Ek Olan “-Ki”nin Yazılışı İle İlgili Kurallar ve Örnekler

 

EK OLAN “-Kİ”NİN YAZILIŞI

● Sıfat yapan “-ki” sözcüğe bitişik şekilde yazılır. Bu aynı zamanda bir ismi belirtir.  Ek olan “-ki” cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulur.

Evdeki hesap çarşıya uymadı.

Akşamki olay hepimizin canını sıktı.

Okuldaki öğretmenler toplantı yapıyorlardı.

Çevremizdeki insanlara saygılı olmalıyız.

● İlgi zamiri olan “-ki” her zaman bitişik yazılır. Bu bir ismin yerine kullanılabilir. İlgi zamiri olan “-ki” cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulur.

Benim montum seninki gibi değil.

Onunki yine buralarda geziyor.

Benimki sana olmaz.

Sizinki yine geldi.

NOT: 

“oysaki, belki, mademki, meğerki, halbuki, çünkü, illaki, sanki” gibi sözcükler kalıplaştığı için “-ki” eki sözcüğe her zaman bitişik yazılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir