Batı Cephesi’nde Yunanlara karşı kazanılan ilk büyük savaşın adı nedir? Bu savaşın sonuçlarını belirtiniz.

8. Sınıf Nev Kitap İnkılap Tarihi 3. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları 8. Sınıf İnkılap Tarihi Nev Kitap Sayfa 101 Cevapları 3. Batı Cephesi’nde Yunanlara karşı kazanılan ilk büyük savaşın adı nedir? Bu savaşın sonuçlarını belirtiniz. Cevap: Batı Cephesi’nde Yunanlara karşı kazanılan ilk büyük savaşın adı Birinci İnönü Zaferi olarak tarihe geçmiştir. Bu savaş sonuçlarını şöyle açıklayabiliriz….

Okumaya devam et

Mehmet Akif’in yazdığı İstiklâl Marşı, Kurtuluş Savaşı’nın zorluklarını ve yapılan mücadelenin büyüklüğünü nasıl anlatmaktadır? Açıklayınız.

8. Sınıf Nev Kitap İnkılap Tarihi 3. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları 8. Sınıf İnkılap Tarihi Nev Kitap Sayfa 101 Cevapları 2. Mehmet Akif’in yazdığı İstiklâl Marşı, Kurtuluş Savaşı’nın zorluklarını ve yapılan mücadelenin büyüklüğünü nasıl anlatmaktadır? Açıklayınız. Cevap: Mehmet Akif’in yazdığı İstiklâl Marşı, Kurtuluş Savaşı’nın zorluklarını ve yapılan mücadelenin büyüklüğünü İstiklal Harbi döneminin zorluklarını…

Okumaya devam et

Doğu Cephesi’nde Ermenilerle yapılan mücadele nasıl sonuçlanmıştır? Açıklayınız.

8. Sınıf Nev Kitap İnkılap Tarihi 3. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları 8. Sınıf İnkılap Tarihi Nev Kitap Sayfa 101 Cevapları A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Doğu Cephesi’nde Ermenilerle yapılan mücadele nasıl sonuçlanmıştır? Açıklayınız. Cevap: Doğu Cephesi’nde Ermenilerle yapılan mücadele, Kazım Karabekir Paşa’nın kazandığı zafer önemli bir başarıdır. Bu mücadele daha sonra siyasi olarak da…

Okumaya devam et

Nutuk’ta ülkenin durumu hakkında verilen bilgilere bakarak Millî Mücadele’de Mustafa Kemal’i ne gibi zorluklar beklemektedir? Görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

8. Sınıf Nev Kitap İnkılap Tarihi Cevapları 8. Sınıf Nev Kitap İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı Nutuk’ta ülkenin durumu hakkında verilen bilgilere bakarak Millî Mücadele’de Mustafa Kemal’i ne gibi zorluklar beklemektedir? Görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap: Osmanlı ordusu her yerde yenilmiş, dağılmış ve harap bir vaziyettedir. Şartları çok ağır olan bir ateşkes imzalanmıştır. Artık…

Okumaya devam et

Millîseferberlik” ne demektir?

8. Sınıf Meb Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 75 Cevabı “Millîseferberlik” ne demektir? Cevap:  Seferberlik, bütün kuvvetleri savaş yapmak için hazır hale getirmek, hazır tutmak ve teyakkuzda olmak anlamlarına gelir. Milli seferberlik ise milli şuurla ile seferberlik halinde olup düşmana haddini bildirmek demektir. Milli seferberlik, millete ait değerlerin ve araçların millete ve devlete zarar…

Okumaya devam et

Hıyanet-i Vatanîye Kanunu’nun çıkarılma nedeni nedir?

8. Sınıf Top Yayıncılık İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 62 Cevabı Soru: Hıyanet-i Vatanîye Kanunu’nun çıkarılma nedeni nedir? Cevap: Kurtuluş Savaşı’nda bir çok karar alınmıştır. Bu kararlar zorunlu olarak vatanın kurtuluşu için alınmıştır. Bunlardan biri ise Hıyanet-i Vataniye Kanunu’dur. 29 Nisan 1920 tarihinde Hıyanet-i Vatanîye (Vatana İhanet) Kanunu da çıkarılmıştır. Bu kanuna göre…

Okumaya devam et

İstanbul’un işgal edilmesi ve Mebusan Meclisinin dağıtılması, Mustafa Kemal’in hangi düşüncesini doğrulamıştır? Tartışınız.

8. Sınıf Top Yayıncılık İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı Soru:  İstanbul’un işgal edilmesi ve Mebusan Meclisinin dağıtılması, Mustafa Kemal’in hangi düşüncesini doğrulamıştır? Tartışınız.  Cevap: Mebusan Meclisi, anlaşma Devletlerinin kontrolünde olan İstanbul ilinde toplanacaktı. Fakat bu duruma Mustafa Kemal karşı çıktı. Bu durumun tehlikelerini Amasya görüşmeleri sırasında Salih Paşaya anlatarak, dşüncelerini kabul…

Okumaya devam et

İstanbul Hükümeti tarafından neden böyle bir açıklama yapılmıştır? Millî Mücadele açısından değerlendiriniz. 

8. Sınıf Top Yayıncılık İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı Soru: İstanbul Hükümeti tarafından neden böyle bir açıklama yapılmıştır? Millî Mücadele açısından değerlendiriniz.  Cevap: I. Dünya Savaşı’ndan sonra Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır. Osmanlı Devleti büyük ölçüde dağıtılmıştır. 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu’da düzeni sağlaması adına Samsun’a gitmiştir. Samsun’a gelen Mustafa Kemal Atatürk,…

Okumaya devam et

8. Sınıf Top Yayıncılık İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 57-59 Cevapları

8. Sınıf Top Yayıncılık İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı Soru: İstanbul Hükümeti tarafından neden böyle bir açıklama yapılmıştır? Millî Mücadele açısından değerlendiriniz.  Cevap: I. Dünya Savaşı’ndan sonra Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır. Osmanlı Devleti büyük ölçüde dağıtılmıştır. 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu’da düzeni sağlaması adına Samsun’a gitmiştir. Samsun’a gelen Mustafa Kemal…

Okumaya devam et

Coğrafyanın “vatan”, kalabalıkların “millet” olması ifadesinden ne anlıyorsunuz?

8. Sınıf Top Yayıncılık İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı Soru: Coğrafyanın “vatan”, kalabalıkların “millet” olması ifadesinden ne anlıyorsunuz? Cevap:  Millet olmadan vatan olmaz. Millet, vatanı oluşturan temel unsurdur. Bir yerin güzel bir coğrafyası olabilir. Ama içinde bir millet yaşamıyorsa hiçbir bir önemi yoktur. Vatan kavramının oluşması için millet olmalıdır. Yukarıda verilen sözden bu…

Okumaya devam et