Aşağıdaki tabloda Türklerin İslamiyet’i kabul etmeleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanda meydana gelen değişimlerden bazıları verilmiştir. Öğrendiklerinizden yararlanarak tabloyu doldurunuz.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı Aşağıdaki tabloda Türklerin İslamiyet’i kabul etmeleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanda meydana gelen değişimlerden bazıları verilmiştir. Öğrendiklerinizden yararlanarak tabloyu doldurunuz. Cevap: İslamiyetten önceki durum Devletin başında bulunan kişiye kağan, hakan, han gibi unvanlar verilirdi. İslamiyet öncesi Türkler genel olarak göçebe bir yaşam…

Okumaya devam et

Türklerin İslamiyet’i kabul etmesi ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda ne gibi değişimler meydana gelmiştir? Bu değişimlerin Türklerin yaşamları üzerindeki etkileri nelerdir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı Türklerin İslamiyet’i kabul etmesi ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda ne gibi değişimler meydana gelmiştir? Bu değişimlerin Türklerin yaşamları üzerindeki etkileri nelerdir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap: Türkler, İslamiyet’i kabul ettikten sonra  sosyal ve kültürel hayatlarında çeşitli değişiklikler meydana gelmiştir. Türkler İslamiyeti topluluklar halinde…

Okumaya devam et

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 56-58 Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı Türklerin İslamiyet’i kabul etmesi ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda ne gibi değişimler meydana gelmiştir? Bu değişimlerin Türklerin yaşamları üzerindeki etkileri nelerdir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap: Türkler, İslamiyet’i kabul ettikten sonra  sosyal ve kültürel hayatlarında çeşitli değişiklikler meydana gelmiştir. Türkler İslamiyeti topluluklar halinde…

Okumaya devam et

Aşağıdaki tabloyu inceleyerek Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinin sebeplerini tartışınız. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı Aşağıdaki tabloyu inceleyerek Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinin sebeplerini tartışınız. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap: Türkler, İslamiyet’i dini inanışlarına ve yaşam felsefelerine daha çok benzediği için kabul etmişlerdir. Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz.  

Okumaya devam et

Türklerin İslamiyet’i kabul etmeden önce dinî inanışları nasıldı? Bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı Türklerin İslamiyet’i kabul etmeden önce dinî inanışları nasıldı? Bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap: Türkler İslamiyet’ten önce Tengri yani Gök Tanrı inancına inanıyorlardı. Türkler genellikle tek tanrı inancını taşımakla beraber, ister tek tanrılı ister çok tanrılı bir inanca sahip olsunlar, her halükarda İslamiyet ile beraber hak…

Okumaya devam et

Aşağıdaki tabloda İslamiyet’in beraberinde getirdiği değişimlerden bazıları verilmiştir. Öğrendiklerinizden yararlanarak tabloyu doldurunuz.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı Aşağıdaki tabloda İslamiyet’in beraberinde getirdiği değişimlerden bazıları verilmiştir. Öğrendiklerinizden yararlanarak tabloyu doldurunuz. Cevap: İslamiyet’ten önceki durum Arap yarımadası’nda siyasi birlik yoktu. Putperestlik inancı hakimdi. Kölelerin hiçbir hakkı yoktu. Kız çocukları ve kadınlara değer verilmiyordu. Kabile savaşları ve kan davaları yaygın bir şekilde devam ediyordu….

Okumaya devam et

Dört Halife Dönemi’nde İslamiyet neden hızla yayılmaya devam etmiştir? Bu yayılmanın hangi siyasi ve kültürel değişimleri beraberinde getirdiğini açıklayınız.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı Dört Halife Dönemi’nde İslamiyet neden hızla yayılmaya devam etmiştir? Bu yayılmanın hangi siyasi ve kültürel değişimleri beraberinde getirdiğini açıklayınız. Cevap: Dört Halife Döneminde de İslamiyet hızla yayılmaya devam etmiştir. Çünkü bu dönemde bazı fetihler olmuş ve ülke sınırları daha da genişlemiştir. İslamiyet’i Müslüman olmayan…

Okumaya devam et

İslamiyet’in yayılmaya başlaması Kureyş kabilesinin tepkisini neden çekmiştir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı İslamiyet’in yayılmaya başlaması Kureyş kabilesinin tepkisini neden çekmiştir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap: İslamiyet öncesinde Arap Yarımadası’nda siyasi bir birlik bulunmuyordu. Araplar kabileler hâlinde yaşamlarını devam ettiriyordu. Mekke şehrinin yönetimi ise Kureyş kabilesindeydi. Bu kabile şehrin siyasi ve dinî hayatını düzenlemekle görevliydi. İslamiyet’in yayılması ile…

Okumaya devam et

İslamiyet’ten önce Arap Yarımadası’nın özellikleri nelerdir? Bu özellikleri İslamiyet’e uygunluk açısından değerlendiriniz. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı İslamiyet’ten önce Arap Yarımadası’nın özellikleri nelerdir? Bu özellikleri İslamiyet’e uygunluk açısından değerlendiriniz. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap: İslamiyet’ten önce Arapların büyük bir kısmı putlara tapıyordu. Her Arap kabilesinin kendine ait olan bazı putları vardı. İslamiyet öncesinde Arap Yarımadası’nda siyasi bir birlik yoktu ve araplar kabileler…

Okumaya devam et

Sizce toplumumuzun gelişmesi ve ilerlemesi için neler yapılmalıdır? Yazınız

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayınları Sayfa 62 Cevabı Sizce toplumumuzun gelişmesi ve ilerlemesi için neler yapılmalıdır? Yazınız. Cevap: Toplumun gelişmesi ve ilerlemesi için kesinlikle eğitime daha fazla önem verilmelidir. Eğitime ayrılan bütçe her zaman daha fazla olmalıdır. İnsanlar çevresinde bulunan kişilere saygı göstermeyi öğrenmeli. Ayrıca bilinçli bir toplum oluşturulmalıdır. Konu ile ilgili düşünceleriniz…

Okumaya devam et