Divanı Hümayun Üyeleri ve Görevleri

Sadrazam (veziriazam)

 • Padişahtan sonra en yetkili kişi olup bugünkü deyişle başkan konumundadır.
 • Divan toplantılarına başkanlık yaparlar.
 • Fatih dönemiyle beraber dıvan toplantısında başkanlık yapmaya başlamıştır.

Vezirler

 • Sadrazamın  yardımcısıdır.
 • Bugünkü bakanlar anlamında

Defterdarlar

 • Gelir ve gider hesapları ile uğraşır.
 • Yıllık bütçeyi hazırlar
 • Bügünkü maliye bakanına denktir.

Kazaskerler

 • Bugünkü milli eğitim bakanına denktir.
 • Kadı ve müderrislerin ataması, tayin işi ve görevden alma işlerine bakar.
 • Divandaki hukuki görevlere bakar.

Nişancı

 • Ülkenin hem içinde hem dışında yazışmaları düzenlemek
 • Fethedilen toprakları tahrir defterine yazmak.
 • Toprak dağıtımını yapmak
 • Padişah fermanlarına tuğra çeker.

Kaptan-ı Derya

 • Deniz kuvvetleri komutanıdır.
 • İstanbul’da bulunduğu zaman Divan görüşmelerine katılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir