Cumhuriyet Döneminde Türk kadınının kavuştuğu hak ve özgürlükler nelerdir madde madde

  • Türk kadını 3 Nisan 1930 yılında seçme ve seçilme hakkı elde etmiştir.
  • Kadın, erkek eşitliği sağlanmıştır.
  • Tevhidi tedrisat kanunu ile 1924 yılında kadınlara okuma yazma imkanı sağlandı.
  • Kadın ve erkek miras paylaşımında eşit sayıldı.
  • Nikah zorunlu hale getirilmiştir.
  • Türk kadını kılık, kıyafet konusunda daha modern giyinme hakkını elde etti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir