8. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Robinson Crusoe Issız Ada Metni Sayfa 168-169-170-171 Cevapları

8. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Robinson Crusoe Issız Ada Metni Sayfa 168-169-170-171 Cevapları

Robinson Crusoe Issız Ada Dinleme Metni Etkinlik Cevapları – 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 168 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Gemi yolculuğunda karşılaşılabilecek tehlikeler sizce nelerdir?

Cevap:

Gemi yolculuğunda dalgalardan ötürü geminin batması, hastalanma, kusma, geminin rotasının bozulma sorunu, uzun süren yolculuklarda yolcuların aç kalması gibi bazı istenmeyen durumlar yaşanabilir.

2. Sizce ıssız bir adaya düşen bir kişi hayatta kalabilmek için neler yapmalıdır?

Cevap:

Issız adaya düşen bir kişi öncelikle çevresine uyum sağlamalıdır. Çünkü zeka insanın uyum sağlayabilme yeteneğidir. Yani bir kişi hayatta kalabilmek için mutlaka bulunduğu ortama göre zekasını kullanmalıdır. Örneğin; önce adada barınmak ve yemek için bir keşif yapmalıdır. Daha sonra kendisini sıcak tutmak için bir ateş yakmayı bilmelidir.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 169 Cevabı

1. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki sözcüklerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahmininizi sözcüklerin sözlük anlamı ile karşılaştırınız.

Cevap:

Sancak: Gemilerin sağ yanına verilen isim.

Tayfa: Gemide türlü işlerde çalıştırılan sefer işçisine verilen ad.

Kamara: Gemilerde odaya verilen ad.

2. ETKİNLİK

“Robinson Crusoe” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Robinson Crusoe ne zaman, nereye gitmek için yola çıkmıştır?

Cevap:

Robinson Crusoe, 1 Eylül 1659 tarihinde Afrika’ya gitmek için yola çıkmıştır.

2. Robinson Crusoe’nin yolculuk sırasında keyfini kaçıran durum nedir? Bu durumdan sonra yolculukla ilgili düşüncesi ne olmuştur?

Cevap:

Robinson Crusoe ‘nin yolculuk sırasında keyfini kaçıran durum ekvatorun kuzeyinde gittikçe rüzgarın artmaya başlaması ve denizin köpürmeye başlamasıdır. Dalgalar devleşip rüzgar fırtına dönüştüğü için onun da keyfi kaçmıştır. O yolculuğun burada biteceğini sanmış. Keşke çiftlikte olsaydım keyif sürüyor olurdum düşüncesine kapılmıştır. Afrika’ya varamayacağını düşünmüştür

3. Robinson Crusoe batmak üzere olan gemiden nasıl kurtulmuştur? Kurtulduktan sonra yaptığı ilk şey nedir?

Cevap:

Robinson Crusoe, batmak üzere olan gemiden sandal yardımı ile kurtulmuştur. Sandalı gemiden indirip küreklere asılarak sakin bir şekilde karaya doğru gitmiştir. Bu sırada sandal alabora olmuş, o da geri kalan yolunu yüzerek gitmiştir. Karaya vardığı zaman derin bir nefes almıştır.

4. Robinson Crusoe, batmak üzere olan gemiden hangi malzemeleri almıştır ve bunları adaya nasıl taşımıştır?

Cevap:

Robinson Crusoe, kurutulmuş yiyeceklerden yemiş, giysi, araç-gereç, yiyecek ve silah çıkarmak için geminin güvertesinde bir sal yapmış ve daha sonra bu sala yiyecek, bol barut, 5 tüfek ve balta gibi eşyaları taşıyarak bunları karaya çıkarmıştır.

5. Robinson Crusoe, sizce hangi kişilik özellikleri sayesinde adada yaşamını sürdürebilmiştir?

Cevap:

Robinson Crusoe sakin kalması, mantıklı düşünebilmesi, iyi bir yüzücü olması, geleceği görebilmesi ve aklını kullanabilmesi özellikleri ile adada yaşamını sürdürebilmiştir.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 170 Cevabı

3. ETKİNLİK

“Robinson Crusoe” metnini özetleyiniz.

Cevap:

Robinson Crouse, 1 Eylül 1659 tarihinde  Afrika’ya gitmek için kiralık gemi ile on dört kişilik mürettebat ile yola çıkmıştır. İlerlediği sırada çok kuvvetli bir fırtına çıkar. Robinson Crouse ve kaptan batmakta olan gemiden sal yardımı ile kurtulurlar ve sal ile karaya doğru ilerlerken sal da batmıştır. Robinson Crouse yüzmeye çalışır ama bilincini yitirir. Kendine geldiği zaman ıssız bir adada olduğunu fark eder. Batan gemi de adanın yakınında yer almaktadır. Gemiden malzeme taşımaya başlarken yine fırtına daha çıkar. Robinson Crouse kendini kurtarır ama gemi kaybolur. Robinson Crouse bir barınak yaparak ve yakınlardan bir gemi geçmesini bekler.

4. ETKİNLİK

Yapayalnız kalan Robinson Crusoe’nin adada yaşamının nasıl olacağı ile ilgili tahminlerinizi yazınız.

Cevap:

Robinson Crusoe, adada çok sıkılacaktır. Çünkü ondan başka kimse olmadığı için ne konuşabilecek ne derdini paylaşacak birilerini bulamayacaktır. Onun hayatta kalmaktan başka bir amacı olmayacaktır.

5. ETKİNLİK

Metni tekrar dinleyerek “Robinson Crusoe” metninde düşünceyi geliştirme yollarından hangilerine yer verildiğini belirtiniz.

Cevap:

Robinson Cruise, metninde düşünceyi geliştirme yollarından betimleme, öyküleme ve sayısal verilerden yararlanma yöntemleri kullanılmıştır.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 171 Cevabı

6. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki metni okuyunuz.

Zaman Bankası

Her sabah, hesabımıza 86.400 saniye yatırılıyor ve her gece hesabımız kapatılıyor. Hayırlı bir amaç için kullanıp kullanmadığınıza bakılmaksızın her gün bu devran böyle dönüyor. Bir günden diğer güne bir saniye bile eklenemiyor.

Her sabah yeni bir hesap.

Her gece sıfırlanan ve kapatılan hesap.

O günkü hesabınızı layıkınca kullanamadıysanız bu sizin zararınıza. Geriye dönüş yok, yarından borçlanma imkânı da yok!

Gelin şimdi zamanın önemine dair yeni bir pencere açalım:

• Bir yılın değerini anlamak için sınavını veremeyen bir öğrenciye sorun.
• Bir ayın değerini anlamak için erken doğum yapmış bir anneye sorun.
• Bir haftanın değerini anlamak için haftalık bir derginin yayıncısına sorun.
• Bir günün değerini anlamak için altı çocuğunu doyurmak zorunda olan bir ameleye sorun.
• Bir saatin değerini anlamak için sevgilisiyle buluşmayı bekleyen âşığa sorun.
• Bir dakikanın değerini anlamak için trenini kaçırmış bir yolcuya sorun.
• Bir saniyenin değerini anlamak için kazadan kıl payı kurtulmuş bir kişiye sorun.
• Bir salisenin değerini anlamak içinse olimpiyatlarda gümüş madalya almış bir atlete sorun.

Derleyen: Eylül FIRAT

b) Yazarın “zamanın önemi” ile ilgili verdiği örnekleri inceleyiniz. Yukarıdaki metinden yararlanarak zamanın verimli kullanımı ile ilgili düşüncelerinizi anlatan bir konuşma yapınız.

Cevap:

Zamanın Önemi

Bu hayatta bizi yöneten en büyük güç zamandır. Zamanın ne geri dönüşü ne de telafisi vardır. Bir kişi doğduğu andan itibaren zaman yolculuğuna başlar. Herkes bilir ki bu yolculuk sona erdiği zaman artık biz de bu dünyada olmayacağız. Ama bizler bu gerçeği unutarak sanki sonsuz bir şekilde yaşayacakmış gibi düşünür ve hayatımızı bu şekilde yaşarız. Oysa bu hayatın her salisesi bizler için çok önemlidir. Bize düşen bu zamanı boşa harcamak değil dolu dolu harcamak ve güzel bir şekilde değerlendirmektir.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerin özne ve yüklemini varsa nesnesini bulunuz. Cümleleri nesne-yüklem (geçişli-geçişsiz) ilişkisi bakımından inceleyiniz. Cümlelerin özelliklerini karşısındaki bölüme yazınız.

Cevap:

Sen Augustin Burnu’ndan geçerek okyanusa açıldık. (geçişsiz)

Ü tayfayı hırçın dalgaları kaptırdık. (geçişli)

Çiftliğimde olsaydım keyifle kahvemi yudumluyordum. (Geçişli)

Kamaramdan korku ile dışarı fırladım. (geçişsiz)

Korkunç bir gürültüyle sarsıldık. (geçişsiz)

Kaptan, kurtuluş planlarımızı dinliyordu. (geçişli)

GELECEK DERSE HAZIRLIK

İlk Türk destanlarını araştırınız. Beğendiğiniz destan metnini sınıfa getiriniz.

Cevap:

İlk Türk destanları şu şekildedir:

Yaratılış Destanı – Altaylar

Şu Destanı – Sakalar

Alp Er Tunga Destanı – Sakalar

• Oğuz Kağan Destanı – Hunlar

• Attila Destanı – Hunlar

• Bozkurt Destanı – Göktürkler

• Ergenekon Destanı – Göktürkler

• Türeyiş Destanı – Uygurlar

Göç Destanı – Uygurlar

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir