Cumhuriyet Ne Zaman İlan Edilmiştir?

Cumhuriyet 29 Ekim 1923‘te ilan edilmiştir. Ulusu güç haline getirmek için böyle bir adım atılmıştır. Devlet Başkanlığı ve rejim tartışmalarına son vermek istemişlerdir. O zamanlar hükümet bunalımı vardı. Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte devletin rejimi belirlenmiş ve devlet başkanlığı sorunu çözüm bulmuştur. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Milli Egemenlik anlayışı güçlenmiştir. Mustafa Kemal ilk cumhurbaşkanı seçilmiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine geçilmiştir. İsmet İnönü Başbakan seçilerek ilk kabineyi kurmuştur. Ali Fethi Okyar meclis başkanı seçilmiştir. Cumhuriyet’in ilanı Halifeliğin kaldırılmasına ve bazı inkılapların gerçekleşmesine ortam hazırlamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir