Atatürk, İslam dininin akla ve mantığa uygun olmasını hangi gerekçeye dayandırıyor?

İslam dininin akla ve mantığa uygun olmasını Atatürk laiklik ilkesine dayandırır. İslamiyette devlet işleriyle din işleri birbirinden ayrı tutulur. Bu Atatürk’ün laiklik anlayışı ile ilgili ilkeleriden biridir. Fakat laiklik sadece Atatürk zamanında yoktu. Daha öncesinde de uygulanmaktaydı. Laiklik reform hareketinden sonra ortaya çıkmıştır. Laiklik, Atatürk’ün en temel ilkelerinden biridir. Atatürk, akla ve mantığa uymayan bir şeyin dinimizce doğru bulmamıştır. Bir insan kendi din ve inancını aklı ve mantığı ile seçebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir