Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarının sebep ve sonuçlarını tartışınız.

Bedir Savaşı

Nedenleri: Kureyşliler Müslümanları hicrete zorlamışlardır. Çünkü kureyş halkı hicret sonrasında müslümanların geride kalan mallarını yağmalamışlardır.

Sonuçları : Bedir Savaşı, Müslümanların zaferiyle sonuçlanmıştır. Şam ticaret güzergahı Müslümanların eline geçmiştir.

Uhud Savaşı

Nedenleri: Mekke halkı Bedir Savaşı’ndaki yenilginin intikamını almak istemişlerdir.

Sonuçları: Mekke halkı bu çarpışmayı kazanmışlardır. Fakat buna rağmen kesin olarak bir zafer elde edememişlerdir. Bu savaşta Müslümanlar 70 Şehit vermişlerdir.

Hendek Savaşı

Nedenleri: Müslüman halk Medine’nin doğusuna ve kuzeyine seferler yaptığı için Mekke kervanlarının Suriye, Mısır ve Irak yolunu kapatmasından dolayı savaş başlamıştır.

Sonuçları: Müslümanlar ve Müşrikler arasında yaşanan bu savaşın sonucunda müslümanlar zafer kazanmıştır. Bu zafer onların eşit olmasını sağlamıştır. Hendek Savaşı , Müslümanların son savunma savaşı olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir