Hz. Muhammed (s.a.v.), Müslüman toplumun eğitim seviyesini yükseltmek için neler yapmıştır? Anlatınız

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dörtel Yayınları Ders Kitabı Sayfa 101 Cevabı Soru: Hz. Muhammed (s.a.v.), Müslüman toplumun eğitim seviyesini yükseltmek için neler yapmıştır? Anlatınız. Cevap: Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Müslüman toplumun eğitim seviyesini yükseltmek için esir alınan ve okuma yazma bilen kişilerin her on Müslümana okuma yazma öğretmesi ile serbest kalacağını bildirmiştir. Ayrıca…

Okumaya devam et

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dörtel Yayınları Ders Kitabı Sayfa 103 Cevapları

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dörtel Yayınları Ders Kitabı Sayfa 103 Cevabı 1. Vatan, millet, şehit, gazi ve rahmet kavramlarının ne anlama geldiğini araştırıp öğreniniz. Cevap: Vatan: Bir milletin üzerinde yaşayıp kültürlerini oluşturup paylaştıkları toprak parçasına verilen isimdir. Millet: Daha çok aynı topraklar üzerinde yaşayıp aralarında dil, tarih, ülkü, duygu, gelenek ve görenek…

Okumaya devam et

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Medine’de toplumsal barış ortamını sağlamak için hangi çalışmaları yapmıştır? Bilgi veriniz

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dörtel Yayınları Ders Kitabı Sayfa 101 Cevabı Soru: Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Medine’de toplumsal barış ortamını sağlamak için hangi çalışmaları yapmıştır? Bilgi veriniz. Cevap: Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Mekke’den Medine’ye göç ettikten sonra Medine’de bulunan Yahudilerle bazı sözleşmeler imzalamıştır. Medine’ye gelebilecek tehlikelere karşı birlikte savunma ve dinlerinde özgürlük ve ibadetlerini…

Okumaya devam et

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) zamanında Mescid-i Nebi’nin işlevleri nelerdi? Bilgi veriniz

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dörtel Yayınları Ders Kitabı Sayfa 101 Cevabı Soru: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) zamanında Mescid-i Nebi’nin işlevleri nelerdi? Bilgi veriniz. Cevap: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) zamanında Mescid-i Nebi bir merkez olarak kabul edilmiştir. Mescid-i Nebi inşa edildikten sonra müslümanların ibadet etmesi için, Celal karargah olarak savaşları ve savaşlarla ilgili bilgi ve…

Okumaya devam et

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İslam’ı tebliğine müşrikler nasıl tepki göstermişlerdir? Açıklayınız.

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dörtel Yayınları Ders Kitabı Sayfa 101 Cevabı Soru: Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İslam’ı tebliğine müşrikler nasıl tepki göstermişlerdir? Açıklayınız. Cevap: Peygamber Efendimizin (s.a.v.), İslamiyeti açık bir şekilde tebliğ ettikten sonra müşrikler çok fazla tepki vermeye başlamışlardır. Mekkeli müşrikler Müslüman olan sahabe ve Peygamber Efendimiz’e sözlü iftiralarda, çeşitli işkencelerde bulunmuşlardır….

Okumaya devam et

Peygamberimiz (s.a.v.), başlangıçta İslam davetini neden açıktan değil de gizli yapmıştır? Belirtiniz.

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dörtel Yayınları Ders Kitabı Sayfa 101 Cevabı Soru: Peygamberimiz (s.a.v.), başlangıçta İslam davetini neden açıktan değil de gizli yapmıştır? Belirtiniz. Cevap: Peygamber Efendimiz (s.a.v.), ona ilk vahiy geldikten sonra çevresinde kendine yakın gördüğü insanlara İslamiyet’i anlatmış ve onları İslamiyet’e davet etmiştir. Onun İslamiyeti açık bir şekilde değil de…

Okumaya devam et

İlk Müslümanlar kimlerdir? Söyleyiniz.

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dörtel Yayınları Ders Kitabı Sayfa 101 Cevabı Soru: İlk Müslümanlar kimlerdir? Söyleyiniz konusu hakkında kısaca bilgi aktaracağız. Cevap: İlk Müslüman olan kişiler şu şekildedir: Hz. Hatice Hz. Ali Hz. Ebubekir Zeyd Bin Harise Hz. Osman Abdurrahman Bin avf Sa’d Bin Ebu Vakkas Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa yorum…

Okumaya devam et

Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ilk vahyin gelişini ve sonrasında Peygamberimiz’in (s.a.v.) ne yaptığını anlatınız.

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dörtel Yayınları Ders Kitabı Sayfa 101 Cevabı A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Soru : Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ilk vahyin gelişini ve sonrasında Peygamberimiz’in (s.a.v.) ne yaptığını anlatınız. Cevap: Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Hira Mağarası’nda iken Cebrail Aleyhisselam gelerek ona “-İkra!” demiştir. Fakat Peygamber Efendimiz “Ben okuma bilmem” diye cevap vermiştir….

Okumaya devam et

Sure’den çıkarılabilecek mesajları arkadaşlarınızla belirleyiniz.

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Dörtel Yayınları Sayfa 100 Cevabı Soru: Sure’den çıkarılabilecek mesajları arkadaşlarınızla belirleyiniz. Cevap: Kutsal kitabımız olan Kur’an-ı Kerim’de yer alan Nasr suresinde Yüce Allah insanların toplu bir şekilde İslam dinini kabul ettiği zaman yüce Allah’ı zikir ve mağfiret edilen diyerek insanlara bu şekilde öğüt vermiştir. Çünkü Nasr…

Okumaya devam et

Allah’tan niçin mağfiret dilemeliyiz? Arkadaşlarınızla konuşunuz.

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Dörtel Yayınları Sayfa 100 Cevabı Soru: Allah’tan niçin mağfiret dilemeliyiz? Arkadaşlarınızla konuşunuz. Cevap: Her Müslüman ibadetlerinde ve dualarında dünya hayatında yaptığı hatalardan dolayı sürekli Allah’tan mağfiret dilemeli ve günahlarının affedilmesi için tövbe etmelidir. Müslümanlar şunu unutmamalıdır ki mağfiret pişmanlık ve dua ile Allah-u Teala’nın lütfu ile…

Okumaya devam et