Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri nelerdir? Açıklayınız.

Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebeplerini şöyle sıralayabiliriz;

  • Mezheplerin yorumları
  • Sosyal hayat
  • Toplumun düşünce tarzı
  • Kültürlerin farklılığı
  • Coğrafik yapı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir