Allah’ın Subuti Sıfatları ve Anlamları Kısaca Yazınız.

Allahu Teala’nın sıfatları zati ve subuti olmak üzere ikiye ayrılır. Subuti sıfatları insanlardan farklı özelliktedir ve bu Allah’a has olan özelliklerdir.
Allah’ın subuti sıfatları ve anlamları şöyledir:

Hayat: Allah daima canlıdır biridir.

İlim: Allahu Teala her şeyi bilendir .

Semi: Allahu Teala her şeyi işitendir.

Basar: Allahu Teala herşeyi görendir.

İrade: Allahu Teala her şeyi istediği,dilediği gibi yapar.

Kudret: Allahu Teala’nın her şeye gücü yetmektedir.

Kelam: Allahu Teala hem söyleme hem de konuşma gücüne sahiptir.

Tekvin: Allah tek yaratıcıdır. Kâinattaki her şeyi O(c.c.) yaratmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir