3. Sınıf Ada Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 32

3. Sınıf Ada Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 32 Cevabı Sorular Araç ve gereçler: Sayma pulu, A4 kâğıdı, cetvel. A4 kâğıdına beş bölümden oluşan bir tablo çizelim. rTablonun bölümlerini 1. adım, 2. adım, … şeklinde isimlendirelim. *r Birinci adımın kutusuna 5 tane sayma pulu koyalım. İkinci adımın kutusuna 8 tane sayma pulu koyalım. * Üçüncü adımın…

Okumaya devam et

3. Sınıf Ada Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 29

3. Sınıf Ada Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 27 Cevabı ÖĞRENDİKLERİMİZİ UYGULAYALIM 1. Aşağıdaki doğal sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız.  Cevap: 435, 97, 674, 97, 375 sayılarının büyükten küçüğe doğru  sıralanışı şu şekildedir: 674 > 435 > 375 > 242 > 97 2. Aşağıdaki doğal sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Cevap: 458, 73, 614, 834,…

Okumaya devam et

3. Sınıf Ada Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 27

3. Sınıf Ada Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 27 Cevabı Sorular  3/A sınıfı öğrencilerden Bilim Sanat Merkezi sınavına giren Fatma 29, Murat 27 ve Şeyma 33 soruya doğru cevap vermiştir. Fatma, Murat ve Şeyma’nın doğru cevap sayıları karşılaştırınız. Cevap: Fatma 29 doğru Murat 27 doğru Şeyma 33 doğru En çok doğru yapan Şeyma’dır. İkinci olarak…

Okumaya devam et

3. Sınıf Ada Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 26

3. Sınıf Ada Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 26 Cevabı doğal sayıları en yakın onlukları yüzlüğe yuvarlamak için onlar basamağındaki rakama bakmalıyız. 219 => 200 en yakın yüzlük <= 219=> 300 219 doğal sayısı 200′ e yuvarlanır. 658 => 600 <= 658=> en yakın yüzlük 700 658 doğal sayısı 700’e yuvarlanır. 876 => 800 <=…

Okumaya devam et

3. Sınıf Ada Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 23

3. Sınıf Ada Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 23 Cevabı Sorular 757 doğal sayısını oluşturan rakamların basamak adları ve basamak değerlerini belirleyelim. Cevap: 757 doğal sayısının birler basamağında 7 rakamı vardır. Bu 7 rakamının basamak değeri 7’dir. Onlar basamağında bulunan 5 rakamının basamak değeri ise 50’dir. Yüzler basamağında bulunan 7 rakamının basamak değeri 700’dür. ÖĞRENDİKLERİMİZİ…

Okumaya devam et

3. Sınıf Ada Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 20

Sayfanın Cevapları 3. Sınıf Ada Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 20 Cevabı SORULAR 1. İleriye doğru altışar ritmik sayarken 42’den sonra hangi doğal sayı söylenir? A) 48 B) 51 C) 54 Cevap:  A) 48 …, 42, 48, 54, 60, …. 2. İleriye doğru yedişer ritmik sayarken 49’dan sonra söylenen doğal sayıda kaç onluk, kaç birlik…

Okumaya devam et

3. Sınıf Matematik Ada Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 15

3. Sınıf Matematik Ada Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 14 Cevabı  Sorular Zeynep Hanım, kış için hazırladığı reçel kavanozları kilerdeki raflara, her rafta dört tane kavanoz olacak şekilde yerleştirdi. Zeynep Hanım, yerleştirme işini bitirince raflardaki konserve kavanozu sayılarını 4, 8, 12, 16, 20, 24 şeklinde saydı. Zeynep Hanım’ın raflardaki reçel kavanozları sayarken söylediği sayılar arasında…

Okumaya devam et

3. Sınıf Matematik Ada Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 14

3. Sınıf Matematik Ada Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 14 Cevabı  Sorular Mavi bayraklı plaj temiz, bakımlı , güvenli ve gerekli donanıma sahip iyi bir çevreyi temsil etmektedir. Türkiye’deki mavi bayraklı plaj sayısı 2016 yılında 444 ‘tür. Bu sayıyı yazalım ve okuyalım. 2016 yılında ülkedeki mavi bayraklı plaj sayısı 444 Okunuşu: Dört yüz kırk dört…

Okumaya devam et

2. SINIF MATEMATİK DERSİ BAŞAK YAYINCILIK SAYI ÖRÜNTÜSÜ ALIŞTIRMA CEVAPLARI SAYFA 41 43

2018/2019 Eğitim Öğretim Yılı 2. Sınıf Matematik Dersi  Başak Yayıncılık Sayı Örüntüsü Alıştırma Soru ve Cevapları Sayfa 41  43  2. Sınıf Matematik Başak Yayıncılık Sayfa 41 Cevabı Haydi Hatırlayalım! Aşağıda verilen sayı örüntülerinde ki eksik sayıları belirleyerek yazınız. • 2, 4, 6, 8, ..10.., 12, ..14.., ..16.., ..18.., 20 • 10, 20, 30, 40, ..50..,…

Okumaya devam et

2. SINIF MATEMATİK DERSİ BAŞAK YAYINCILIK İLERİYE VE GERİYE SAYMA ALIŞTIRMA CEVAPLARI SAYFA 38 39 40

2018/2019 Eğitim Öğretim Yılı 2. Sınıf Matematik Dersi Başak Yayıncılık İleriye ve Geriye Sayma Alıştırma Soru ve Cevapları Sayfa 38 39 40 2. Sınıf Başak Yayıncılık Matematik Sayfa 38 Cevabı Düşünelim , Cevaplayalım 1. Aşağıdaki tablodan yararlanarak belirtilen saymaları yapıp ilgili kutucuklara yazınız. • 4’ten başlayarak ileriye doğru dörder sayıp ilgili kutucukları doldurunuz. • 8’den…

Okumaya devam et