Osmanlı Dönemi Padişahları

Kuruluş Dönemi ( 1299 ) Osman Bey………Fahrüddün Orhan Bey……….İhtiyarüddün I. Murat……………Hüdavendigar I.Beyazid………….Yıldır I. Mehmet………..Çelebi II. Murat………….Hayır Babası Yükselme Dönemi (1453-1579) II. Mehmet………Fatih II. Beyazıd I. Selim………..Yavuz I. Süleyman…….Kanuni II. Selim…….Sarı III. Murat Duraklama Dönemi (1579-1699) III. Murat III. Mehmet I. Ahmet I. Mustafa II. Osman……Genç IV. Murat I. İbrahim IV. Mehmet……Avcı II. Süleyman II. Ahmet…

Okumaya devam et