Eski ve yeni milletvekili ant içme şekillerini inceleyiniz. Günümüzde milletvekillerinin göreve başlarken söyledikleri ant içme metnini inceleyerek görüşlerinizi söyleyiniz.

8. Sınıf Nev Kitap İnkılap Tarihi Sayfa 114 Cevabı

Eski ve yeni milletvekili ant içme şekillerini inceleyiniz. Günümüzde milletvekillerinin göreve başlarken söyledikleri ant içme metnini inceleyerek görüşlerinizi söyleyiniz.

Cevap:

1921 Anayasası’nda and içme yoktu. 36 sene yürürlükte kalarak Cumhuriyet tarihinin en uzun ömürlü anayasası olan 1924 Anayasası’ndaki bu and metni, 10 Nisan 1928’de bir kelimeden ibaret çok büyük bir değişiklik geçirdi. Bu anayasanın içinden “vallahi” kelimesi çıkarıldı.

1982 anayasasında ise and şu şekildedir:

Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim.

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.