konuşma stratejilerinden (empati kurma, tartışma…) istediğinizi kullanarak anlatınız.

Cevap:

DOĞAL GÜZELLİKLER
Bir ülkede için en önemli şey doğal güzelliklerdir. Çünkü bir ülkede turizmin gelişmesi için en önemli şey onlardır. Bir yeri istediğiniz kadar tarihi binalar ile donatın yine de doğal güzelliklerin sahip olduğu bir yer daha farklıdır. Bir ülkede doğal güzellikler ne kadar fazla ise o ülke turizm açısından o derece şanslıdır. Örneğin; ülkemizde hem yaz hem kış hem de deniz turizmi gibi zenginlikler her yıl milyonlarca turistin uğrak yerleri olmaktadır.

b) Konuşmanızı aşağıdaki formu doldurarak değerlendiriniz.

Değerlendirmeyi siz yapabilirsiniz.

8. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Sayfa 166 Cevabı

5. ETKİNLİK

Bir geziniz esnasında gördüğünüz ya da yaşadığınız ilginç olayları gözlemlerinize dayanarak yazınız. Yazınıza uygun bir başlık koyunuz.

Cevap:

TİTREYEN GÖL EFSANESİ

Titreyen göl ülkemizde Antalya’nın Manavgat ilçesinde  bulunmaktadır.  Göl gerçekten bakıldığı zaman aynı bir titreme görüntüsünü ortaya koyduğu için titreyen göl adı ile anılmaya başlanmıştır.

Bir rivayete göre, gölün kenarında yaşayan ve kuşları besleyen yaşlı bir balıkçı orada oturmaktadır. Kuşlar yaşlı balıkçıyı gölün kenarında gördükleri zaman kanatlarını çırparak ona doğru gelirdi. Bir gün bu gölde avlanan avcılar su üstünde yer alan ördekleri vurur. Yaşlı balıkçı bu durum karşısında avcıların üzerine yürür ve onları avlanmaktan vazgeçirmeye çalışır. Avcılar ise yaşlı adamı iter ve su üstündeki vurdukları ördekleri oradan almaya çalışır. Bu sırada diğer ördekler ise hep beraber havalanarak kanatlarıyla bir hortum oluşturur ve avcıları kaçırırlar. Bu olaydan sonra göl her zaman titremeye başlar. Bu titremeye ise yöre halkı, kuşlar yaşlı balıkçıya ağlıyor şeklinde  yorum yaparlar

 

8. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Sayfa 167 Cevabı

6. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümleleri ögelerine ayırınız.

Cevap:

Bacalar ormanı alabildiğine uzuyor.

Uzuyor: yüklem
Bacalar ormanı: özne
alabildiğine: zarf tümleci

Seyrederken dünyayı unutuyorsun.

unutuyorsun: yüklem
sen: gizli özne
seyrederken: zarf tümleci
dünyayı: belirtili nesne

Şapka gibi başında kalmış.

kalmış: yüklem
o: gizli özne
şapka gibi: zarf tümleci
başında: dolaylı tümleç

Tepeye gelenleri seyrederlermiş.

seyrederlermiş: yüklem
onlar: gizli özne
tepeye gelenleri: belirtili nesne

b)

Cevap:

Yeşil renkli kutudaki cümlelerin fiilleri nesne alıyor.

Sarı renkli kutudaki cümlelerin fiilleri nesne almıyor.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki fiilleri cümle içerisinde yüklem görevinde kullanınız. Fiillerin nesne alıp alamadığını örneklerdeki gibi gösteriniz.

Cevap:

Fiil Cümle Nesnesi
Var/Yok
yarat- Halk burada türlü efsaneler yaratmış. efsaneler
koş- Sabahın erken saatlerinde koştum.
topla- Eve gelince odamı topladım. odamı
gez- Gelmişken sahili de gezdik. sahili
oku- Ders çalıştıktan sonra kitap okuyorum. kitap
otur- Parktaki bir banka oturduk.
git- Akşam sinemaya gidecekmiş.
çalış- Sabaha kadar ders çalıştı. ders
gel- Duyar duymaz yanımıza geldi.

 

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir