Demokrasinin dayandığı temel ilkeler nelerdir? Aşağıdaki kutucuklarda yer alan ifadelerden yararlanarak söyleyiniz.

Demokrasi halkın kendi kendisini yönetmesidir. Halkın kendilerini yönetmesini istediği kişilere devlette söz sahibi yaparlar. Demokrasi bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından yönetilir.

Demokrasinin Temel İlkeleri

  • Hukukun üstünlüğü
  • Seçme ve Seçilme
  • Hürriyet ve Eşitlik
  • Çoğulculuk
  • Katılım
  • Siyasi partiler
  • Milli egemenlik

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir