Aşağıdaki kurum ve kuruluşların tarım alanında yaptığı çalışmaları araştırınız ve edindiğiniz bilgileri bırakılan boşluklara yazınız.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayıncılık 5. Ekonomi ve Sosyal Hayat Sayfa 152, 153, 154, 155, 156, 157 Toprak Ana Etkinlik Cevapları
 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Toprak Ana Metni Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 157 Cevabı 

A. Aşağıdaki kurum ve kuruluşların tarım alanında yaptığı çalışmaları araştırınız ve edindiğiniz bilgileri bırakılan boşluklara yazınız.

Cevap:

Toprak Mahsulleri Ofisi: Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra sanayi tesislerinin büyük ölçüde yok olması dünyanın birçok ülkesinde tarıma yönelmeyi zorunlu kılmıştır.Tarımsal üretimin hızlı bir şekilde artması sonucu üretici ülkelerde bilhassa buğday stokları büyük ölçüde artmıştır. Buğday stoklarında yaşanan bu artış dış piyasada rekabete, fiyatların düşmesine ve bunlardan kaynaklanan büyük krizlere sebep olmuştur. Özellikle 1928 sonrasında birçok ülkede buğday fiyatları hızlı bir şekilde düşmeye başlamıştır. Bu gelişme üzerine hükümet 10.07.1932 tarihinde yürürlüğe giren 2056 sayılı Kanunla Ziraat Bankasını buğday alımıyla görevlendirmiştir. Ziraat Bankasına, depo ihtiyacını karşılamak üzere silo ve ambar inşası hakkında çıkarılan 11/6/1933 tarihli ve 2303 sayılı Kanunla hububat muhafaza tesisleri kurma görevi verilmiştir. Ziraat Bankası 1932/1933 yılları arasında çoğu Orta Anadolu’da olmak üzere çeşitli alım merkezleri açmıştır.

Ziraat Bankası: Ziraat Bankası çiftçilere kolaylık sağlamak ve tarımın gelişmesine yardımcı olmak için kurulmuştur” denilmiştir. Ziraat Bankası bu amaçla tahvil çıkartabilecek, tarım işletmelerine ortak olabilecek, tohumluk, hayvan, tarım aletleri ve benzeri malzemeleri temin edip peşin veya kredili olarak çiftçilere verebilecek ve gereğinde satın aldığı toprakları çiftçilere dağıtabilecektir.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR): Türkiye’nin tarım politikasına uygun şekilde çay ziraatını geliştirmek, ekonomik gereklilik, kârlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda; sermaye birikimine yardım ederek yatırım kaynağı yaratmak, serbest piyasa şartlarında en çok faydayı temin etmek, gerekli hammadde temini ile her türlü çay ürünü üretmek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek, iç ve dış pazarlarda Teşekkülün rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak ilişkili ve yan ürünlerde gerek ve fayda görülen her türlü faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri: Türk milletinin tarih boyunca başarı ile yaşatmış olduğu “İmece” ve “Ahilik” gibi yardımlaşma ve dayanışma esaslı organizasyonlardır. Kooperatifçilik özellikle de Tarım Kredi Kooperatifleri ile daha ileri noktalara taşınır.

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!