A Harfi Metni Etkinlik Cevapları 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları

A Harfi Metni Etkinlik Cevapları 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları

7. Sınıf Türkçe Meb Yayınları 5. Kişisel Gelişme Sayfa 154, 155, 156, 157, 158, 159 A Harfi Metni Etkinlik Cevapları

“Engelli insanların engelsiz başarıları vardır.” sözü ile anlatılmak istenen nedir? Açıklayınız.
Cevap:

Başarmanın ve istenilen hedeflere ulaşmanın hiçbir engelin mani olamadığını vurgulanmaktadır. İnsanların gönülden istediği şeyler bir gün mutlaka gerçekleşir.

Aşağıdaki görsellerle ilgili düşüncelerinizi anlatınız.
Cevap:

Engelli olmak hiçbir şeye engel olmadığını tam tersi hayata bağladığını yaşama sevincini göstermektedir.

1. ETKİNLİK

7. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Sayfa 154 Cevabı

Aşağıda anlamları verilmiş olan kelimeleri metinden hareketle bularak bulmacaya yerleştiriniz.
Cevap:

Soldan Sağa

4. Anlaşılmayan, bilinmeyen şey. MUAMMA
5. Canlı, hareketli, atik. KIVRAK
6. Zihinle ilgili, zihnî. ZİHİNSEL
8. Sıkıntılı. KASVETLİ
11. Hristiyanların ibadet etmek için toplandıkları yer. KİLİSE
12. İleri atılma, atılım, saldırış, savlet. HAMLE

Yukarıdan Aşağıya

1. Bir olay, bir durum karşısında kişinin takındığı davranış. TAVIR
2. Hristiyanlıkta doğduktan kısa bir süre sonra çocuğa ilk günahını silmek ve onu Hristiyanlaştırmak amacıyla yapılan kutsal işlem. VAFTİZ
3. Sızlanmak, sızlanarak anlatmak, şikâyet etmek. YAKINMAK
7. İşlevi olmayan. İŞLEVSİZ
9. Ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş, çok geniş, vâsi. ENGİN
10.Genellikle güneşten korunmak için bir yerin üzerine gerilen bez, naylon vb.nden yapılmış örtü. TENTE

2. ETKİNLİK

7. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Sayfa 155 Cevabı

a) Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Metnin kahramanını kısaca tanıtınız.
Cevap:

Metnin kahramanı beyin felçli olarak dünyaya gözünü açmış. Annesinin yardımıyla okuma yazma öğrenmesinde yardımcı olmuştur. Babası ise duvar ustası ve yirmi iki kardeşlik bir aileye sahiptirler.

2. Christy’yi diğer çocuklardan farklı kılan özellikler nelerdir?
Cevap:

Christy’yi diğer çocuklardan ayıran özellik vücudunu kontrol altına alamaması ve konuşamamasıdır.

3. Doktorların Christy ile ilgili görüşleri nelerdir?
Cevap:

Doktorlar Christy’in davranışlarının ilginç olduğu bunun yanında durumunun olumsuz olduğunu aynı zamanda zihinsel engelli olduğunu belirtiyorlar.

4. Christy’nin annesinin hangi kararı, onun hayatını olumlu yönde etkilemiştir?
Cevap:

Annesi Christy’nin zihinsel engelli olmadığını belirterek kabul etmemiştir.

5. Kendinizi Christy’nin yerine koyarak hissettiklerinizi anlatınız.
Cevap:

Kolay bir durum olmadığı, hayata tutunmak için gayret etmemiz gerektiğidir. Bulunulan durumun kolay olmadığı bunun için moral ve motivasyona ihtiyacımızın olduğunu düşüncesindeyim.

6. Christy’nin ailesinden biri olsaydınız ona nasıl destek olurdunuz?
Cevap:

Christy’nin ailesinden biri olsaydım ona her türlü desteği verirdim. Onun mutluluğu benim mutluluğum olacaktı. Onun üzüntüsü benim üzüntüm olurdu. Bundan dolayı ona her türlü desteği sağlardım.

7. Metinde yazarın okuyucuya vermek istediği mesaj nedir?
Cevap:

İnsan her ne durumda olursa olsun hiç bir olumsuzluk insan için engel teşkil etmez. Yeter ki insan bir şeyi gönülden istesin, o şey mutlu olmak, kazanmak, yarışmak ve başarabilmek ise o şey mutlaka olur.

b) Okuduğunuz metinle ilgili üç soru yazarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. soru: Christy tebeşir ile ilk olarak ne yapmıştır?

2. soru: Tebeşir kırılınca Christy niçin vazgeçmek istemiştir?

3. soru: Christy’nin zihinsel engelli olmadığı nasıl anlaşılıyor?

3. ETKİNLİK

Engelli bireylerin karşılaştıkları sorunlarla ilgili yaptığınız araştırmaların sonuçlarını arkadaşlarınıza anlatınız.
Cevap:

Engelli bireyler toplum içinde birçok olumsuz şeylerle karşılaşıyorlar. Bunlardan bazıları;

  • İş bulma sorunu
  • Ulaştırma sorunu
  • Kendilerine ayrılan yerlerin işgal edilmesi
  • Toplu taşıma binmek ve kendilerine ayrılan yerin işgal edilmesi

4. ETKİNLİK

7. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Sayfa 156 Cevabı

a. Aşağıda verilen “Braille Alfabesi”ni inceleyiniz
Cevap:

Bu etkinliği siz yapmalısınız.

b) Braille Alfabesi ile oluşturulan aşağıdaki metinde noktaların üzerine kalın bir kalem (tükenmez veya kurşun) ucu ile bastırınız. Daha sonra 155. sayfada oluşan kabartmaları gözlerinizi kapatarak parmak uçlarınızla okumaya çalışınız.
Cevap:

YA LİMİT SİZSİNİZ

YA DA LİMİTSİZSİNİZ

5. ETKİNLİK

7. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Sayfa 157 Cevabı

Aşağıdaki görseli inceleyerek belirlediğiniz bir hedefte hangi basamakta olduğunuzu nedenleriyle birlikte yazınız.
Cevap:

Ben ilk sırada olduğumu düşünüyorum. Çünkü başarmanın ilk basamağı başaracağına inanmaktır düşüncesiyle kendime olan öz güvenimle beraber birinci basamakta olduğumu düşünüyorum.

6. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde geçen fiilleri inceleyiniz. Fiillerin kiplerini yanlarına yazınız.

Fatih’in askerleri gemilerle Haliç’ten şehre girer. Geniş Zaman

Çantasında kitaplarını arıyor, bulamayınca eve gidiyor. Şimdiki Zaman

Önümüzdeki ay istediğiniz yere tatile gideriz. Geniş Zaman

Hemen buraya geliyorsun. Şimdiki Zaman

Onu arayan Ordu’daki ablası olacak. Gelecek Zaman

b) Yukarıdaki cümlelerde fiillere gelen kip ekleri ile cümlelerin bildirdiği zaman aynı mıdır? Neden?
Cevap: 

Hem anlam kayması hem de zaman kayması olduğundan dolayı cümlelerdeki zamanlar aynı değildir.

7. ETKİNLİK

7. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Sayfa 158 Cevabı

Aşağıda ”A Harfi” metninin türüyle ilgili bilgiler verilmiştir. Uygun olanları işaretleyerek metnin türünü belirleyiniz.

(   ) Yaşanılanlar nesnel bir dille anlatılmıştır.
(X) Metinde yazarın iç dünyasına yönelik konulara değinilmiştir.
(X) Yazar, kendisi ile birlikte ailesinden ve yakın çevresinden de söz etmiştir.
(   ) Olaylar kronolojik sıraya uygun biçimde üçüncü kişi ağzıyla anlatılmıştır.
(X) Metnin kahramanı doğumundan itibaren yaşadıklarını anlatmıştır.

Metnin Türü: Otobiyografi

8. ETKİNLİK

a) Cumhurbaşkanlığı Engelliler İçin Kamu Spotu’nu (Engel, Engel Değildir Aşıldığında) izleyiniz. İzlediğiniz videonun verdiği iletileri değerlendirerek yazınız.
Cevap:

İnsanlar için hiçbir engel yoktur. Bir insan inanıyorsa başaramayacağı hiçbir şey yoktur.

b) İzlediğiniz videodaki örtülü anlamları belirleyerek yazınız.
Cevap:   

— Hep aynıyız aslında.— Güneşin her doğuşuyla, başlarız engelsiz bir hayata.— Göremeyen sanılan, bilinmeyen bir dünyayı gösterir.

— Gönülden dökülen sözleri, hiç duymayan işitir.

— Dansların en güzeli, hissedenle edilir.

9. ETKİNLİK

7. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Sayfa 159 Cevabı

Kendinizi tanıtan bir yazı yazınız.
Cevap:

Ben kendimle barışık insanlara iyi davranan saygı ve sevgi ölçüsüne dikkat eden, güven konusunda kimseyi hayal kırıklığına uğratmayan biri olarak olabildiğince örnek bir insan olmaya çalışırım.

Gelecek Derse Hazırlık

“Bilgi” ve “bilginin gücü” ile ilgili sözler bulunuz.
Cevap:
  • Aradığını bilmeyen, bulduğunu anlayamaz. (Claude Bernard)
  • Bazı şeyleri yarım bileceğine, bir şey bilme, daha iyi. (Nietszche)
  • Bilgi de tek başına bir güçtür. (Bacon)
  • Bilgi, bölüşüldükçe artan hazinedir. (Bhartrihari)
  • Bilgi, sakalla ölçülmez. (Moliere)

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir