Ahlak, adalet ve infak kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz.

Ahlak; Kelime olarak huy, karakter ve davranış ile özdeştir. Kişinin hal ve hareketleri sonucunda meydana gelen davranışlara denir.

Adalet; Her iki tarafı eşit tutup, her iki tarafı da uyumlu tutmaktır.

İnfak; Bitirmek, harcamak manalarına gelip dinimizde hayır yolunda harcamak anlamına gelir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir